George Soros

Z RPedia
George Soros

Amerykański spekulant, biznesmen i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach, znany ze swych liberalnych, kosmopolitycznych poglądów. George Soros urodził się na Węgrzech w 1930 roku.Po wojnie wyjechał z Węgier do Londynu, później przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zarobił miliardy dzięki działalności w funduszach inwestycyjnych.

Po 1989 roku założył Fundację Społeczeństwa Otwartego (OSF), aby wspierać proces demokratyzacji w państwach byłego bloku sowieckiego. Fundacja wydaje obecnie ok. 1,5 mld dolarów rocznie na wsparcie inicjatyw liberalnych, organizacji edukacyjnych i praw człowieka w ponad 120 krajach. Mówi się, że Soros w grę przeciw brytyjskiej walucie zaangażował około 10 mld dolarów. Skończyło się na tym, że Bank Anglii musiał wycofać funta z europejskiego systemu monetarnego, a inwestor zarobił na całej sytuacji około miliarda dolarów. Soros kieruje instytucją zbiorowego inwestowania znaną pod nazwą Soros Fund Management. Do 2011 roku był to fundusz hedge, który został przekształcony w family office. Według stanu na koniec października 2017 roku, Soros Fund Management ma w zarządzaniu około 26 mld USD. Znajdują się tam środki prywatne Sorosa, a także aktywa założonych przez niego fundacji spod szyldu Open Society.

Pancerną pięścią imperium Sorosa w Polsce,siejącą destrukcję w umysłach i postawach, zwłaszcza młodego pokolenia, jest Fundacja Batorego założona w 1988 roku, Soros jest tak pewny bezkarności, końcowego sukcesu w kasacji Pol­ski, że najzupełniej szczerze wypowiedział się o swych metodach i kierunkach ude­rzeń w książce: Sponsorowanie demokracji (Underwriting Democracy). Wszystko zaczęło się od przyjazdu do Polski amerykańskiego wielkiego spekulanta giełdowego, jednego z najbogatszych ludzi na świecie George´a Sorosa, mającego jednocześnie wielkie ambicje rozwijania idei "otwartego świata". Tę społeczną działalność realizował poprzez tworzenie licznych fundacji i finansowanie uniwersytetów . W maju 1988 r. przyjechał do Polski, spotkał się z gen. Wojciechem Jaruzelskim i premierem Mieczysławem Rakowskim, przedstawiając swój plan radykalnej transformacji systemu gospodarki planowej na wolnorynkową, i otworzył w Warszawie Fundację im. Stefana Batorego.

Soros założył w 2007 r. "The European Council on Foreign Relations" - think-tank międzynarodówkę.[1] W polskiej placówce, otwartej w 2011, oczywiście nie mogło zabraknąć Smolara z fundacji sponsorowanej przez Sorosa, W skład rady weszli: Aleksander Smolar (PZPR), Danuta Hübner (PZPR), Aleksander Kwaśniewski (PZPR), Adam D. Rotfeld (KO "Rot", "Ralf" i in.), Marek Belka (PZPR), Leszek Balcerowicz (PZPR), Henryka Bochniarz (PZPR), Andrzej Olechowski (KO "Must" i in.), Radosław Sikorski ("dorżniemy watahę"), Jan Krzysztof Bielecki ("pierwszy milion trzeba ukraść"), Paweł Świeboda, Piotr Serafin, Jerzy Buzek, a w dziale pracownicy i eksperci nie kto inny jak...Konstanty Gebert. Obecny skład Rady:[2]

Imperium Sorosa w Polsce: akcje Agory, Gremi Media i Eurozetu Wspierany finansowo przez George’a Sorosa fundusz Media Development Investment Fund w połowie 2016 roku poprzez spółkę MDIF Media Holdings zainwestował w Agorę - kupił 5,35 mln akcji stanowiących 11,22 proc. kapitału zakładowego spółki i dających 8,26 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu. Walory został sprzedane m.in. przez fundusze emerytalne PTE PZU, Nationale Nederlanden PTE i Aegon PTE. Należąca do Media Development Investment Fund czeska spółka SFS Ventures na początku 2019 roku wspólnie z Agorą kupiła 100 proc. udziałów Eurozetu, nadawcy m.in. Radia ZET. Agora za 40 proc. udziałów zapłaciła 130,7 mln zł, a jesienią 2019 roku na mocy umowy ze wspólnikiem zapowiedziała przejęcie pozostałych 60 proc. Zgody na tę transakcję nie wyraził prezes UOKIK, Agora zaskarżyła tę decyzje do sądu, a po korzystnym dla niej prawomocnym orzeczeniu pod koniec lutego br. kupiła od SFS Ventures za 9,2 mln euro dalsze 11 proc. walorów Eurozetu, stając się jego większościowym akcjonariuszem. Na początku ub.r. spółka Pluralis - należąca do Media Development Investment Fund, belgijskiej firmy medialnej Mediahuis i King Baudouin Foundation - za prawie 100 mln zł kupiła 38,6 proc. akcji Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Sprzedającym był holding KCI kontrolowany przez Grzegorza Hajdarowicza.[3] Soros uważa, że problem UE polega na tym, że nie jest ona państwem. "UE swoją atrakcyjność i urodę czerpała właśnie z tego, że była zróżnicowana, że ludzie różnego pochodzenia, z różnych kręgów kulturowych mieli się połączyć w jednym organizmie. Ale konflikt między tymi kulturami jest większy niż chęć łączenia się" .George Soros - ateista, który sam przedstawia się jako "bóg", "sumienie świata", człowiek, który otwarcie wojuje z katolicyzmem, promując tzw. społeczeństwo otwarte, w 2011 r. przeznaczył swoje środki na kampanię promującą islam. Jej pomysłodawcą jest Zrzeszenie przeciwko Islamofobii we Francji (CCIF), które najwyraźniej stawia sobie za cel przekształcenie Francji w kraj islamski.

Sam siebie kreuje na wielkiego filantropa, w rzeczywistości jest megazagrożeniem dla świata. Tego świata, w którym żyjemy, który znamy, bowiem Soros wymyślił dla nas wszystkich świat inny, w jego mniemaniu lepszy, bo pozbawiony narodów, tradycji, religii, za to oparty na nieustannych spekulacjach gospodarczych, głównie walutowych, co uczyniło zeń miliardera. Uzyskał niewyobrażalne wpływy poprzez uzależnioną od niego finansowo sieć tysięcy fundacji, instytutów, uczelni w 90 krajach. Tą misternie uplecioną siecią spowity jest cały glob. Nic dziwnego, że ma możliwość rujnować narodowe gospodarki, przyczyniać się do przewrotów, obalać rządy – stworzył sobie do tego narzędzie. Teraz doświadczamy tego typu działań w Polsce.Destabilizacja napędza jego globalne interesy. „Soros zajmuje się także kształtowaniem opinii na szeroką skalę – pisze autor – za pomocą mediów pozornie niezależnych. Mogą one być co prawda niezależne od poszczególnych rządów, ale na pewno nie od imperium Sorosa”. Otóż to, jesteśmy celowo manipulowani przez główne media za pomocą technik propagandowych, co do niedawna wyśmiewano – w tychże mediach – jako teorię spiskową. Soros zawsze występuje w imieniu demokracji i zawsze przy „okazji” zarabia miliardy. Ten arcybogaty starzec posiadł nieznaną dotychczas w świecie demokratycznym władzę. Jak to się stało i jak wielka jest ta władza, opowiada ta książka bardzo poczytnego niemieckiego politologa i publicysty Andreasa von Rétyi’ego. Książka – wielkie ostrzeżenie.[4] Chiński analityk Song Hongbing stwierdza, że Soros jest ściśle powiązany z amerykańską elitą polityczną i finansistami z Wall Street, a szczególnie silne związki mają go łączyć z bankierskim domem Rothschildów. W porozumieniu z międzynarodową elitą finansową Soros wielokrotnie doprowadzał (bądź firmował swoim nazwiskiem) wielkie burze na światowych rynkach finansowych. O skali owych przedsięwzięć Hongbing pisze, co następuje: „Na początku lat osiemdziesiątych finansiści wywołali stan ’kontrolowanego rozpadu’ gospodarek Ameryki Łacińskiej i Afryki. Pod koniec lat osiemdziesiątych z sukcesem powstrzymali wzrost potęgi finansowej Japonii. Uzyskawszy kontrolę nad sytuacją w Azji, ich priorytetem znów stała się Europa, a zwłaszcza Europa Wschodnia i obszar byłego Związku Sowieckiego”. O skutkach działań Sorosa w stosunku do Polski i innych państw naszego regionu przechodzących tzw. transformację ustrojową Chińczyk, wypowiada się następująco: „Polska, Węgry, Rosja, Ukraina – wszystkie te państwa kolejno dotknęła bolesna utrata własnego majątku, co doprowadziło do tego, że od dwóch dekad ich gospodarki wciąż nie mogą odzyskać sił”.

W skład Rady Fundacji Batorego weszli:

PRZEWODNICZĄCY

Marcin Król

historyk idei, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny miesięcznika „Res Publica Nowa”

CZŁONKOWIE

Jan Krzysztof Bielecki

ekonomista, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Bogdan Borusewicz

historyk, Marszałek Senatu RP

Agnieszka Holland

reżyserka scenarzystka Prezydent Polskiej Akademii Filmowej

Olga Krzyżanowska

lekarz, była senator

Helena Łuczywo

redaktorka, współzałożycielka Gazety Wyborczej

Krzysztof Michalski

filozof, dyrektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

Andrzej Olechowski

ekonomista, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.

Zbigniew Pełczyński

politolog, Uniwersytet Oksfordzki

Andrzej Rapaczyński

prawnik, Uniwersytet Columbia

Hanna Suchocka

prawnik, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej

Henryk Woźniakowski

wydawca, Prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak

Zarząd Fundacji[edytuj | edytuj kod]

PREZES

Aleksander Smolar

politolog, publicysta, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w

Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston

University; w latach 1989-1990 - doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992-1993 - doradca ds. polityki

zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Prezes Fundacji Batorego od 1990 roku.

CZŁONKOWIE

Klaus Bachmann

historyk, publicysta, politolog, profesor w Instytucie Nauk Politycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w latach 2004-2006

kierownik katedry politologii w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach

1988-2004 korespondent Stuttgarter Zeitung najpierw w Warszawie, potem w Brukseli, publicysta Gazety Wyborczej, Polityki, Tygodnika Powszechnego; uzyskał stopień doktorski na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego za pracę o stosunkach polsko-ukraińskich w Galicji przed 1914 rokiem; w roku 2005 obronił pracę habilitacyjną na temat Konwentu i Traktatu Konstytucyjnego UE na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Nathalie Bolgert

dyrektor programowy Fundacji na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej na Czechy, Polskę i Słowację,współtwórczyni i do 1995 roku pracownik Banku BISE; inicjatorka i działaczka wielu polskich organizacji pozarządowych, między innymi Banków Żywności

Szymon Gutkowski

współwłaściciel i dyrektor generalny agencji reklamowej DDB, współtwórca Corporate Profiles Consulting; prezes Fundacji Projekt: Polska; doradca

marketingowy wielu firm w Polsce, a także instytucji finansowych na Ukrainie i w Kazachstanie; współtwórca koncepcji międzynarodowego DDB

University i jeden z jego pierwszych trenerów w dziedzinie strategii komunikacji; asystent Jacka Kuronia w Sztabie Wyborczym Unii Demokratycznej podczas wyborów parlamentarnych w 1991 roku

Irena Herbst

adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w latach

1992-1996 - wiceminister w resorcie planowania przestrzennego i budownictwa, w latach 2003-2005 - podsekretarz stanu w Ministerstwie

Gospodarki, w latach 1996-2002 i 2005-2006 - wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; współautorka reformy mieszkalnictwa w Polsce,

rządowego programu Kapitał dla przedsiębiorczych i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących

budownictwa mieszkaniowego

Jacek Kochanowicz

profesor ekonomii, kierownik Katedry Historii Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca i kierownik

programu studiów doktorskich Wydziału Historii i na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie; specjalizuje się w historii gospodarczej

Polski XIX i XX wieku oraz w porównawczej historii procesów modernizacyjnych w XX wieku; autor wielu książek i artykułów

Radosław Markowski

profesor socjologii, dyrektor Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w Instytucie Studiów Politycznych PAN, dyrektor Centrum Studiów nad

Demokracją w SWPS; wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach; autor wielu książek i artykułów dotyczących transformacji demokratycznej

i wyborów.

Andrzej Ziabicki

profesor chemii, długoletni kierownik Pracowni Fizyki Polimerów w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, członek Advisory Board,

Center for International Policy in Research and Education (CIPRE). Założyciel Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk; w latach 1990-1991

członek Komitetu Nauki i Techniki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, doradca podkomisji Nauki i Edukacji w rozmowach Okrągłego Stołu w 1989

roku, członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości http://www.batory.org.pl/ofund/index.htm

Obecny skład Zarządu i RadyFundacji Batorego [5]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]