Bogdan Borusewicz

Z RPedia

Bogdan Borusewicz – ur. 11 stycznia 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim, polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w latach PRL, poseł na Sejm, marszałek Senatu w latach 2005-2015 i wicemarszałek Senatu od jesieni 2016 roku. Był członkiem KOR współorganizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Brał udział w przygotowywaniu strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 1980 roku i w zakładaniu NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. Należał do przeciwników Okrągłego Stołu. Aresztowany 10 stycznia 1986. Brał udział w strajkach w maju i sierpniu 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. Od 1989 r. był członkiem prezydium, a w latach 1990-91 - wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącym Klubu Parlamentarnego NSZZ „Solidarność” (1991-1992).W latach 1997-2000 sprawował urząd wiceministra spraw wewnętrznych, nadzorował m.in. policję. Od 2001 do 2005 r. był wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Po transformacji ustrojowej zaangażował się w działalność polityczną. Był członkiem Unii Wolności, od 2007 roku związany z Platformą Obywatelską, do której wstąpił w 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej Fundacji im. Batorego.

W Sejmie I kadencji przewodniczył Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. W Sejmie II kadencji był zastępcą przewodniczącego, a następnie przewodniczącym Komisji ds. Służb Specjalnych oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do tzw. sprawy Oleksego.

W Senacie VI, VII i VIII kadencji przewodniczył Delegacji do Zgromadzenia Trójstronnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy oraz Parlamentarnemu Zespołowi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Żona Alina Pieńkowska (1952-2002) była działaczką opozycji i „Solidarności” oraz senatorem II kadencji.

Dzieci: Kinga Borusewicz[1], Sebastian Borusewicz.

Oświadczenia majątkowe[2][edytuj | edytuj kod]

Nieruchomości

1. Dom

Powierzchnia domu: 217 m2

Powierzchnia działki: 596 m2

Wartość domu: 600 000 PLN

Tytuł prawny: współwłasność w 2/3

Uwagi: podano wartość domu wraz z działką

2. Mieszkanie

Powierzchnia: 67,5 m2

Wartość: 530 000 PLN

Tytuł prawny: współwłasność w 1/2


Powierzchnia: 81,4 m2

Wartość: 730 000 PLN

Tytuł prawny: współwłasność 1/2

Zasoby pieniężne Suma ogólna: 290 945 PLN , Dochód

Opis: z tytułu pełnienia funkcji

Kwota: 197 856 PLN


Opis: emerytura

Kwota: 58 102 PLN


Opis: dieta parlamentarna

Kwota: 25 971 PLN


Opis: dieta wyjazdowa

Kwota: 698 PLN

Przypisy[edytuj | edytuj kod]