Adam Bodnar

Z RPedia
Adam Bodnar na Przystanku Woodstock

Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister Sprawiedliwości w Trzecim Rządzie Tuska. Polityk, który wielokrotnie objawiał swoje antypolskie i proniemieckie nastawienie. W trzecim rządzie Tuska zasłynął z bezprawnych działań oraz naginania prawa na polityczne potrzeby.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Porównanie Polski do zwierzęcia oswojonego przez Niemcy[edytuj | edytuj kod]

22 października 2023 r. w Getyndze, podczas uroczystości przyznania Adamowi Bodnarowi nagrody Dialogpreis przyznawanej przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, porównał Polaków do "dzikiego zwierzęcia", za którego Niemcy powinni "wziąć odpowiedzialność".[1][2][3][4][5] Pełną treść swojej wypowiedzi zamieścił na Facebooku[6]. Oto jej kluczowy fragment:

Polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską.

Ale to powoduje – po stronie mentora - także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z „Małego Księcia”. Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić.

Mam na myśli odpowiedzialność za to, aby rzetelnie, a tym samym także krytycznie oceniać sytuację w Polsce. Czy doświadczenia historyczne nie stały się po prostu wygodną wymówką, aby nic nie mówić?

Pojawia się także ton: przymknijmy oko na nadużycia, bo biznes na nas naciska, aby uruchomić jak najszybciej polskie środki z Krajowego Planu Odbudowy. Czy to jest przejaw odpowiedzialności za całą Unię Europejską, jako wspólnoty opartej na wartościach?

Próba blokady odkupienia przez Orlen spółki medialnej Polska Press[edytuj | edytuj kod]

Po zakupie przez Orlen Polska Press od Niemców, jako ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich próbował zablokować transakcję zaskarżając decyzję UOKiK, w zakresie wydania zgody na przejęcie przez Orlen Polska Press. Tym samym zablokował przejęcie największej spółki medialnej, działającej na polskim rynku.[7]

Skandaliczny projekt rozporządzenia[edytuj | edytuj kod]

Kilka dni po zaprzysiężeniu na ministra sprawiedliwości Bodnar zasłynął skandalicznym projektem rozporządzenia[8][9][10], w którym ustalił którym sędziom nie można przydzielać spraw oraz jak ma wyglądać orzecznictwo sędziów, a w szczególności na jakie europejskie przepisy i organy należy się powoływać. Zostało to odebrane jako jaskrawy przejaw łamania konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy i postepowanie sprzeczne z polskim prawem, hierarchią aktów prawnych oraz dotychczasowymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.[11] Skandalem jest także skierowanie projektu rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych wyłącznie do dwóch skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń: Iustitia i Themis[12].

Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa[edytuj | edytuj kod]

Krajowa Rada Sądownictwa po posiedzeniu w dniach 9-12 stycznia 2024 r. wydała komunikat, w którym negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

Krajowa Rada Sądownictwa 9 stycznia 2024 r. negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniający rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800). Zdaniem KRS, jest on sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.

Rada stwierdza, że projekt sformułowany został w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (czyli art.178 Konstytucji). Jest to sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).[13][14]

Wychowanie syna[edytuj | edytuj kod]

W maju 2019 r. syn Adama Bodnara - Mikołaj - dokonał rozbojów. Jak donosiły media: Do przestępstw doszło pod koniec maja w obrębie jednej z warszawskich szkół, do której uczęszcza syn Rzecznika Praw Obywatelskich. 14-latkowi i jego dwóm kolegom zarzuca się, że podchodzili z nożem do rówieśników – młodszych od siebie – i grożąc, domagali się pieniędzy. Jak mówi źródło portalu tvp.info, chłopcy domagali się kwot – 10, 20 zł.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w dniu 5 marca 2021 r. zapadło orzeczenie kończące, w którym sąd ustalając, że nieletni dopuścili się zarzucanych im czynów, zastosował wobec nieletnich środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego" - podała Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. Chłopcy, urodzeni w roku 2005 i 2006, zostali zobowiązani do wykonania godzin prac społecznych w terminie jednego roku od uprawomocnienia się postanowienia.

Ówczesny RPO pytany o sprawę przez media nie chciał jej komentować. Biuro RPO przekazało PAP, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie komentuje decyzji sądu w sprawie jego syna, ponieważ nie wchodzi to w zakres kompetencji urzędu RPO i Biura Rzecznika.[15][16][17][18]

Oskarżenie Polaków o udział w Holokauście[edytuj | edytuj kod]

Komentując w TVP Info artykuł w niemieckim Frankfurter Rundschau, w którym to Beata Szydło powiedziała, że Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby uchronić swoich obywateli, Adam Bodnar zaatakował Polskę mówiąc: Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu. W tym, o czym mówię z ubolewaniem, także naród polski.[19]

Nielegalne odwołanie prokuratorów z Krajowej Rady Prokuratorów[edytuj | edytuj kod]

15 grudnia 2023 r. Adam Bodnar odwołał z Krajowej Rady Prokuratorów pięciu prokuratorów powołanych zgodnie z art. 42 par. 1 pkt 5 ustawy prawo o prokuraturze. (tj. prokuratorów powoływanych przez Prokuratora Generalnego). Złamał przy tym art. 42 par. 5 tej ustawy, który mówi, że Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa 4 lata. Jest to kolejny przykład nieznajomości i łamania prawa przez Ministra Sprawiedliwości. Odwołani prokuratorzy nie zgadzają się z tą decyzją i stoją na słusznym stanowisku, że decyzja nie wywołuje skutków prawnych.[20][21][22]

Odwołanie sędziowskich delegacji[edytuj | edytuj kod]

12 stycznia 2024 r. Adam Bodnar odwołał z delegacji 16 sędziów. Oficjalnie odwołanie było wynikiem przeglądu kadr, ze szczególnym uwzględnieniem delegacji sędziowskich nie tylko do resortu, ale także do podległych ministrowi Bodnarowi placówek. W praktyce jednak była to część czystki w ramach której usuwania są niewygodni sędziowie. [23][24]

Hipokryzja dotycząca trybu powoływania szefów mediów[edytuj | edytuj kod]

W 2016 r. Adam Bodnar twierdził, że tryb powoływania władz mediów publicznych przez ministra z tzw. małej ustawy medialnej jest naruszeniem wolności słowa.[25] Tymczasem będąc w rządzie Donalda Tuska ministrem sprawiedliwości nie ma nic przeciwko nie tyle powoływaniu szefów mediów publicznych przez ministra Sienkiewicza, ale także powoływaniu ich bez jakiejkolwiek ustawowej podstawy prawnej z naruszeniem obowiązujących przepisów (zobacz Zamach na media publiczne).

Przejęcie postępowań prokuratorskich, dotyczących własnego rządu[edytuj | edytuj kod]

27 grudnia 2023 r. media obiegła informacja, że Adam Bodnar, jako Prokurator Generalny wysłał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, że on przejmuje wszystkie postępowania dotyczące zamachu na media publiczne. Biorąc pod uwagę, że zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstw dotyczą członków jego rządu, jest to jaskrawe złamanie zasady bezstronności i takie działania świadczą o chęci wpływania na postępowania prokuratorskie.[26][27]

Włączenie się w polityczną zemstę na osobach ścigających korupcję[edytuj | edytuj kod]

8 stycznia 2024 r. szef MS spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w kwestii wygaszonych mandatów posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazanych w ramach politycznej zemsty w związku z aferą gruntową. Pytany przez dziennikarza po spotkaniu o kwestię wygaszenia mandatów Bodnar potwierdził narrację stosowaną do tej pory przez Marszałka Hołownię: Sąd Najwyższy występuje trochę w roli notariusza sprawdzającego, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Tutaj mamy obowiązujący, prawomocny wyrok skazujący dwóch panów pan marszałek nie miał innego wyjścia, jak wydać to postanowienie. Powiedział też: Myślę, że mamy tutaj jasną sytuację: panowie są skazani prawomocnym wyrokiem, ich mandaty zostały wygaszone. Natomiast przed Sądem Najwyższym trwa spór dotyczący tego, czy było to skuteczne. Tym samym Adam Bodnar jako Minister sprawiedliwości włączył się w sposób skandaliczny w plan politycznej zemsty na osobach ścigających korupcję w aferze gruntowej, niezależnie od tego, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zgodnie ze swoją właściwością, stwierdziła, że nie ma podstaw do wygaszania mandatów posłom przez Marszałka Sejmu.[28]

Bodnar: Kamiński i Wąsik są poszukiwani przez policję celem odbycia kary[edytuj | edytuj kod]

"Sytuacja pana Kamińskiego i pana Wąsika jest dość oczywista. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem i są poszukiwani przez policję celem stawienia się do odbycia kary pozbawienia wolności" - odpowiedział. Wskazał, że nie ma żadnych wątpliwości co do tej sytuacji. "Można tylko się zastanawiać, dlaczego w mediach społecznościowych możemy się zapoznać ze zdjęciami tych panów w towarzystwie prezydenta RP" - dodał.[29]

Jak poinformowano 9 stycznia 2024 r. w komunikacie resortu sprawiedliwości w ocenie ministra Bodnara działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie Kamińskiego "stanowi naruszenie prawa i budzi wątpliwości co do prawidłowości i obiektywizmu orzekania". "Dlatego minister zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego SN o rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie" - przekazało ministerstwo. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła w piątek postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.[30]

Bodnar poinformował, że otrzymał pismo prezydenta ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.[edytuj | edytuj kod]

12 stycznia 2024 r. Oczywiście w związku z takim wnioskiem Prokurator Generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie, czyli wykonać to, co do niego należy, jeśli chodzi o art. 567 par. 2 Kpk - i to postępowanie zostało przeze mnie wszczęte. Ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuję. Natomiast na obecnym etapie jeszcze żadne inne decyzje nie zapadły, jeśli chodzi o dalsze postępowanie w sprawie" - oświadczył Bodnar. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wskazał, że w piśmie napisano, iż prezydent wydał postanowienie o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego w trybie art. 567 par 2 Kpk. Stanowi on, że Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi RP akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje. Minister poinformował, że w piśmie "prezydent twierdzi, argumentuje, by Prokurator Generalny skorzystał z kompetencji która wynika z art. 568 Kpk, tj. ten przepis, który mówi o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie". Minister dodał, że jego zastanowienie budzi deklaracja prezydenta, że cały czas podtrzymuje ułaskawienie z 2015 r. oraz że Kamiński i Wąsik są wciąż posłami. "Czy to znaczy w takim razie, że pan prezydent nie uznaje tego prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji, który zapadł w tej sprawie" - pytał Bodnar.[31]

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają zachowane mandaty poselskie - Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego.[edytuj | edytuj kod]

Pytana o więźniów I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska odparła jednoznacznie:„panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają mandaty poselskie, gdyż Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka”. Na uwagę, że równoległe pojawiły się dwa orzeczenia Izby Pracy, Manowska odparła: „po pierwsze, drugie orzeczenie Izby Pracy dotyczy wyłącznie pana posła Kamińskiego. Po drugie (orzeczenie) zostało wydane w warunkach nieważności, gdyż ta kwestia była objęta powagą rzeczy osądzonej”.[32]

Wstrzymanie i kontrola wypłat z Funduszu Sprawiedliwości[edytuj | edytuj kod]

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało 8 stycznia 2024 r. w komunikacie, że 27 grudnia zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Od tego dnia każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody.[33][34]

Odwołanie z funkcji Prokuratora Krajowego[edytuj | edytuj kod]

W dniu 12 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał. W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego. Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej.[35][36][37]

Prokuratura Krajowa oświadcza, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski.[edytuj | edytuj kod]

Według Prokuratury Krajowej „pismo Prokuratora Generalnego z 12 stycznia 2024 r. należy traktować jako nieopartą na jakiejkolwiek rzeczywistej podstawie prawnej próbę pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP”. W oświadczeniu PK oceniła, że pismo Prokuratora Generalnego „nie jest jakąkolwiek decyzją, która mogłaby wywrzeć skutek prawny, a wyłącznie jego własną interpretacją prawa”. Podkreślić należy, że przepisy, na które powołuje się Prokurator Generalny od początku obowiązywania Prawa o prokuraturze, nigdy nie były kwestionowane ani interpretowane w taki sposób, w jaki przedstawił to Prokurator Generalny — zaznaczyła PK.[38][39]

prof. Muszyński :Polski nie pokonały zabory, dwie wojny światowe, ani komuniści. Załatwią ją „naprawiacze praworządności”.[edytuj | edytuj kod]

Sytuacja w Polsce komplikuje się z dnia na dzień. Mamy dziś dwa systemy sądownictwa (paleosędziów i neosędziów), media publiczne – każde zarządzane przez dwa równoległe zarządy i likwidatora, Prokuratora Krajowego rzekomo przeniesionego w stan spoczynku (bez żadnej procedury – w drodze „uznania” Prokuratora Generalnego) i nieznanego ustawie „p.o. Prokuratora Krajowego” (ustawa mówi, że jak nie ma powołanego Prokuratora Krajowego, to jego obowiązki pełni jeden z zastępców Prokuratora Generalnego), dysfunkcjonalny Sejm ze sporem nad mandatami niektórych posłów, podważany Trybunał Konstytucyjny i nieistniejący Trybunał Stanu (bo na czele neosędzia). Mamy Prezydenta, który atakowany przez hordy barbarzyńców próbuje prowadzić z nimi wojnę sprawiedliwą. Wreszcie mamy rząd z wątpliwymi niektórymi powołaniami (3 ministry i ich ślubowanie), co skutkuje nielegalnymi działaniami in gremio (np. rządowe projekty ustaw kierowane do Sejmu). Za chwilę będzie źle obsadzony TSUE i ETPC, kiedy tak ukształtowany rząd wyśle kandydatury polskich sędziów do tych trybunałów, gdzie stosowne gremia dokonają wyboru itd.[40][41]

Zastępca Prokuratora Generalnego: złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez A. Bodnara[edytuj | edytuj kod]

Dzisiaj 13.01. wspólnie z pozostałymi zastępcami prokuratora generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z bezprawną próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i próbą zastąpienia go przez prokuratora Jacka Bilewicza" - powiedział Ostrowski w oświadczeniu opublikowanym na platformie X. Jak dodał, "działanie Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia Prezydenta RP". "Jest to nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze, które wprost przewiduje pisemną zgodę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na odwołanie Prokuratora Krajowego" - powiedział Zastępca Prokuratora Generalnego.Zaznaczył, że w piątek wspólnie z innym zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem zwrócił uwagę Adamowi Bodnarowi, że łamie prawo. "Osobiście wskazałem, że jest jeszcze możliwość wycofania się z bezprawnych działań" - powiedział Ostrowski.[42][43]

Prezydent: działanie A. Bodnara to kolejne rażące naruszenie prawa[edytuj | edytuj kod]

Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał Prokuratorowi Barskiemu swoją +decyzję+ w tej sprawie" - napisał w piątek wieczorem prezydent na platformie X. Duda podkreślił, że "zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem". "Działanie Adama Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - ocenił prezydent.[44]

"Sędziowie RP": nie ma podstaw prawnych do powołania Bilewicza na p.o. Prokuratora Krajowego[edytuj | edytuj kod]

Ogólnopolskie Zrzeszenie "Sędziowie RP" z siedzibą w Krakowie przyjęło w sobotę, 13 stycznia, uchwałę w sprawie próby odwołania Prokuratora Krajowego. Sędziowie wyrazili w niej "zdecydowany sprzeciw wobec podjętej przez Prokuratora Generalnego w dniu 12 stycznia 2024 r. próby dokonania - z rażącym naruszeniem prawa - zmiany na stanowisku Prokuratora Krajowego"."Czynności podjęte przez Prokuratora Generalnego, który w dniu 12 stycznia 2024 r. wręczył Panu Prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu +dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych+, a tym samym - powołanie Pana Dariusza Barskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego miało być bezskuteczne, stanowią rażące naruszenie prawa" - czytamy w uchwale zamieszczonej na stronie "Sędziowie RP".[45]

Prokurator Generalny żąda wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec swojego zastępcy R. Hernanda[edytuj | edytuj kod]

15 stycznia 2024 r. Jak czytamy w komunikacie MS "Prokurator Generalny Adam Bodnar żąda, by Rzecznik Prokuratora Generalnego Marek Woźniak wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w związku z naruszeniem godności urzędu prokuratora". Podano, że postępowanie wyjaśniające może trwać maksymalnie 30 dni, w czasie których Rzecznik Dyscyplinarny ustala okoliczności oraz przyjmuje oświadczenie prokuratora (którego sprawa dotyczy) lub jego oświadczenie na piśmie. Po tym postępowaniu Rzecznik decyduje czy wszcząć postępowanie dyscyplinarne."W ocenie PG Adama Bodnara zastępca PG Robert Hernand naruszył godność urzędu prokuratora. Jest to - zdaniem PG Bodnara - przewinienie dyscyplinarne określone w art. 137 § 1 pkt. 5 ustawy Prawo o prokuraturze" - czytamy.[46]

Zastępcy PG skierowali list do przewodniczącej KE o podjęcie działań zapobiegających łamaniu polskiego prawa[edytuj | edytuj kod]

Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów o podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom przepisów prawa w Polsce - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. "Działania Prokuratora Generalnego Adama Bodnara mogą zagrażać interesom ekonomicznym Unii Europejskiej związanym z zasadą swobodnego przepływu kapitału między krajami wspólnoty, a także znacznym zaangażowaniem krajów wspólnoty w przedsięwzięcia gospodarcze na terenie Polski. Prokuratura w Polsce zajmuje się aktywnym ściganiem przestępstw popełnionych na szkodę UE, w tym wyłudzeniom środków z budżetu unijnego oraz oszustwom w podatku VAT, związanym z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i usług" - podano w komunikacie informującym o piśmie do KE. Dodano w nim, że zastępcy PG w piśmie zwrócili się z apelem do przedstawicieli społeczeństw wspólnoty europejskiej oraz organów wykonawczych UE o podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom przepisów prawa w Polsce.[47]

Prezydent rozmawiał z Dariuszem Barskim[edytuj | edytuj kod]

„Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim oraz zastępcami Prokuratora Generalnego. Poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego. Wobec powyższego Prezydent RP podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Pan Dariusz Barski” – poinformowano w komunikacie.[48]

Premier Donald Tusk[edytuj | edytuj kod]

Prezydent spotkał się w poniedziałek z premierem Donaldem Tuskiem; wśród poruszonych tematów była m.in. decyzja ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego prof. Adama Bodnara ws. Prokuratora Krajowego. Premier odpowiedział, że rozmawiał o tym z prezydentem Andrzejem Dudą i przyznał, że "opinia Prokuratora Generalnego, ministra Adama Bodnara jest różna od tej, którą wyraził prezydent Duda w tej kwestii". "Jak ustaliliśmy z panem prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej" - oświadczył premier."My będziemy - podziałem to też panu prezydentowi - respektować też to prawo opozycji. I oczywiście będziemy respektować decyzje sądów, kiedy to się w ostateczności znajdzie także na wokandzie sądowej, bo na tym polega praworządność" - mówił.[49]

Sędziowie z Poznania zawieszeni. Adam Bodnar zdecydował[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w poniedziałek minister sprawiedliwości wystąpił do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie opinii ws. odwołania z pełnionych funkcji prezesa tego sądu, sędziego SA Mateusza Bartoszka, oraz sędziów Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej - pełniących funkcje wiceprezesów SA w Poznaniu.Dodano, że szef resortu każdego z wymienionych sędziów zawiesił "w pełnieniu czynności".[50]

Wniosek Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego[edytuj | edytuj kod]

15 stycznia 2024 W związku z próbą nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz niezgodną z prawem próbą wskazania nowego pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 15 stycznia 2024 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), wszczęcie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego skutkuje z mocy zawieszeniem postępowania przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.[51]

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie tymczasowe ws. Prokuratury Krajowej.[edytuj | edytuj kod]

Trybunał Konstytucyjny wydał tymczasowe postanowienie ws. bezprawnych działań Adama Bodnara ws. „odwołania” Prokuratora Krajowego. Zgodnie z postanowieniem Trybunału, Bodnar nie ma prawa do podejmowania dalszych działań, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. "Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny postanowił wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa Rady Ministrów z 12 stycznia 2024 roku o powołaniu prokuratora Jacka Bilewicza do pełnienia obowiązków prokuratora krajowego" - dodała PK. Ponadto - jak przekazano w poniedziałkowym komunikacie PK - w odniesieniu do prok. Bilewicza Trybunał "postanowił zakazać podejmowania czynności i działań stanowiących realizację uprawnień, zadań i kompetencji prokuratora krajowego przez osobę powołaną do pełnienia obowiązków prokuratora krajowego bez podstawy prawnej".

[52][53]

Adam Bodnar w sporze o prokuraturę nie ustąpi.[edytuj | edytuj kod]

Spodziewałem się, że takie działania nastąpią, że będą podejmowane różne próby zablokowania tej decyzji, ponieważ ta decyzja jest bardzo delikatna i wrażliwa dla środowiska PiS, dlatego jak rozumiem poszukiwana jest teraz ochrona w TK, żeby nie doprowadzić tych działań do skutku i żeby je pozbawić znaczenia" - ocenił 15.01.24 r. Bodnar w TVN24.Jak zaznaczył, uważa, że w tej sprawie nie ma sporu kompetencyjnego. "Taką decyzję jestem władny tylko ja podjąć, jeśli chodzi o to, czy ktoś jest w stanie spoczynku, czy nie jest" - ocenił minister sprawiedliwości.[54]

Prezydium KRS wzywa premiera i prokuratora generalnego do przestrzegania prawa[edytuj | edytuj kod]

16.01.24 r. "Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wzywa Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad demokratycznego państwa prawa poprzez anulowanie swoich decyzji w celu uniknięcia chaosu prawnego, a przede wszystkim wpływu, jakie te decyzje będą miały na tok postępowań sądowych, dla dobra obywateli" - głosi ta podpisana przez przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką i udostępniona mediom uchwała.[55]

za przyjęciem uchwały było 44 prokuratorów, przeciw zaledwie jeden, a trzech śledczych wstrzymało się do głosu.[edytuj | edytuj kod]

Śledczy słusznie podnoszą, że prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”, bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”, a regulacje Prawa o prokuraturze nie przewidują żadnej podstawy do czasowego powierzania obowiązków Prokuratora Krajowego osobie, która nie została powołana na to stanowisko w trybie przewidzianym w art. 14 § 1 ustawy.Co najistotniejsze, w dniu 12 stycznia 2024 r. stanowisko Prokuratora Krajowego było i nadal pozostaje, obsadzone przez Pana Dariusza Barskiego. W drugiej uchwale wydanej dzisiaj przez prokuratorów mowa jest o „poleceniu kagańcowym”, czyli o próbie przejęcia kontroli nad stroną internetową PK, za którą odpowiedzialny jest rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej oraz jego współpracownicy.[56]

Mocny apel funkcjonariuszy specsłużb ws. Kamińskiego i Wąsika[edytuj | edytuj kod]

Autorzy apelu podkreślają liczne zasługi uwiezionych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika dla bezpieczeństwa Polski i zwalczania korupcji. Według nich, sytuacja tak negatywnie odbija się na morale funkcjonariuszy służb specjalnych i wytwarza atmosferę akceptacji dla wielu bezprawnych działań. Ściganie osób odpowiadających za zwalczanie najgroźniejszych przestępstw, doprowadzenie do ich skazania i uwięzienia będzie miało swoje skutki dla obecnej działalności służb specjalnych. Sygnał, jaki w tej sprawie wysyłają sądy, Rząd, a także osobiście Pan, Panie Ministrze, jest uderzeniem w morale funkcjonariuszy służb specjalnych i podstawy działania służb. Dla funkcjonariuszy to dowód, że podejmowanie trudnych tematów, podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa RP, tropienie przestępczości - może skutkować zemstą i odwetem. Widzą to funkcjonariusze, który podejmują codziennie bardzo trudne decyzje, by Polska i Polacy pozostali bezpieczni. Ta sytuacja budzi nasz sprzeciw i głębokie oburzenie— czytamy w piśmie.[57]

KRS o posiedzeniach kolegium SA w Poznaniu: odbyły się sprzecznie z przepisami ustawy[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenia kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ws. zaopiniowania wniosków ministra sprawiedliwości odbyły się w poniedziałek i wtorek. We wtorek po południu resort sprawiedliwości poinformował, że prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Mateusz Bartoszek oraz wiceprezesi Sylwia Dembska i Przemysław Radzik zostaną odwołani. Wskazano, że wniosek ministra Adama Bodnara w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez kolegium SA. W środę stanowisko w tej sprawie wydało Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. W stanowisku tym wezwało właściwe organy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do ponownego przeprowadzenia posiedzenia kolegium zgodnie z treścią art. 27-28 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zaś ministra sprawiedliwości - do zwrócenia się do tego kolegium o prawidłowe zaopiniowanie jego wniosków o odwołanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz wiceprezesów tego sądu.W ocenie Prezydium KRS, prawo i obowiązek wykonywania funkcji zawieszonego prezesa powstaje z mocy prawa i powierzenie tych obowiązków mocą decyzji ministra sprawiedliwości nie miało podstaw prawnych. "Najstarszy służbą przewodniczący wydziału objął te obowiązki z mocy prawa, na skutek zawieszenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu" - podano.[58]

Davos: Duda: to niedopuszczalne, że ludzie odpowiedzialni za zwalczenie korupcji w Polsce są w więzieniu[edytuj | edytuj kod]

Prezydent Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej w Davos, że podczas spotkania z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą powiedział jej, że jest niedopuszczalne, że ludzie odpowiedzialni za zwalczenie korupcji w Polsce znaleźli się w więzieniu.Prezydent po raz kolejny wezwał ministra sprawiedliwości Andrzeja Bodnara do pochylenia się nad kwestią osadzonych w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika."Mamy w Polsce do czynienia z systemowym naruszaniem praworządności przez obecną władzę" - dodał.[59]

Prokurator Generalny nie otworzy cel, w których przebywają i prowadzą głodówkę politycy PiS.[edytuj | edytuj kod]

Adam Bodnar podjął decyzję ws. uwolnienia z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do czasu zakończenia procedury ułaskawieniowej - poinformował 18.01.2024 r. "Super Express". "Prokurator Generalny nie otworzy cel, w których przebywają i prowadzą głodówkę politycy PiS. Bodnar chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta" - dodał dziennik. [60] 21 stycznia 2024 r. Z zapowiedzi prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wynika, że jego stanowisko w sprawie zawieszenia wykonywania kary przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest kwestią jeszcze kilku dni; to nie będą tygodnie ani miesiące - przekazał w niedzielę w TVN 24 wiceszef MS Krzysztof Śmiszek.Doradca prezydenta Błażej Poboży mówił, że zmartwił się słysząc, "że to jest jeszcze kwestia dni". Ponieważ, jak dodał, od 13 dni Wąsik i Kamiński, jako więźniowie polityczni prowadzą protest głodowy.[61]

Prokurator Generalny powołał zespół śledczy ws. Funduszu Sprawiedliwości[edytuj | edytuj kod]

30 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości - poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa.W skład zespołu powołani zostali: Marzena Kowalska - prokurator Prokuratury Krajowej, wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika Zespołu; Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie; Marcin Wielgomas - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie; Ryszard Pęgal - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Ważnym elementem działań Zespołu - podkreślano - będzie kwestia zakupu systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. "Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu" - przekazał ponadto resort.Jak podano, 27 grudnia ub.r. zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. "Wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów. Umowy będą jednak wnikliwie analizowane" - zaznaczało wówczas MS. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 r. przedstawiła wyniki po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie NIK środki z Funduszu wydatkowane były w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł. Zarzuty NIK odpierał wtedy ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jego zdaniem, raport NIK był "szokującym dowodem". "Ale nie jest on dowodem nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to zatrważający dowód braku elementarnej rzetelności NIK.[62]

Prezydent reaguje na działania Bodnara i Tuska[edytuj | edytuj kod]

30 stycznia 2024 r. wobec postępujących działań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Bodnara, zmierzających do niezgodnego z prawem usunięcia z urzędu Prokuratora Krajowego Pana Dariusza Barskiego oraz powołania przez Pana Premiera na nieznane porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Pana Jacka Bilewicza, zwracam uwagę Pana Premiera na konsekwencje dla Państwa Polskiego oraz obywateli tych niezgodnych z prawem działań– czytamy.[63]

KRS:podjęta uchwała dotyczy wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego SN oraz trybu tego postępowania.[edytuj | edytuj kod]

Wszczęcie przez rzecznika dyscyplinarnego SN postępowania wyjaśniającego po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej uchylającej postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa - głosi piątkowa uchwała KRS.Postępowanie wyjaśniające w sprawie zostało wszczęte na podstawie wniosku PG, którego jedynym uzasadnieniem są pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o wydaniu przez sędziów zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznej 5 stycznia br. postanowienia (...) bez dołączenia akt sprawy, w oparciu o kopię akt" - zaznaczyła Rada w uchwale podpisanej przez przewodniczącą sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Tymczasem - jak wskazała KRS - ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że "rzecznik dyscyplinarny SN podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie m.in. PG, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także po złożeniu wyjaśnień przez sędziego, co stanowi obligatoryjny element poprzedzający wszczęcie postępowania wyjaśniającego".[64]

Kulisy odwołania ze stanowiska prokuratora Tomasza Piekarskiego[edytuj | edytuj kod]

Portal wPolityce.pl ustalił kulisy odwołania ze stanowiska prokuratora Tomasza Piekarskiego Dyrektora elitarnego Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK. Relacja prokuratora Piekarskiego oraz nasze ustalenia jasno wskazują, że przeniesienie wybitnego fachowca od walki z mafiami VAT, to wynik ręcznego sterowania prokuratura przez uzurpatora Adama Bodnara, prokuratora Bilewicza. Tomasz Piekarski nie chciał się podporządkować ustnym, telefonicznym poleceniom osoby, która w sposób nieuprawniony sprawuje dziś władzę w Prokuraturze Krajowej. 21 lutego, w środę, zadzwonił do mnie prokurator Bilewicz, który ustnie nakazał mi, by skierować pismo do prokuratora Szcześniaka w PR w Szczecinie, z poleceniem o to, by przed Sądem Apelacyjnym wnioskować o pozostawienie bez biegu zażalenia zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, jako pochodzące od „osoby nieuprawnionej”. Argumentował, że władnym do wniesienia zażalenia w tej sprawie jest tylko Prokurator Regionalny w Szczecinie (wyznaczony przez Bilewicza - red.). Z uwagi na to, że zażalenie Michała Ostrowskiego było w trybie art. 9 § 2 Ustawy Prawo o prokuraturze i ta czynność została przejęta przez prokuratora przełożonego (czyli prokuratora Ostrowskiego - red.), ja kategorycznie odmówiłem wykonania tego telefonicznego, ustnego polecenia, gdyż było ono niezgodne z prawem– relacjonuje prokurator Piekarski.[65]

"Jesteśmy na progu totalnego chaosu w funkcjonowaniu prokuratury"[edytuj | edytuj kod]

22.02.2024 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zakwestionował status asesora prokuratury powołanego przed Dariusza Barskiego. To konsekwencja uznania przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, że Barski nie jest Prokuratorem Krajowym, ponieważ jego powrót ze stanu spoczynku w 2022 r. był nieskuteczny. Jesteśmy na progu totalnego chaosu w funkcjonowaniu prokuratury. To jest ostatni moment, by związki zawodowe, stowarzyszenia prokuratorów, władze prokuratury i Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny usiedli do rozmów i wspólnie, na drodze konsensusu, rozwiązali ten problem, bo da się to zrobić – mówi prok. Jacek Skała. – Bo jeśli tego nie zrobimy, cieszyć się z tego będą tylko przestępcy i ich pełnomocnicy, którzy zyskali łatwe narzędzie umożliwiające umarzanie postępowań. Problem jest poważany, bo adwokaci dziś kwestionują legalność asesorów, jutro będą kwestionować status prokuratorów powołanych przez Jacka Bilewicza, który pełni obowiązki PK dzięki nominacji Barskiego – dodaje Skała.[66]

23.02.2024 r. Chaos w prokuraturze zatacza coraz szersze kręgi. Po tym jak Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zakwestionował status Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, a premier powierzył funkcję pełniącego obowiązki PK Jackowi Bilewiczowi, zaczęło się kwestionowanie legalności osób powoływanych tak przez Barskiego jak i… Bilewicza.[67]

Paraliż najpoważniejszych śledztw. Ostatnie 2 tyg to ponad 30 odmów zastosowania kontroli operacyjnej[edytuj | edytuj kod]

Skutki batalii o wymiar sprawiedliwości przynoszą olbrzymie straty dla obywateli. Przede wszystkim oznaczają ogromny deficyt poczucia bezpieczeństwa. Na proceder zwrócił uwagę na portalu X przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Jacek Skała. Paraliż najpoważniejszych śledztw. Ostatnie 2 tyg to ponad 30 odmów zastosowania kontroli operacyjnej — napisał Skała.[68]

Specjalny zespół do oskarżenia polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy chronią polskich granic[edytuj | edytuj kod]

Informuję, że jako Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych nie byłem w żaden sposób poinformowany zarówno o zajściach na granicy, jak i o późniejszych krokach procesowych podjętych przez prokuratora. O sprawie dowiedziałem się z wyżej wymienionej publikacji. Od wielu tygodni w praktyce nie mam możliwości wykonywania swoich obowiązków służbowych w pełnym zakresie, wskazanym ustawą. Sytuacja ta jest skutkiem modus operandi obecnego kierownictwa Prokuratury Krajowej. Jest ona niezgodna nie tylko z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o prokuraturze, ale również z regulacjami wewnętrznymi mojej instytucji— czytamy.[69][70]

Atak Adama Bodnara na niezależne sądy[edytuj | edytuj kod]

Adam Bodnar odwołuje kolejnego sędziego. Machina już ruszyła[71][edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jednocześnie sędzia Schab został zawieszony w pełnieniu czynności - poinformował w czwartek resort sprawiedliwości.Sędzia Schab od czerwca 2018 r. pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Z kolei od maja 2020 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym wcześniej orzekał na podstawie delegacji. Prezesem SA został w 2022 roku.[72]Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie negatywnie zaopiniowało działania ministra Bodnara służące odwołaniu sędziego Piotra Schaba, legalnego prezesa tego sądu. Decyzję podjęto jednomyślnie. Sam sędzia Piotr Schab nie uczestniczył w głosowaniu, podobnie jak jego zastępca. Postawa kolegium bardzo utrudni czystkę Adama Bodnara. Minister sprawiedliwości może oczywiście złożyć wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa, ale ten ruch jest dla niego bardzo ryzykowany. Adam Bodnar może utrzymywać ten stan zawieszenia bardzo długo. Jedno jest jednak pewne. Gdyby kolegium sądu zadecydowało dziś inaczej, to sędzia Piotr Schab pożegnałby nie ze swoim stanowiskiem w ciągu kilku godzin. Tak się jednak nie stanie dzięki postawie członków kolegium warszawskiego sądu apelacyjnego. [73]

Komisarz Reynders będzie rozmawiał w Warszawie o praworządności w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Komisarz spotka się z ministrem spraw europejskich Adamem Szłapką, aby omówić - jak podała KE - kwestie dotyczące niezależności sądów w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz toczącą się procedurę art. 7 unijnego traktatu. Następnie odbędzie się spotkanie Reyndersa z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, podczas którego omówione zostaną m.in. stan sądownictwa w Polsce oraz dalsze działania w związku z ogłoszeniem przez Polskę zamiaru przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. KE poinformowała, ze komisarz Reynders i minister Bodnar przedstawią mediom informacje na temat przeprowadzonych rozmów podczas wspólnej konferencji prasowej w piątek o godz. 13:30. Reynders zakończy swoją wizytę spotkaniem z przedstawicielami polskich stowarzyszeń sędziowskich "Themis" i "Iustitia", stowarzyszenia prokuratorskiego "Lex Super Omnia", Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Batorego.[74]Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders wyraził przekonanie, że reformy sądownictwa pozwolą Brukseli na szybkie uruchomienie kolejnej transzy. Wezwał również Andrzeja Dudę do poparcia reform Tuska. "Mam nadzieję, że będziemy mieli wsparcie ze strony wszystkich władz, w tym prezydenta, aby przywrócić praworządność w Polsce. Jeśli tak się nie stanie - zobaczymy" - powiedział Reynders w Warszawie."Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Polsce i reakcje w Brukseli, by rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, jaki rodzaj niepoprawnego, obłudnego i stosującego podwójne standardy gangu rządzi Brukselą" - powiedział Gergely Gulyás, doradca premiera Viktora Orbána.[75]

PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Bodnara.[edytuj | edytuj kod]

19-01-2024 Były minister obrony narodowej poinformował dziś w Sejmie, że PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara."Minister Adam Bodnar publicznie przyznał, że nie ma podstawy prawnej dla swoich działań. Tej podstawy prawnej dopiero szuka. I szukając tej podstawy prawnej złamał rażąco szereg ustaw i konstytucję", powiedział Marcin Warchoł. I jak dodał - Bodnar działa według zasady "co jest zabronione, jest dozwolone". Minister Adam Bodnar dokonał bezprawnego zamachu na prokuraturę, fundament bezpieczeństwa państwa. Próbował bezprawnie odwołać Prokuratora Krajowego. Nie ma ku temu podstawy prawnej", podkreślił poseł PiS.Zdaniem Mariusza Błaszczaka - "Adam Bodnar staje się postacią groteskową, jest wykorzystywany przez Donalda Tuska do przeprowadzania rozwiązań siłowych, sprzecznych z prawem. W związku z tym nie zasługuje na to, żeby być ministrem sprawiedliwości, dlatego składamy wniosek o wotum nieufności wobec Adama Bodnara".[76]

Były komendant policji napisał list do ministra Bodnara.[edytuj | edytuj kod]

Pozwalam sobie skierować te słowa do Pana Ministra mając w pamięci współpracę pomiędzy urzędami Rzecznika Praw Obywatelskich i Komendanta Głównego Policji, które mieliśmy zaszczyt pełnić w minionych latach.Piszę do Pana w trosce o człowieka z  którym miałem wielki zaszczyt współpracować przez ostatnie blisko pięć lata - Pana Mariusza Kamińskiego, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatora Służb Specjalnych.[77]

Prezydent: Nie pozwolę na weryfikację sędziów powołanych w czasie mojej prezydentury[edytuj | edytuj kod]

Nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów powołanych w okresie 8,5 roku mojej prezydentury. To są ludzie, którzy przeszli przez całe postępowanie, poprzedzające wstąpienie do stanu sędziowskiego czy też awans. Zostali powołani zgodnie z przepisami, złożyli ślubowania przed prezydentem, odebrali nominacje. Nie pozwolę weryfikować i prześladować tych ludzi" - powiedział Andrzej Duda."Jest grupa polityków prawników, a właściwie sędziów-polityków i prawników-polityków, która chciałaby zwykłej zwierzęcej zemsty politycznej na tych ludziach, nigdy nie pozwolę" - zauważył prezydent.Podkreślił, że sędziowie muszą zachować pełną niezależność i pełną niezawisłość. Jak zapowiedział, nigdy nie pozwoli na to, aby byli oni weryfkowani.[78]

Zrzeczenie się funkcji przez dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.[edytuj | edytuj kod]

Sędzia Kamil Zaradkiewicz wskazał, że samo zrzeczenie nie wystarczy do opróżnienia urzędu.Ustawa wymaga jeszcze dodatkowo aktu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości, który może to zrobić dopiero po zasięgnięciu opinii dwóch organów - KRS, która rzekomo nie istnieje, oraz Krajowej Rady Prokuratorów, która obecnie w ogóle nie istnieje z uwagi na bezprawne „odwołanie” jej członków. Czekam zatem na prawidłowo dokonany akt odwołania, tzn. po opiniach tych dwóch ciał— napisał na Twitterze/X prof. Kamil Zaradkiewicz.[79]

Wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli trafił z Prokuratury Krajowej do Adama Bodnara, obecnego prokuratora generalnego[edytuj | edytuj kod]

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński, nowy zarzut, który chce mu postawić prokuratura, dotyczy "zaniżania podatku VAT co najmniej w wysokości 105 tys. zł za dochody z dzierżawy kamienicy położonej w Krakowie, najmu dwóch lokali mieszkalnych w Warszawie oraz mieszkania w Krakowie". Drugi nowy zarzut - jak czytamy - to nadużycie uprawnień.[80]

Adam Bodnar uznaje postanowienie TK ws. odwołanego prokuratora krajowego za nieistniejące[edytuj | edytuj kod]

Postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego ws. Dariusza Barskiego jest pozbawione cech aktu stosowania prawa i nie może wywoływać skutków prawnych. W związku z tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny uznaje je jako nieistniejące - podał resort sprawiedliwości.[81]

Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez m.in. ministra sprawiedliwości dot. odwołania D. Barskiego[edytuj | edytuj kod]

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie złożone przez wszystkich siedmiu zastępców prokuratora generalnego: Michała Ostrowskiego, Beatę Marczak - zastępcę prokuratora generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Krzysztofa Sieraka, Roberta Hernanda, Krzysztofa Urbaniaka, Tomasza Janeczka - zastępcę prokuratora generalnego ds. Wojskowych i Andrzeja Pozorskiego - zastępcę prokuratora generalnego, dyrektora głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, załączone do niego dokumenty, a także materiały prasowe.[82][83]

Media o spotkaniu ministrów sprawiedliwości Polski i Niemiec: to wznowienie ścisłej współpracy[edytuj | edytuj kod]

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann jako pierwszy członek rządu RFN udał się do Polski po zmianie władzy w tym kraju na spotkanie z nowym szefem resortu sprawiedliwości „w celu uzgodnienia bliższej współpracy w przyszłości” . 23 stycznia 2024 r. Buschmann spotkał się w Warszawie z ministrem Adamem Bodnarem."Cały rząd niemiecki jest pod wrażeniem zaangażowania i determinacji Polski w powrocie do centrum Europy" - oświadczył Buschmann.Podkreślił, że nowy rząd RP "podjął wiele bardzo odważnych decyzji, mając absolutne przekonanie o wzmacnianiu praworządności".[84]

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)[edytuj | edytuj kod]

25 stycznia 2024 r. minister Adam Bodnar i wiceminister Krzysztof Śmiszek reprezentują Polskę na dwudniowym nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Minister spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jurovą i komisarzem ds. sprawiedliwości UE Didierem Reyndersem. Odbył także spotkania bilateralne z Francem Weerwindem, Ministrem Ochrony Prawnej Holandii, a także Almą Zadić, Ministrą Sprawiedliwości Austrii.Na piątek planowane są rozmowy ministra Bodnara z przewodniczącym Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przy Parlamencie Europejskim, Juanem Fernando Lopez Aguillar oraz ministrem sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmannem, a także z przewodniczącym Komisji Prawnej PE Adrianem Vazquez Lazara. W ostatnim dniu sesji ministrowie sprawiedliwości omówią m.in. zagadnienia związane z przestępczość zorganizowaną, dekryminalizacją pracy seksualnej i przeprowadzą debatę orientacyjną na temat aresztów śledczych.[85]

"Art. 7. był przedmiotem dyskusji z komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem i wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą.[edytuj | edytuj kod]

Polska nie zostawiła nam wyboru – grzmiał w grudniu 2017 r. wiceszef KE Frans Timmermans. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z ustawą o sądach powszechnych. Jednocześnie dała polskiemu rządowi 3 miesiące na wycofanie się z niezgodnych z prawem UE działań i wdrożenie unijnych rekomendacji.[86] Mam osobiście takie marzenie, nie wiem czy to się uda, ale zawsze warto mieć marzenia, żebyśmy może jak będziemy świętowali 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2024 r., to nie będzie nad nami ciążył art. 7., stawiający nas w takiej sytuacji i w takiej pozycji, która jest nieuprawniona z punktu widzenia tego wszystkiego, co w Polsce chcielibyśmy osiągnąć. Oraz tego, jakie mamy przywiązanie do rządów prawa" - dodał minister.[87]

Polska podjęła starania w kierunku przystąpienia do Prokuratury Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Bodnar poinformował, że docelowo, łącznie chcemy mieć 24 prokuratorów europejskich w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej. Według ministra będą oni nie tylko w Warszawie, ale też w innych ośrodkach miejskich. Kövesi zapowiedziała podczas konferencji, że służby europejskie będą wspólnie z polskimi instytucjami walczyły z przestępczością skarbową i zorganizowaną. Jak oceniła, "nie ma państw całkowicie pozbawionych korupcji i oszustw skarbowych", a myślenie, że pojedyncze państwo może samodzielnie zwalczać te zjawiska to "niebezpieczna iluzja".Podkreśliła również, że wszelkie działania Prokuratury Europejskiej na terenie Polski będą zgodne z polskimi kodeksami, a postępowania będą prowadzone przed polskimi sądami. Kövesi zaznaczyła też, że wobec tego dołączenie do Prokuratury Europejskiej nie oznacza, że jakieś obce służy zyskają uprawnienia do działania w Polsce.[88]

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa[edytuj | edytuj kod]

29.01.2024 r. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje m.in. odebranie Sejmowi kompetencji wyboru 15 sędziowskich członków KRS i przekazanie jej z powrotem środowiskom sędziowskim, a także organizację wyborów do KRS przez Państwową Komisję Wyborczą. Projekt został opublikowany 12 stycznia i trafił do konsultacji.Członków KRS wybierać będą sędziowie, powstanie Rada Społeczna, aby wspierać KRS w wykonywaniu zadań, a mandaty sędziów-członków KRS wybranych po 2017 r., wygasną po ogłoszeniu wyników wyborów na nowych członków Rady - to główne założenia reformy KRS przedstawionej przez szefa MS Adama Bodnara.Zgłoszeni na kandydatów do KRS mogą być wyłącznie czynni zawodowo sędziowie; z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów do KRS, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 r.[89]

Minister Bodnar wyznaczył sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych "ad hoc"[edytuj | edytuj kod]

29.01.2024 r.Zgodnie z przywołaną regulacją z Prawa o ustroju sądów powszechnych "Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego". "Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie" - stanowi u.s.p.Tym samym - jak wyjaśnił resort - "z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie". Sędzia Kasicki jako rzecznik dyscyplinarny ma zająć się sprawą sędziów i asesorów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, którzy wszczęli i prowadzili postępowanie wykonawcze w sprawach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W początkach stycznia czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Warszawie Jakub Iwaniec. Sędzia ten zajmie się także sprawami zarzutów postawionych krakowskiej sędzi Edycie Barańskiej, które trafiły już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i w których chodzi m.in. o kwestie oceny statusu sędziów niższych instancji powołanych z udziałem KRS zmienionej po 2017 roku. Z kolei sędzia Brazewicz ma prowadzić sprawy krakowskich sędziów Wojciecha Maczugi i Rafała Lisaka, wobec których również trwają sprawy dyscyplinarne dotyczące oceny statusu sędziów powołanych przez zmienioną KRS.[90]

Jesteśmy świadkami działań godzących w dobre imię i funkcjonowanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

W ocenie prezesa Schaba i wiceprezesów, w skali całego SA w zeszłym roku nastąpił wzrost wpływu spraw o 23,4 proc. i wzrost załatwień o 4,9 proc. "Dane te obalają twierdzenia o rzekomej +zapaści organizacyjnej naszego sądu+. Mimo dynamicznego zwiększenia się wpływu zwłaszcza w wydziałach cywilnych wyniki statystyczne całego sądu uległy znaczącej poprawie, co jest wynikiem ciężkiej pracy sędziów i pracowników, ale również podejmowanych przez nas decyzji organizacyjnych" - wskazują. Zgodnie z przepisami o ustroju sądów prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze pełnienie funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Jak przypominał resort - zgodnie z przepisami - procedurę odwołania rozpoczyna wystąpienie ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie z funkcji do kolegium właściwego sądu, które ma obowiązek zaopiniować działanie ministra. "Na czas do rozpoznania wniosku minister może zawiesić osobę, której dotyczy wniosek w pełnieniu czynności" - dodał. Zaznaczył też, że w razie negatywnej opinii kolegium odnośnie odwołania, minister może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa, której sprzeciw wyrażony większością 2/3 głosów w terminie 30 dni uniemożliwia odwołanie osoby z pełnionej funkcji.[91]

Trybunał Konstytucyjny wydał dziś postanowienie tymczasowe ws. zawieszenia sędziego Piotra Schaba,

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jednocześnie niezłomnego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Trybunał zakazał ministrowi sprawiedliwości wydawania decyzji o zawieszeniu Piotra Schaba w przyszłości, w oparciu o te same podstawy prawne. Sędzia Schab złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrzył dzisiaj sędzia Bogusław Święczkowski. Decyzja oznacz, że Piotr Schab nie został skutecznie zawieszony i dopiero Trybunał Konstytucyjny wyda postanowienie o dalszym biegu tej sprawy. To kolejna klęska Adama Bodnara w TK. Wcześniej Trybunał wydał postanowienie tymczasowe dotyczące bezprawnych działań Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Krajowej.[92]

J. Kaczyński: stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom bezprawnej zmiany składu TK[edytuj | edytuj kod]

W oświadczeniu oceniono, że "pierwsze tygodnie rządów Donalda Tuska to czas demontażu niezależnych instytucji, na których opiera się polski porządek prawny". "Po zamachu na media publiczne, w ostatnich dniach rząd kontynuuje destrukcję innych organów państwa" - zaznaczono. "Obecnie rządzący przygotowują zamach na Trybunał Konstytucyjny - z pogwałceniem podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał Kaczyński. Dodał, że "TK jest niezależnym od rządu i parlamentu organem państwa". Prezes PiS przypomniał, że "zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, liczy on obecnie 15 prawidłowo wybranych, nieusuwalnych i nieodwoływalnych sędziów, a prezesem Trybunału jest sędzia Julia Przyłębska, której kadencja wygasa w grudniu 2024 roku".[93]

Minister Sprawiedliwości powołał Społeczną Radę ds. Funduszu Sprawiedliwości[edytuj | edytuj kod]

Jak informuje MS, w skład Rady wchodzą: Antoni Bielewicz, dr hab. Michał Bilewicz, Piotr Frączak, ks. Adam Jabłoński, Lidia Kołucka-Żuk, prof. Witold Klaus, prof. Zbigniew Lasocik, Paweł Łukasiak, dr hab. Monika Płatek, Anna Rozicka, Marta Tomkiewicz-Januszewska, dr Cezary Trutkowski, prof. Barbara Stańdo-Kawecka, Hanna Waśko, prof. Dagmara Woźniakowska, prof. Mirosław Wyrzykowski. Przewodniczącym Rady został Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. "Pierwsze wyzwanie, przed jakim stanęliśmy, to rozliczenie dotychczasowej działalności Funduszu Sprawiedliwości" - powiedział cytowany w komunikacie Bodnar. "Sprawdzamy, weryfikujemy i ujawniamy różne dokumenty, które są związane z Funduszem Sprawiedliwości. Część umów, dotycząca kilkudziesięciu podmiotów jest weryfikowana przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, ponieważ uważamy, że nieprzedłużanie finansowania nie powinno być decyzją arbitralną, lecz opartą na prawie oraz na obiektywnej weryfikacji tego wszystkiego, co się w Funduszu działo" - zaznaczył. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 r. przedstawiła wyniki po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie NIK, środki z Funduszu wydatkowane były w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł. Zarzuty NIK odpierał wtedy ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jego zdaniem, raport NIK był "szokującym dowodem". "Ale nie jest on dowodem nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to zatrważający dowód braku elementarnej rzetelności NIK. Szkoda, że prezes NIK wykorzystuje tę instytucję do walki politycznej i do próby obrony przed prokuratorskimi zarzutami" - zaznaczył w 2021 r. Romanowski.[94]

KRS: zawieszenie prezesa sądu przez szefa MS - tylko do wydania opinii przez kolegium sądu[edytuj | edytuj kod]

Podpisane przez przewodniczącą KRS sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką stanowisko dotyczące "wątpliwości co do korzystania przez ministra sprawiedliwości z uprawnienia do zawieszenia prezesa albo wiceprezesa sądu" zostało podjęte przez Radę w czwartek. Zgodnie z przepisami o ustroju sądów prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze pełnienie funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.Procedurę odwołania rozpoczyna wystąpienie ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie z funkcji do kolegium właściwego sądu, które ma obowiązek zaopiniować działanie ministra.[95]

Adam Bodnar uznał, że każdy sędzia, który przyjął stanowisko za czasów rządów Zbigniewa Ziobry w MS, jest zdrajcą i osobą „nieetyczną”.[edytuj | edytuj kod]

Powody, dla których Adam Bodnar, minister sprawiedliwości odwołuje kolejnego prezesa, zaczynają przypominać bezrozumną zemstę za to, że niezależni sędziowie nie dali się zmanipulować skrajnie upolitycznionym stowarzyszeniom „Iustitia” i „Themis”. Tak stało się z sędzią Pawłem Stępniem, Prezesem Sądu Okręgowego w Kielcach.[96]

Trwa demolowanie wymiaru sprawiedliwości przez Adama Bodnara.[edytuj | edytuj kod]

04.03.2024 r. minister sprawiedliwości zawiesił prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, a także niemal wszystkich prezesów sądów rejonowych. Zwolnienia dotarły do sądów mailem w poniedziałek po południu. Wielu sędziów było już poza pracą. Przeprowadzane właśnie czystki mają na celu zablokowanie kolegiów wymienionych sądów, które mogły blokować wymianę prezesów i ich zastępców. Po Sądy okręgu krakowskiego zostały pozbawione kierownictwa.[97]

Tak będą wyglądały standardy praworządności w „uśmiechniętej Polsce”?[edytuj | edytuj kod]

12.05.2024 r. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach muszą ponownie zaopiniować kandydatów, spośród których minister sprawiedliwości wybierze nowego prezesa. Wszystko przez to, że wcześniej podjęli uchwałę, która była sprzeczna z zaleceniami Adama Bodnara — napisała „Gazeta Wyborcza”.[98]

Kolejny zamach Bodnara na warszawskie sądy.[edytuj | edytuj kod]

02.07.2024 r. Adam Bodnar znów uderza w prezesów warszawskich sądów i wydaje decyzję o ich zawieszeniu. To kolejna taka sytuacja, po tym, jak 18 czerwca, o czym jako pierwszy informował portal wPolityce.pl, dokonał identycznego zamachu na kierownictwa sądów okręgu warszawskiego. Tym razem Kolegium SO w Warszawie wydało uchwałę, którą przesłano do najważniejszych ludzi w państwie, potępiającą chaos wprowadzany przez Adama Bodnara.Kolegium informuje, że pismem z dnia 1 lipca 2024 r. Minister Sprawiedliwości po raz kolejny zawiadomił prezesów i wiceprezesów warszawskich sądów o zamiarze odwołania z pełnionych funkcji i ponownie orzekł o ich zawieszeniu w pełnieniu czynności. Powołał przy tym te same okoliczności, które były podstawą pierwszego wniosku.[99]

Plany dotyczące zamachu na Trybunał Konstytucyjny i KRS[edytuj | edytuj kod]

19.02.2024 r. Zmiany w składzie sędziowskim TK mają być przeprowadzone przy pomocy uchwał Sejmowych - rząd Tuska twierdzi, że część sędziów Trybunału nie została wcześniej prawidłowo powołana. Warto podkreślić, że uchwała nie ma mocy prawnej, aby zmienić sędziów, jednak Bodnar sam powiedział, że taka uchwała będzie. Po pierwsze, będzie uchwała Sejmu. Będą też zaproponowane różne inne zmiany dotyczące funkcjonowania TK. Chodzi o ustawy. Będzie dyskusja, jak odnowić czy ukształtować na nowo TK— powiedział Bodnar. Szef resortu sprawiedliwości pytany był, co w tej uchwale się znajdzie, czy będzie odwołanie trzech dublerów oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Będą w niej zarówno wątki dotyczące dublerów, jak i przewodniczenia TK przez Julię Przyłębską oraz konsekwencji tego dla funkcjonowania całego Trybunału— mówił Adam Bodnar.

Dopytywany, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawią się uchwały i ustawy dotyczące m.in. Krajowej Rady Sądownictwa, Bodnar powiedział, że „Rada Ministrów ma zaopiniować projekt zmiany ustawy o KRS, a większość parlamentarna ma to uchwalić”. Projekt zakłada wygaszenie - jak to określa koalicja Tuska - „neo KRS” i wprowadzenie wyborów nowych 15 członków-sędziów, których wybiorą sami sędziowie. I trzeba będzie później poczekać na decyzję prezydenta. Zmiany w KRS specjalnie są podzielone na dwa etapy, żeby nie było w tej ustawie niczego, co by podważało to, co prezydent uznaje za swoją świętą kompetencję— mówił Bodnar. Na pytanie o przyjętą w 2023 roku przez koalicję uchwałę, w której uznano, że „neo KRS” nie jest organem, o którym mowa w Konstytucji, Bodnar oświadczył, że jest z niej zadowolony. Uważam, że uchwała osiągnęła swój skutek. Pozbawiła legitymizacji Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie, to jasny sygnał prawny. Wstrzymałem też ogłaszanie nowych konkursów na nominacje sędziowskie. Nie mam jednak wpływu na prezydenta, który ogłasza konkursy do SN— powiedział. Bodnar powiedział też, że przygotowywanych jest dziewięć ustaw – ustawa o nowej KRS, ustawa „anty-kagańcowa”, ustawa dot. prokuratury, ustawa o KRS mająca rozwiązać „problem konkursów dla neo-sędziów”, nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy dot. Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Powołam też cztery komisje kodyfikacyjne ds. reformy prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i komisję kodyfikacyjną ustroju sądów i prokuratury – wyliczał Bodnar dodając, że najpilniejsze projekty „będą przyjęte w pierwszej połowie roku, niezależnie od tego co zrobi z nimi później prezydent”. Minister mówił też, że docelowo nie zostawi skargi nadzwyczajnej, bo może być wykorzystywana do celów politycznych.[100]

NRA poinformowała, że nie wydeleguje swojego przedstawiciela do prac w zespole ds. wyłonienia kandydatów na Prokuratora Krajowego.

NRA jest zdania, że formy współdziałania samorządu adwokackiego w realizacji zadań publicznych, w tym z ministrem sprawiedliwości, są wyraźnie określone w przepisach ustawy. W dodatku prezydium NRA stanęło na stanowisku, iż zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa o prokuraturze, wybór Prokuratora Krajowego jest przypisany premierowi, który dokonuje tego na wniosek ministra sprawiedliwości, czyli Prokuratora Generalnego, a także po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.[101]

To, co budzi największe wątpliwości konstytucyjne, to podział sędziów ze względu na datę powołania.[edytuj | edytuj kod]

23.02.2024 r.Przyjęty we wtorek na posiedzeniu rządu projekt zmian w ustawie o KRS zakłada, że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie, jak to ma miejsce od 2018 r., przez Sejm. Po tych wyborach obecni członkowie KRS stracą swój mandat.Podkreślała znaczenie nienaruszalności powołań sędziowskich oraz braku jakiejkolwiek podstawy do różnicowania statusu sędziowskiego. "Dlaczego akurat kryterium 2018 roku? Nigdy nie mieliśmy od 1989 roku próby wyłączenia jakichkolwiek sędziów z możliwości kandydowania do KRS-u. Jak myślimy o latach 90., o początku lat dwutysięcznych - mieliśmy sędziów tajnych współpracowników, mieliśmy sędziów orzekających w stanie wojennym, nie było jakikolwiek prób wyłączenia" - przypomniała Paprocka.[102]

Pakiet czterech aktów prawnych[edytuj | edytuj kod]

04.03.2024 r. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że gotowe są założenia dotyczące kompleksowej reformy TK. Jak powiedział, jest to pakiet czterech aktów prawnych, a w ich skład wchodzą: projekt uchwały Sejmu RP dotyczący TK - o ile posłowie podpiszą projekt tej uchwały i złożą go do marszałka Sejmu; projekt ustawy o TK przygotowany przez organizacje pozarządowe oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o TK. Kolejnym przygotowanym aktem prawnym - jak przekazał Bodnar - jest "ustawa, która ma na celu nowelizację konstytucji w kontekście funkcjonowania TK oraz wprowadzenia zasady bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne".[103]

List Przewodniczącej KRS do sędziów.[edytuj | edytuj kod]

05.03.2024 r. W istocie jednak rzeczywistym kryterium doboru osób podlegających zawieszeniu jest próba paraliżu Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, które opiniuje zamiar odwołania prezesa, poprzez wyeliminowanie z udziału w nim osób przeciwstawiających się temu nurtowi w sądownictwie, który wyrażał jawny sprzeciw wobec reformy sądownictwa. Cel Ministra Sprawiedliwości jest zgoła oczywisty – doprowadzenie do pozytywnego zaopiniowania przez Kolegium zamiaru odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. W czasie zajmowania przeze mnie stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziowie pełniący funkcję prezesów sądów rejonowych w okręgu krakowskim dali mi się poznać jako osoby odpowiedzialne, szanujące współpracowników, niepoddające się żadnym naciskom, w tym również środowiskowym. Za życzliwość i oddaną pracę dla dobra sądów, którymi kierowali i nadal kierują, należy im się słowo podziękowania. Aktualnemu kierownictwu Sądu Okręgowego w Krakowie należy się z mojej strony głęboki szacunek za wiedzę, empatię i pracowitość. Wszystko to pozwala mi nabrać przekonania, że celem działań Ministra Sprawiedliwości, aktualnie czynnego polityka, jest zadowolenie grupy sędziów spragnionych odwetu i osobistej zemsty. [104]

06.03.2024 r. Sejm przyjął w środę po południu wniosek o niezwłoczne przejście do II czytania projektu uchwały ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego, bez odsyłania tego projektu do sejmowej komisji. Taki wniosek podczas I czytania projektu w środę złożył poseł KO Bogdan Zdrojewski. W głosowaniu Izby po godz. 17.30 wniosek ten poparło 245 posłów, przeciw było 195, nikt nie wstrzymał się od głosu.[105] Pan minister Bodnar tym projektem i wieloma innymi de facto wprowadził anarchię w Polsce. Dzisiaj w Polsce każdy każdego podważa, bo pan minister jest tutaj prowodyrem w tym podważaniu. Przestępcy się cieszą. Miliony Polaków może utracić istotne dla nich orzeczenia, takie jak spadki, takie jak różne sprawy rodzinne, odzyskiwanie długów — podkreślił Sebastian Kaleta. I jeszcze na koniec dowiadujemy się, że w dniu protestu rolników pan minister Bodnar proponuje, żeby znowu rolników nachodzili lichwiarze, bo takie zmiany również zaproponował polskiemu Sejmowi. Stop sędziokracji, stop Bodnarowi!— dodał.[106] Sejm w środę po południu przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Poparło ją 240 posłów, przeciw było 197, nikt się nie wstrzymał od głosu.Debatę i I czytanie projektu uchwały Sejm rozpoczął w środę po godz. 14. Po godz. 17 przyjął zaś wniosek niezwłoczne o przejście do II czytania bez odsyłania projektu uchwały do sejmowej komisji.Sejm RP apeluje do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian" - podkreślono ponadto w uchwale.[107]

Wysłuchanie ws. projektów ustaw o TK.[edytuj | edytuj kod]

23.05.2024 r. Przewodnicząca Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO dała każdemu 5 minut na zgłoszenie uwag. „Chciałem podziękować za to, że projekty, które zostały opracowane przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego zostały wniesione do Sejmu z inicjatywy posłów” - powiedział mec. Tomasz Zalesiński z Fundacji Batorego. „Projektowane ustawy należy ocenić zdecydowanie negatywnie, są sprzeczne z konstytucją a także Kartą Praw Podstawowych UE i art. 19 ust 1 Traktatu o UE” - sędzia Zygmunt Drożdżejko. Prawnik Tomasz Zalesiński uważa, że projekty przepisów o TK powstałe w Fundacji Batorego mają charakter „ekspercki, społeczny i przede wszystkim apolityczny”. Przyznał, że prace nad regulacjami prawnicy Fundacji Batorego rozpoczęli w 2020 r. Projekty krytykował sędzia Zygmunt Drożdżejko z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”. Projektowane ustawy należy ocenić zdecydowanie negatywnie, są sprzeczne z konstytucją a także Kartą Praw Podstawowych UE i art. 19 ust 1 Traktatu o UE — ocenił sędzia Zygmunt Drożdżejko, który podkreślił, że przygotowane przez zespół prawników z Fundacji Batorego nie tylko nie rozwiążą problemów, ale jeszcze bardziej je pogłębią. Przepis art. 7 projektu jest sprzeczny z Konstytucją RP. Zgodnie z art. 190 ust. 1 konstytucji orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Żaden przepis rangi ustawowej nie zmieni tego zapisu i to w dodatku z mocą wsteczną. Proponowane zapisy nie zmienią faktu, że wyroki są obowiązujące i ostateczne — przypomniał oczywiste zasady konstytucji sędzia Drożdżejko. Z kolei powtórzenie postepowań będzie prowadziło do sytuacji, że w obrocie prawnym będą funkcjonowały dwa orzeczenia.Doprowadzi to do dualizmu prawnego, bo część sędziów będzie respektowało jedne orzeczenia, a część sędziów inne orzeczenia — ostrzega Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”.[108]

Siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa.[edytuj | edytuj kod]

03.07.2024 r. Krajowa Rada Sądownictwa przekazała, że w środę policja i prokurator weszli bez zapowiedzi do siedziby KRS. Jak podkreślono, zażądano wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność. Prokurator w asyście policji, najpierw wyprosił dziennikarzy, potem rozpruł szafy pancerne, w których były akta spraw. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa opublikowała na portalu X film przedstawiający rozprute szafy w siedzibie KRS. Według Zastępców PG, "wszelkie czynności prokuratora muszą być oparte na przepisach prawa, ujętych w rozdziale 25 kodeksu postępowania karnego". "Czynności przewidziane w art. 217 kpk - żądanie wydania rzeczy i 220 kpk - przeszukanie, muszą dotyczyć konkretnych przedmiotów stanowiących dowód w sprawie, które świadczyłyby o popełnieniu przestępstwa. Udostępnienie wszelkich akt sądowych, akt postępowań dyscyplinarnych i przeddyscyplinarnych, zależy od zgody sądu lub organu prowadzącego postępowanie"."Domagamy się od prokuratorów, którzy wydali stosowne polecenia, aby bezwzględnie stosowali się do zasady proporcjonalności, wynikającej z charakteru i okoliczności sprawy. Mamy do czynienia, jak już wspomniano, z organem konstytucyjnym i sędziami, czyli osobami objętymi immunitetem. W naszej wstępnej ocenie za wystarczające w omawianym przypadku byłoby wezwanie do wydania rzeczy/ Państwo jednak woleli wywołać efekt mrożący, nawet za cenę naruszenia porządku prawnego" - zaznaczyli Zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, Robert Hernand, Michał Ostrowski i Tomasz Janeczek.[109]

Weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych.[edytuj | edytuj kod]

9.02.2024 r. odbyło się zwołane na wniosek grupy posłów posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dotyczące m.in. informacji ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych. KRS zapowiedziała skierowanie zmiany w regulaminie do Trybunału Konstytucyjnego, jako "rażąco naruszające Konstytucję". "Minister Sprawiedliwości wyłączył część sędziów od rozpoznawania jednej kategorii spraw. KRS w odpowiedzi skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego" - poinformowała KRS.[110]

16.05.2024 r. Za niezgodne z Konstytucją RP Trybunał Konstytucyjny uznał dziś przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Przepisy, które umożliwiałyby wyłączenie sędziego z powodu okoliczności jego powołania, zaskarżyła do TK w lutym bieżącego roku Krajowa Rada Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości są niezgodne m.in. z art. 178 konstytucji.[111]

Bodnar siłowo zajmuje Prokuraturę Krajową[edytuj | edytuj kod]

Bezprawne działania Bodnara mogą mieć związek z kilkoma śledztwami wszczętymi, w ostatnich tygodniach przez prokuraturę. Pierwsze dotyczy przejęcia TVP, drugie nielegalnego wkroczenia policji na teren Pałacu Prezydenckiego, w celu zatrzymania posłów Wąsika i Kamińskiego, zaś trzecie jest związane ze śledztwem wszczętym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, która zbada, czy Adam Bodnar nie przekroczył uprawnień, w trakcie pierwszej próby przejęcia PK, 12 stycznia tego roku. Z kolei uzurpator Bodnara, Jacek Bilewicz miał wpaść we wściekłość, gdy zastępcy Prokuratora Regionalnego przesłali do warszawskich sądów oraz służb specjalnych i policji pismo, które ostrzegało te organy przed ewentualnymi skutkami działań Bilewicza.[112]

Źródła donoszą, że właśnie trwa próba wejścia do zamkniętego gabinetu Prokuratora Krajowego D. Barskiego przy Postępu 3. Jest minister sprawiedliwości A. Bodnar, p.o. PK J. Bilewicz, prok. D. Korneluk oraz Służba Więzienna. Jedni twierdzą, że legalnie. Drudzy, że nielegalnie" – podał dziennikarz Salonu24 Marcin Dobski. Służba Więzienna podlega Ministerstwu Sprawiedliwości.[113]

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski[edytuj | edytuj kod]

Niezależne stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości, ostrzega Adama Bodnara, że decyzje jego uzurpatorów, powoływanych nielegalnie przez nowego ministra sprawiedliwości, mogą być podważane przez sądy[114]

Prokuratorzy delegowani do PK apelują o ”zaniechanie ataków na prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe”[edytuj | edytuj kod]

Zebranie prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Krajowej podjęło w czwartek uchwałę, dotyczącą sytuacji w Prokuraturze "w związku z działaniami stanowiącymi próbę naruszenia art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze" - czytamy w uchwale przesłanej PAP. Prokuratorzy podkreślili, że "wszelkie, pozaprawne działania zmierzające do zaburzenia funkcjonowania prokuratury prowadzą do chaosu organizacyjno-decyzyjnego i w istocie stanowią ukłon w stronę świata przestępczego". "Dokonywanie zmian w funkcjonowaniu tak ważnej dla państwa instytucji jaką jest Prokuratura, zamiast na ścieżce ustawowej w oparciu o wątpliwe opinie prawne, doprowadzić może zawód prokuratora do kryzysu, jaki obserwujemy w sądach, gdzie wykształciły się dwie grupy - sędziów i tzw. neosędziów. Sytuacji takiej należy za wszelką cenę uniknąć w Prokuraturze"[115][116]

Prezes PiS przed Prokuraturą Krajową: Nastąpiła próba zmiany ustroju siłą.[edytuj | edytuj kod]

Otrzymaliśmy informację o tym, że nastąpiło bezprawne wkroczenie do Prokuratury Krajowej, bezprawna próba przejęcia władzy w prokuraturze bez tzw. p.o. nominata Bodnara. Uczestniczył w tym bezpośrednio minister Bodnar. Chciał także dokonać wejścia do gabinetu, żeby dwoje prokuratorów dokonało inwentaryzacji— powiedział prezes PiS. To jest kryzys znany prawu. Art. 127 KK przewiduje za to od 10 lat do dożywotniego więzienia. To jest próba siłowej zmiany ustroju[117]Na konferencji przed budynkiem Prokuratury Krajowej w Warszawie był także Mateusz Morawiecki, który powiedział, że te działania są prowadzone całkowicie poza prawem."Nie ma takiej instytucji jak zgoda na zmianę prokuratora krajowego bez zgody prezydenta. Oni - obecny rząd - kompletnie to pomijają. Interpretują paragrafy ustaw, artykuły konstytucji tak, jak się to żywnie podoba. To jest niepraworządne, na wskroś niepraworządne" - ocenił.[118]

Prokurator Generalny powołał na stanowiska prokuratorów PK sześć osób zdegradowanych w 2016 r.[edytuj | edytuj kod]

W piątek prokurator generalny na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej powołał: prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Annę Adamiak, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola Andrzeja Janeckiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie Artura Kassyka, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztofa Karsznickiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Marka Jamrogowicza oraz prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzenę Kowalską.[119]

Te powołania nie rodzą skutków prawnych, o te nominacje nie wnioskował Prokurator Krajowy[edytuj | edytuj kod]

Tylko Prokurator Krajowy może wnioskować do PG o powołanie nowych członków „Krajówki”. Tymczasem Bodnar dokonał tego bez wniosku PK. Te powołania nie rodzą skutków prawnych, dlatego, że o te nominacje nie wnioskował o te decyzje Prokurator Krajowy (legalnie powołanym PK jest prokurator Dariusz Barski - red.). Nie wiem, na czyj wniosek lub bez wniosku, pan Prokurator Generalny zdecydował się na taki ruch, uzasadniając to „przywracaniem godności” tych prokuratorów.Przecież ci prokuratorzy wykonywali swoje obowiązki w prokuraturach niższego szczebla (z zachowaniem uposażeń z poprzednio zajmowanych stanowisk - red.). Czy, jak wynika z uzasadnienia tej decyzji Prokuratora Generalnego, praca w tych prokuraturach urąga godności prokuratora? To bulwersujące stwierdzenie[120]

Odwołanie 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych odbyło się z pominięciem zapisów Prawa o prokuraturze[edytuj | edytuj kod]

W poniedziałek na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono komunikat informujący, że podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów. "Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom" - podkreślił resort sprawiedliwości.Do sprawy odniósł się na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. Zwrócił uwagę, że - zgodnie z zapisami Prawa o prokuraturze - prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje, po przedstawieniu kandydatur właściwemu zgromadzaniu prokuratorów, i odwołuje Prokurator Krajowy. "Tutaj nic takiego nie nastąpiło. On sobie wydał komunikat, że odwołuje" - mówił Jaki, nawiązując do ministra Bodnara.Niedługo po zamieszczeniu komunikatu przez MS komunikatu o odwołaniu z delegacji i z funkcji 10 prokuratorów, na stronie Prokuratury Krajowej pojawiło się oświadczenie podpisane przez prok. Dariusza Barskiego, jako prokuratora krajowego, oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego. Podkreślono w nim, że "powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także delegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki prokuratury i odwołanie z delegacji stanowią ustawowe kompetencje Prokuratora Krajowego".Jak dodano, wynika to z zapisów Prawa o prokuraturze i kompetencji w tym zakresie nie może przejąć Prokurator Generalny. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski" - podkreślono jednocześnie. "Podejmowane przez prokuratora generalnego Adama Bodnara działania mające na celu usunięcie z urzędu I zastępcy PG-Prokuratora Krajowego są bezprawne. Stanowią oczywiste obejście obowiązujących przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, które w art. 14 par. 1 wprost wskazują, że odwołanie Prokuratora Krajowego może nastąpić za pisemną zgodą Prezydenta RP" - przypomniano.[121]

Zastępcy PG apelują do Bodnara o uchylenie zarządzenia ws. organizacji pracy Prokuratury Krajowej[edytuj | edytuj kod]

Sygnatariusze w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu, zaznaczyli, że opublikowane w zeszły wtorek zarządzenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w sprawie ustalenia zakresu czynności Prokuratora Generalnego i jego zastępców, ma "zasadnicze błędy, niespójności oraz sprzeczności zarządzenia". Ponadto - ich zdaniem - "w sposób irracjonalny pomija kompetencje i doświadczenie Zastępców Prokuratora Generalnego". Zwrócili się do PG o uchylenie zarządzenia z uwagi na - jak podkreślili - "liczne wskazane w piśmie uchybienia". Jako przykład takich wadliwych decyzji wskazali m.in. odebranie nadzoru nad postępowaniami sądowymi przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym zastępcy PG Robertowi Hernandowi, który "tym obszarem zajmuje się od 14 lat" i powierzenie ich zastępcy PG Krzysztofowi Sierakowi, który "od lat specjalizuje się w nadzorze nad postępowaniami przygotowawczymi". Jako "niezrozumiałe" określili też odebranie nadzoru nad śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej zastępcy PG Krzysztofowi Urbaniakowi (Urbaniak od ponad 1,5 roku, po śmierci w roku 2022 zastępcy PG Marka Pasionka, zajmował się tym śledztwem) i powierzenie go odpowiedzialnej za nadzór nad walką z przestępczością zorganizowaną i korupcją zastępcy Prokuratora Generalnego Beacie Marczak. Popisani zastępcy przestrzegli także przed "zagrożeniem powstania nieusuwalnego zagrożenia podważania legalności i prawnej skuteczności działań prokuratury w przypadku wprowadzenia zarządzenia w życie, choćby tylko na podstawie art. 7 Konstytucji RP, który obliguje organy państwa do działania w ramach prawa i na jego podstawie".[122]

30 stycznia 2024 r. Jak poinformował resort sprawiedliwości, na tzw. rzecznika dyscyplinarnego "ad hoc" do rozpoznania sprawy prok. Ostrowskiego został powołany prokurator PK Andrzej Janecki."Rzecznik Dyscyplinarny Andrzej Janecki rozpozna sprawę w zakresie podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez prok. Michała Ostrowskiego w okresie od 13 stycznia 2024 r. do 29 stycznia 2024 roku, polegających m.in. na publicznym kwestionowaniu kompetencji ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi" - przekazało MS. Jak dodał resort, "innym możliwym przewinieniem jest także publiczne kwestionowanie kompetencji Prokuratora Generalnego jako naczelnego organu prokuratury".[123]

Kolejna czystka Bodnara! Tym razem zawieszono kierownictwo Sądu Apelacyjnego[edytuj | edytuj kod]

Już jutro 31.01. br. ma zabrać się Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie, które będzie miało za zadanie wydać opinię ws. odwołania kierownictwa sądu ze stanowisk. Ma do tego dojść w czwartek popołudniu. Nie wiadomo jak zadecyduje to gremium, dlatego Bodnar zawiesił szefów SA w Krakowie już dzisiaj. Widać, że nauczył go przykład apelacji warszawskiej, która nie zdecydowała się na pozytywne opiniowanie odwołania sędziego Piotra Schaba ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.Z naszych informacji wynika, że sędzia Drożdżejko został zawieszono m.in. w związku z faktem, iż nie przeszedł on pozytywnie tzw. testu bezstronności. To bzdura. Postanowienie w tej sprawie jest nieprawomocne, a sędzia odwołał się do Sądu Najwyższego. Jeszcze bardziej bulwersuje inny powód zawieszenia prezesa SA. Sędzia Drożdżejko jest członkiem legalnego i apolitycznego Zrzeszenia Sędziowie RP. To bardzo nie podoba się Bodnarowi i jego ekipie. Ciekawe, że w najbliższym otoczeniu Bodnara pracują członkowie skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń „Iustitia” i „Themis”. Podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości został sędzia Dariusz Mazur, który jest członkiem „Themis”. Nigdy nie był z tego powodu szykanowany.[124]

Prezydent Duda zwrócił się do premiera Tuska ws. zmian w Prokuraturze Krajowej[edytuj | edytuj kod]

30 stycznia 2024 r. Prezydent Andrzej Duda wystosował pismo do premiera Donalda Tuska ws. zmian w Prokuraturze Krajowej. Zaznaczył, że odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście premiera oraz ministra Adama Bodnara.Wobec postępujących działań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Adama Bodnara, zmierzających do niezgodnego z prawem usunięcia z urzędu Prokuratora Krajowego Pana Dariusza Barskiego oraz powołania przez Pana Premiera na nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Pana Jacka Bilewicza, zwracam uwagę Pana Premiera na konsekwencje dla Państwa Polskiego oraz obywateli tych niezgodnych z prawem działań" - napisał w liście prezydent Duda.Przywołuje też m.in. podstawy prawne powoływania kierownictwa Prokuratury Krajowej.W liście prezydent przypomniał, że z powodu złamania powyższej procedury, 15 stycznia 2024 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego "wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym".[125]

PK: powołano szefów warszawskich prokuratur - regionalnej i okręgowych[edytuj | edytuj kod]

02-02-2024 r. Pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz powołał w piątek szefa Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz szefów obu podległych prokuratur okręgowych - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.[126]

Jacek Bilewicz nie może być „p.o.” Prokuratora Krajowego”[edytuj | edytuj kod]

gdyż według informacji, które w ministerstwie sprawiedliwości uzyskał Sebastian Kaleta, uzurpator wciąż ma status prokuratora delegowanego do ministerstwa sprawiedliwości. To oznacza, że nie może on pełnić funkcji prokuratorskich! Szczególnie, jeśli chodzi o decyzje kadrowe oraz te związane z prowadzeniem postępowań! Były minister sprawiedliwości podkreśla też, że „wybrany” w nielegalnym „konkursie” na Prokuratora Krajowego, Dariusz Korneluk, wszedł do PK razem z Adamem Bodnarem, a kilkanaście dni temu zakończył swoją delegację do MS. To może oznaczać, że wczorajszy „konkurs” był zwykłą ustawką. Co ciekawe, to właśnie Adam Bodnar i jego otoczenie, jeszcze kilka lat temu, atakowali kierownictwo resortu sprawiedliwości za delegowanie prokuratorów do ministerstwa. Podobny problem miał też, według Adama Bodnara, dotyczyć sędziów[127]

30.04.2024 r. Jednym z moich głównych priorytetów jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, a więc przestępstw popełnionych w czasach, kiedy prokuratorzy nie ścigali przedstawicieli władzy państwowej - zapewnił prokurator krajowy Dariusz Korneluk.Prok. Korneluk oświadczył, że rozliczenie przestępstw z lat 2016-2023 "jest niezbędne dla przywrócenia wiary w państwo i wiary w prawo". "Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni. Dotyczy to przede wszystkim polityków, jak i szeregu innych osób dysponujących publicznymi środkami. Rozumiem jak istotna jest tutaj rola prokuratury i prokuratorów i zapewniam, że jesteśmy w tym bardzo zdeterminowani" - powiedział Korneluk.Poinformował, że trzy najważniejsze postępowania odnoszące się do Orlenu dotyczą fuzji Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody na sprzedaż 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej dla Saudi Aramco, kwestii zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym jesienią 2023 r., co mogło mieć związek z wyborami parlamentarnymi.[128]

Zawieszenie w czynnościach służbowych prokuratora Jakuba Romelczyka.[edytuj | edytuj kod]

W kierowanej przez Romelczyka Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wszczęto postępowania ws. nielegalnego powołania p.o. PK, nielegalnego przejęcia mediów i wtargnięcia do Pałacu Prezydenckiego. Warszawscy prokuratorzy zajmowali się również aferą GetBack, mafiami vatowskimi i reprywatyzacyjnymi.Zawieszenie prokuratora Jakuba Romelczyka ma miejsce po aktach zmierzających do zastraszenia środowiska prokuratorskiego, a zwłaszcza warszawskiego środowiska prokuratorskiego, które obecnie jest celem represji polegających m.in. na delegacjach do jednostek niższego szczebla, w tym rejonowych. Dotyczy do w szczególności prokuratorów, którzy odważyli się publicznie wyrazić swoje krytyczne stanowisko co do nielegalnych posunięć urzędującego Prokuratora Generalnego, a także podjąć działania prawne— informuje „Ad Vocem”. Stowarzyszenie podkreśla, że prok. Romelczyk jest „postacią zasługującą na szacunek i uznanie wśród prokuratorów, a także szerokiej opinii publicznej”.

Prokuratorzy Bodnara masowo składają wnioski o wyłączenie sędziów![edytuj | edytuj kod]

11.06.2024 r. Trwa obłąkańcza krucjata Adama Bodnara i jego uzurpatorów w prokuraturze przeciwko sędziom zwołanym z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2018 roku! O tym procederze informują już pełnomocnicy poszkodowanych stron. Z dramatycznym apelem do prokuratorów wystąpili też legalni zastępcy Prokuratora Generalnego. Proceder z wyłączaniem sędziów, to kolejny przykład zwijania państwa i uderzenia w jego podstawy![129]

Jest nowy projekt zmian w KRS.[edytuj | edytuj kod]

14.02.2024 r. Dokument datowany jest na 4 lutego br. Wynika z niego, że tylko grupy sędziów będą mogły zgłaszać kandydatów w wyborach do rady. Pierwotnie zakładano, że takie prawo będzie przysługiwało również Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów, organowi uprawnionemu do nadawania stopni naukowych w dziedzinie prawa oraz grupom co najmniej 2 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Nowa wersja projektu przewiduje również, że do KRS wybieranych będzie nie ośmiu, jak to zakładano pierwotnie, a sześciu sędziów sądów rejonowych. Więcej w tym organie zasiądzie za to sędziów sądów apelacyjnych (dwóch, a nie jeden) oraz sądów okręgowych (trzech zamiast dwóch).[130]

15.02.2024 r.Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazanym w dniu 12 stycznia 2024 r. (…) opiniuje projekt negatywnie, jako sprzeczny z fundamentalnymi konstytucyjnymi zasadami polskiego porządku prawnego (…)" - informuje przyjęta w czwartek opinia, podpisana przez Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką.W przesłanej PAP opinii zwrócono m.in. uwagę na to, że przepisy określają jedynie, iż bierne prawo wyborcze do KRS należy do sędziów, a wybór powinien być dokonany spośród wszystkich sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada natomiast, że w pierwszych wyborach dokonywanych na podstawie znowelizowanej ustawy biernego prawa wyborczego nie będą mieli sędziowie, którzy objęli stanowisko powołani do KRS ukształtowanej wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS.[131]

Ministerstwo sprawiedliwości powołało trzeciego rzecznika dyscyplinarnego "ad hoc"[edytuj | edytuj kod]

15.02.2024 r. Sędzia Tomasz Szymański został trzecim rzecznikiem dyscyplinarnym "ad hoc". Od kilku tygodni funkcje te pełnią sędziowie Grzegorz Kasicki i Włodzimierz Brazewicz.[132]

Sygnatariusze apelu żądają od min. Bodnara powołania grupy specprokuratorów, którzy mają zająć się weryfikacją wskazanych śledztw.[edytuj | edytuj kod]

Lech Wałęsa oraz liczne grono znanych postaci i organizacji chce aby min. sprawiedliwości Adam Bodnar zweryfikował prowadzone za rządów Zjednoczonej Prawicy postępowania prokuratorskie. W zamieszczonym na stronach Fundacji Otwarty Dialog apelu wymieniane są między innymi sprawy Włodzimierza Karpińskiego, generałów Piotra Pytla i Janusza Noska oraz Marty Lempart i Katarzyny Augustynek.[133] Pod apelem podpisali się m.in. Agnieszka Holland, Tomasz Lis, Janina Ochojska, Krystyna Janda czy Michał Boni. Ale także: Ogólnopolski Strajk Kobiet, Grupa Granica,, Stowarzyszenie Sędziów Themis i Związek Ukraińców w Polsce. Zaangażowanie Fundacji Otwarty Dialog go nie dziwi, „dała się wcześniej poznać jako broniąca własnych interesów wszelkimi dostępnymi metodami”. Ta fundacja wielokrotnie angażowała się w działania polityczne. Fundacja Otwarty Dialog i Bartosz Kramek jest autorem odezwy sprzed lat szkolącej ludzi do tego, żeby prowadzili sabotaż państwowy przeciwko rządom PiS-u. Ten sabotaż miał być przecież wyrazem działań politycznych. Pan Kramek ma przecież zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi związanymi z jego firmą i Fundacją Otwarty Dialog. A zatem nie występuje wobec prokuratury jako osoba neutralna i ma swoje własne interesy do ugrania. Jeżeli będzie się przedstawiał jako rzekoma ofiara politycznych represji to na pewno nie pomoże sobie w swojej sytuacji prawno-karnej.[134]

Min. Bodnar odpowiada autorom apelu o przegląd ”politycznie motywowanych postępowań prokuratorskich”[edytuj | edytuj kod]

15.02.2024 r. Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar ”w pełni podziela przekonanie o konieczności przeprowadzenia efektywnego przeglądu i analizy spraw, w zakresie których zachodzą jakiekolwiek podejrzenia, że mogły być motywowane politycznie” – napisał szef MS, odpowiadając sygnatariuszom apelu w sprawie przeglądu ”politycznie motywowanych postępowań prokuratorskich”.

Zemsta Bodnara[edytuj | edytuj kod]

Czystka Bodnara w prokuraturze trwa! Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, prokurator Magdalena Kołodziej, która nadzorowała śledztwa dot. notariusza TVP, wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego oraz afery wiatrakowej, została zesłana do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Praga-Południe. „Niżej się nie da” - podkreśla nasz informator. Prok. Kołodziej osobiście nadzorowała sprawę Sławomira Nowaka.Działania Bodnara podjęte wobec prok. Kołodziej to ewidentna zemsta za prowadzenie śledztw niewygodnych dla ministra sprawiedliwości, szefa MKiDN Bartłomieja Sienkiewicza i innych uzurpatorów. Prok. Magdalena Kołodziej to wieloletnia śledcza, doświadczona prokurator, która prowadzi ważne sprawy. Jest skuteczna i apolityczna, ma też status prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie.[135]

Klub PiS w uchwale: działania podjęte przez Tuska i Bodnara dot. prokuratury - nielegalne[edytuj | edytuj kod]

9 lutego 2024 r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar ogłosił konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego i powołał zespół pod przewodnictwem wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart, który oceni kandydatów. Kandydatów można zgłaszać do 16 lutego."Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości uznaje działania Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wobec prokuratury za nielegalne i nie wywołujące skutków prawnych" - czytamy w dokumencie. "Jednocześnie zobowiązuje się do wyciągnięcia w przyszłości przewidzianych prawem konsekwencji karnych i cywilnych wobec osób, które będą legimityzowały personalne i merytoryczne decyzje prok. Bilewicza, który nielegalnie przywłaszczył sobie funkcje p.o. Prokuratora Krajowego, która nie istnieje w ustawie"[136]

Bodnar podejmuje próby pozbawienia PiS dotacji na podstawie pomówień i dochodzeń bez postawienia zarzutów[edytuj | edytuj kod]

Zwrócił się do szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak, aby PKW sprawdziła, czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości były zgodne z zawartymi w Kodeksie wyborczym zasadami finansowania kampanii wyborczych. W piśmie Bodnar zwrócił się także o informację co do sposobu załatwienia sprawy, o której w lutym 2024 r. szefową KBW informował dyrektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Kutyła. Wniosek dotyczył oceny zgodności kampanii reklamowych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2019-2023 z zasadami finansowania komitetów wyborczych. KBW do dziś nie odpowiedziało na to pismo. Śledztwo dotyczące nadzoru i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw. W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła w marcu br. przeszukania, m.in. w domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.[137]

Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała zawiadomienie z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Funduszu Sprawiedliwości - podało PAP Krajowe Biuro Wyborcze. KBW przypomniało też, jakie są przepisy dotyczące kontroli PKW w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.Sprawa dotyczy zawiadomienia, które do KBW skierował szef MS Adam Bodnar. Minister chce, by PKW sprawdziła, czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości były zgodne z zawartymi w Kodeksie wyborczym zasadami finansowania kampanii wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje stanowiska w sprawach gospodarki finansowej partii politycznych i komitetów wyborczych w innej formie i nie komentuje informacji na ten temat przed podjęciem uchwał w tych sprawach”. „Przy czym należy pamiętać, iż nie ma żadnej podstawy prawnej, która umożliwiałaby wznowienie postępowań w sprawach już zakończonych— podało KBW.[138]

Zastępca Prokuratora Generalnego 12 kwietnia 2024 r. został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej.[edytuj | edytuj kod]

Andrzej Duda odniósł się do sytuacji prokuratora Janeczka, któremu obecny rząd przypisuje odpowiedzialność za zatrzymanie trzech polskich żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze na granicy polsko-białoruskiej, aby odstraszyć migrantów. Dzisiaj otrzymujemy pismo dotyczące odwołania pana prokuratora Janeczka. A okazuje się jednocześnie, że zastępca Prokuratora Generalnego dokładnie 12 kwietnia 2024 r. został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej. Kto to zrobił? Nominat pana premiera Donalda Tuska, pan prokurator krajowy Dariusz Korneluk — podkreślił prezydent. Powołany zresztą niezgodnie z obowiązującymi przepisami, z naruszeniem ustawy. W istocie wszystkie dokumenty, z którymi miałem okazję do tej pory się zapoznać, wskazują, że osobą odpowiedzialną od 12 kwietnia 2024 r. za sprawy wojskowe jest osobiście pan Dariusz Korneluk. Dlatego pytam, na jakiej zasadzie i za co pan premier razem z ministrem sprawiedliwości chcą odwołać ze stanowiska zastępcę Prokuratora Generalnego, pana Janeczka. Proszę nie szukać kozłów ofiarnych, nie przerzucać odpowiedzialności. Za sprawę w istocie odpowiedzialność ponoszą premier i jego współpracownicy. Jak to się stało, ze prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych, przez 2 miesiące nie został poinformowany o tym zdarzeniu?[139]

śledztwo ws. połączenia Orlenu i Lotosu[edytuj | edytuj kod]

30 stycznia 2024 r. Rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej wyjaśniła, że śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniach, które wpłynęły tam m.in. w styczniu 2023 r., a złożone zostały m.in. przez polityków, jak np. posłanka KO Agnieszka Pomaska. "Takich zawiadomień wpłynęło kilka" - dodała. "Uzyskaliśmy bardzo obszerną dokumentację. Były to choćby akta sądu rejestrowego - kilkanaście tomów oraz umowy z Orlenu, sporządzone w języku angielskim. W następnej kolejności trzeba było powołać biegłych tłumaczy. Z uwagi na specyfikę problematyki biznesowej powołano ośmiu, w tym dwóch z odpowiednimi certyfikatami" - podkreśliła prokurator Śmigielska-Kowalska. Zaznaczyła, że ostatnie tłumaczenia dokonane przez biegłych wpłynęły do płockiej Prokuratury Okręgowej pod koniec grudnia 2023 r. "Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów prokurator wszczął śledztwo. Jest to początek postępowania. Prokurator będzie realizował obecnie kolejne czynności opracowane w planie śledztwa. Tyle na ten moment mogę powiedzieć" - dodała prokurator Śmigielska-Kowalska.We wtorek podczas konferencji prasowej posłanka KO Agnieszka Pomaska podkreśliła, że wszczynając śledztwo w sprawie połączenia Orlenu z Grupą Lotos "prokuratura mówi wprost, iż mogło dojść do wyrządzenia PKN Orlen szkody majątkowej wielkich rozmiarów, nie mniejszej niż 4 mld zł". Zaznaczyła przy tym, że "zawiadomienie prokuratury jest dopiero początkiem".[140]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/219532/byly-rpo-bodnar-porownuje-polske-do-zwierzat-i-prosi-niemcow-o-interwencje.html
 2. https://www.youtube.com/watch?v=G1e5snr3f0o
 3. https://youtu.be/VOYIMz9RG6w?si=Q_gdAumChrIztIQu&t=5046
 4. https://youtu.be/Fg1YSj5SHko
 5. https://youtu.be/Dt9l_vCOElY
 6. https://www.facebook.com/adam.bodnar.71/posts/10159467906733550
 7. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art238261-rpo-zablokuje-sprzedaz-polska-press-rozmowa-z-adwokatem-dr-mateuszem-irminskim
 8. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379950/katalog/13026858#13026858
 9. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12379950/13026852/13026853/dokument652330.pdf
 10. https://www.tvp.info/74869014/bodnar-wprowadza-w-zycie-niemiecki-plan-przywracania-demokracji-metodami-niedemokratycznymi
 11. https://dorzeczy.pl/kraj/526227/pierwszy-projekt-bodnara-krs-proba-zmiany-ustroju-rp.html
 12. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12379950/13026858/13026860/dokument652335.pdf
 13. https://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia/2348-komunikat-z-posiedzenia-krajowej-rady-sadownictwa-w-dniach-9-12-stycznia-2024-r.html
 14. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krs-projekt-zmian-w-regulaminie-sadow-sprzeczny-z-podstawowymi-zasadami-porzadku-prawnego,793102.html
 15. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8116211,syn-rpo-ukarany-za-rozboje.html
 16. https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2693915,piec-rozbojow-nowe-informacje-ws-syna-adama-bodnara
 17. https://web.archive.org/web/20220630113124/https://www.tvp.info/43162192/syn-adama-bodnara-grozil-nozem-rowiesnikom-zadal-wydania-10-zl
 18. https://twitter.com/tvp_info/status/1141987198625038336
 19. https://www.rp.pl/historia/art2619771-rpo-polacy-brali-udzial-w-holokauscie
 20. https://www.tvp.info/74917688/bodnar-odwolal-prokuratorow-odwolani-decyzja-nie-ma-skutkow-prawnych
 21. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9384489,odwolani-przez-bodnara-czlonkowie-krajowej-rady-prokuratorow-nie-godza.html
 22. https://www.tysol.pl/a114672-bodnar-twierdzi-ze-odwolal-prokuratorow-ale-ci-nie-czuja-sie-odwolani
 23. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/minister-sprawiedliwosci-odwoluje-sedziowskie-delegacje,794214.html
 24. https://niezalezna.pl/polska/bodnar-odwoluje-kilkunastu-sedziow-z-delegacji-moga-wrocic-do-macierzystych-sadow-i-tam-orzekac/508832
 25. https://wpolityce.pl/polityka/675455-bodnar-byl-przeciw-powolywaniu-szefow-mediow-przez-ministra
 26. https://niezalezna.pl/polityka/adam-bodnar-minister-sprawiedliwosci-tvp-pap-prokuratura-sledztwo/507614
 27. https://wpolityce.pl/polityka/676096-ujawniamy-bodnar-przejmuje-sprawy-dotyczace-zmian-w-mediach
 28. https://wpolityce.pl/polityka/677469-kompromitacja-bodnara-po-spotkaniu-z-holownia
 29. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/bodnar-kaminski-i-wasik-sa-poszukiwani-przez-policje-celem-odbycia-kary,793024.html
 30. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/szef-ms-chce-aby-rzecznik-dyscyplinarny-sn-ocenil-dzialanie-izby-kontroli-nadzwyczajnej-ws-m-kaminskiego,793044.html
 31. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/adam-bodnar-wszczyna-postepowanie-ulaskawieniowe-ws-mariusza-kaminskiego-i-macieja-wasika,794277.html
 32. https://tvrepublika.pl/Mariusz-Kaminski-i-Maciej-Wasik-maja-zachowane-mandaty-poselskie-Malgorzata-Manowska-I-Prezes-Sadu-Najwyzszego,155894.html
 33. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wstrzymane-wyplaty-z-funduszu-sprawiedliwosci
 34. https://www.wnp.pl/finanse/szef-ms-nie-chcemy-by-platnosci-trafily-na-cel-niezwiazany-z-dzialaniem-funduszu-sprawiedliwosci,793073.html
 35. https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/9402448,bliski-wspolpracownik-zbigniewa-ziobry-odwolany-z-funkcji-prokuratora.html
 36. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokurator-krajowy-pozbawiony-funkcji-adam-bodnar-przejmuje-prokurature,794320.html
 37. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/politycy-ko-o-decyzji-ms-ws-prokuratora-krajowego-prawo-ponad-wszystko-pis-kolejny-przyklad-absolutnego-bezprawia,794329.html
 38. https://wpolityce.pl/polityka/678089-pk-miazdzy-ruch-bodnara-ws-odwolania-barskiego
 39. https://dorzeczy.pl/kraj/536964/barski-czy-bilewicz-jest-oswiadczenie-prokuratury-krajowej.html
 40. https://wpolityce.pl/polityka/678128-panstwa-juz-nie-ma-gorzka-konstatacja-prof-zaradkiewicza
 41. https://www.mariuszmuszynski.pl/2024/01/13/panstwa-juz-nie-ma/
 42. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zastepca-prokuratora-generalnego-zlozymy-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-przez-a-bodnara,794506.html
 43. https://wpolityce.pl/polityka/678163-tak-wygladala-proba-przejecia-pk-przez-bodnara-wideo
 44. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prezydent-dzialanie-a-bodnara-to-kolejne-razace-naruszenie-prawa,794366.html
 45. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sedziowie-rp-nie-ma-podstaw-prawnych-do-powolania-bilewicza-na-p-o-prokuratora-krajowego,794609.html
 46. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokurator-generalny-zada-wszczecia-postepowania-wyjasniajacego-wobec-swojego-zastepcy-r-hernanda,794791.html
 47. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zastepcy-pg-skierowali-list-do-przewodniczacej-ke-o-podjecie-dzialan-zapobiegajacych-lamaniu-polskiego-prawa,794806.html
 48. https://i.pl/spotkanie-prezydenta-z-prokuratorem-barskim-andrzej-duda-spotka-sie-tez-z-premierem-donaldem-tuskiem/ar/c1-18233549
 49. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/premier-jesli-ktos-uwaza-ze-decyzje-bodnara-nie-sa-nalezycie-umocowane-moze-dochodzic-swoich-racji-na-drodze-prawnej,794990.html
 50. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sedziowie-z-poznania-zawieszeni-adam-bodnar-zdecydowal,794994.html
 51. https://www.prezydent.pl/prawo/wnioski-do-tk/wniosek-prezydenta-do-trybunalu-konstytucyjnego,79753
 52. https://wpolityce.pl/polityka/678346-news-trybunal-konstytucyjny-wydal-zabezpieczenie-ws-pk
 53. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/pk-trybunal-konstytucyjny-nakazal-powstrzymanie-dzialan-uniemozliwiajacych-wykonywanie-uprawnien-przez-d-barskiego,795024.html
 54. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/adam-bodnar-w-sporze-o-prokurature-nie-ustapi-absolutnie-mam-racje,795103.html
 55. https://tvrepublika.pl/Prezydium-KRS-wzywa-premiera-i-prokuratora-generalnego-do-przestrzegania-prawa,155890.html
 56. https://wpolityce.pl/polityka/678526-nasz-temat-miazdzaca-uchwala-prokuratorow-z-pk-ws-bodnara
 57. https://wpolityce.pl/polityka/678463-apel-funkcjonariuszy-specsluzb-ws-kaminskiego-i-wasika
 58. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krs-o-posiedzeniach-kolegium-sa-w-poznaniu-odbyly-sie-sprzecznie-z-przepisami-ustawy,795849.html
 59. https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/davos-duda-to-niedopuszczalne-ze-ludzie-odpowiedzialno-za-zwalczenie-korupcji-w-polsce-sa-w-wiezieniu,795865.html
 60. https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/kaminski-i-wasik-na-wolnosci-media-bodnar-podjal-decyzje
 61. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/wiceszef-ms-o-procedurze-postepowania-ulaskawieniowego-kaminskiego-i-wasika-stanowisko-pg-to-kwestia-kilku-dni,797021.html
 62. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokurator-generalny-powolal-zespol-sledczy-ws-funduszu-sprawiedliwosci,800119.html
 63. https://wpolityce.pl/polityka/680167-prezydent-reaguje-na-dzialania-bodnara-i-tuska
 64. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krs-postepowanie-wyjasniajace-w-sn-po-uchyleniu-decyzji-dot-m-kaminskiego-z-naruszeniem-prawa,801278.html
 65. https://wpolityce.pl/polityka/683507-ujawniamy-szokujace-kulisy-odwolania-pogromcy-mafii-vat
 66. https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/9439864,sady-maja-watpliwosci-co-do-statusu-prokuratorskich-asesorow.html
 67. https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/9440694,neosedzia-kwestionuje-status-neoprokuratora.html
 68. https://wpolityce.pl/polityka/691491-czy-tego-chcial-bodnar-paraliz-najpowazniejszych-sledztw
 69. https://wpolityce.pl/kraj/694371-kulisy-zatrzymania-zolnierzy-z-ca-pg-nie-byl-informowany
 70. https://wpolityce.pl/polityka/694360-zolnierze-zatrzymani-za-strzaly-ostrzegawcze-na-granicy
 71. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/adam-bodnar-odwoluje-kolejnego-sedziego-machina-juz-ruszyla,796264.html
 72. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/adam-bodnar-odwoluje-kolejnego-sedziego-machina-juz-ruszyla,796264.html
 73. https://wpolityce.pl/polityka/678803-nasz-news-porazka-bodnara-ws-sedziego-schaba
 74. https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ue-komisarz-reynders-bedzie-rozmawial-w-warszawie-o-praworzadnosci-w-polsce,796157.html
 75. https://www.wnp.pl/finanse/ke-bada-sposoby-na-odblokowanie-funduszy-dla-polski-w-razie-weta-prezydenta,796793.html
 76. https://tvrepublika.pl/PiS-sklada-wniosek-o-wotum-nieufnosci-wobec-Bodnara-Postac-groteskowa,156057.html?fbclid=IwAR2YpWNvIrwMvfquT0w5P7EnNIq9GoQqe1oLLvKnIR-JRx6MQS6PDIuO_9E
 77. https://wpolityce.pl/polityka/679033-byly-komendant-policji-napisal-list-do-ministra-bodnara
 78. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prezydent-nie-pozwole-na-weryfikacje-sedziow-powolanych-w-czasie-mojej-prezydentury,797004.html
 79. https://wpolityce.pl/polityka/679024-zaradkiewicz-zrzekl-sie-funkcji-w-kssip-bodnar-ma-problem
 80. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/nowe-zarzuty-dla-prezesa-nik-na-biurko-adam-bodnara-trafil-wniosek-o-uchylenie-immunitetu,797121.html
 81. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/adam-bodnar-uznaje-postanowienie-tk-ws-odwolanego-prokuratora-krajowego-za-nieistniejace,797611.html
 82. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prok-regionalna-w-warszawie-sledztwo-ws-przekroczenia-uprawnien-przez-m-in-ministra-sprawiedliwosci-dot-odwolania-d-barskiego,797717.html
 83. https://tvrepublika.pl/Dzialania-Bodnara-zmierzaja-do-silowego-wejscia-do-Prokuratury-Krajowej,156293.html
 84. https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/media-o-spotkaniu-ministrow-sprawiedliwosci-polski-i-niemiec-to-wznowienie-scislej-wspolpracy,797990.html
 85. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/szef-resortu-sprawiedliwosci-spotkal-sie-w-brukseli-z-wiceprzewodniczaca-ke-vera-jourova,798656.html
 86. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/art-7-komisja-europejska-sankcje,83,0,2394451.html
 87. https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bodnar-mam-marzenie-zeby-1-maja-2024-r-nie-ciazyl-nad-nami-artykul-7,799025.html
 88. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/a-bodnar-czekamy-na-odpowiedz-ke-ws-przystapienia-polski-do-prokuratury-europejskiej,799631.html
 89. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/rpo-nowela-ws-krs-krok-w-dobrym-kierunku,799671.html
 90. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/minister-bodnar-wyznaczyl-sedziowskich-rzecznikow-dyscyplinarnych-ad-hoc,799684.html
 91. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prezes-p-schab-jestesmy-swiadkami-dzialan-godzacych-w-funkcjonowanie-warszawskiego-sadu-apelacyjnego,799700.html
 92. https://wpolityce.pl/polityka/680378-nasz-temat-kolejna-kleska-bodnara-w-tk
 93. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/j-kaczynski-stanowczo-sprzeciwiamy-sie-jakimkolwiek-probom-bezprawnej-zmiany-skladu-tk,800970.html
 94. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/minister-sprawiedliwosci-powolal-spoleczna-rade-ds-funduszu-sprawiedliwosci,800944.html
 95. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krs-zawieszenie-prezesa-sadu-przez-szefa-ms-tylko-do-wydania-opinii-przez-kolegium-sadu,800953.html
 96. https://wpolityce.pl/polityka/680922-znowu-sie-msci-bodnar-zawiesil-kolejnego-prezesa-sadu
 97. https://wpolityce.pl/polityka/683977-ujawniamy-czystki-bodnara-w-krakowskich-sadach
 98. https://wpolityce.pl/polityka/691431-bodnar-zmusil-sad-do-rewizji-dosadny-komentarz-jablonskiego
 99. https://web.archive.org/web/*/https://wpolityce.pl/polityka/697522-nasz-temat-kolejny-zamach-bodnara-na-warszawskie-sady*
 100. https://wpolityce.pl/polityka/682293-bodnar-brnie-w-bezprawie-bedzie-uchwala-sejmu-ws-tk
 101. https://wpolityce.pl/kraj/682392-nra-nie-wezmie-udzialu-w-hucpie-bodnara-jasna-deklaracja
 102. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/paprocka-o-projekcie-ws-krs-kryterium-daty-powolania-sedziow-jest-niezgodne-z-konstytucja,807796.html
 103. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/szykuje-sie-rewolucja-w-trybunale-konstytucyjnym-adam-bodnar-zdradzil-szczegoly,810935.html
 104. https://tvrepublika.pl/List-Przewodniczacej-KRS-do-sedziow-Odpowiedz-na-polprawdy-i-insynuacje-Bodnara,158351.html
 105. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sejm-przeszedl-do-ii-czytania-projektu-uchwaly-ws-trybunalu-konstytucyjnego,811887.html
 106. https://wpolityce.pl/polityka/684183-kaleta-minister-bodnar-wprowadzil-w-polsce-anarchie
 107. https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/9449787,sejm-przyjal-uchwale-wstrybunalu-konstytucyjnego.html
 108. https://wpolityce.pl/polityka/692925-wysluchanie-ws-projektow-ustaw-o-tk-z-fundacji-batorego
 109. https://web.archive.org/web/*/https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zastepcy-pg-wyrazamy-zaniepokojenie-dzialaniami-podjetymi-przez-prokurature-zwiazanymi-z-wejsciem-do-siedziby-krs,851429.html*
 110. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/bodnar-to-z-czym-sie-mierzymy-to-odbudowa-panstwa-prawa-po-wielu-latach-zawieruchy-aktualizacja,803492.html
 111. https://wpolityce.pl/polityka/692009-tk-nie-zostawil-suchej-nitki-na-rozporzadzeniu-bodnara
 112. https://wpolityce.pl/polityka/679444-news-bodnar-silowo-zajmuje-prokurature-krajowa
 113. https://dorzeczy.pl/kraj/541752/niepokojace-doniesienia-bodnar-probuje-wejsc-sila-do-pk.html
 114. https://wpolityce.pl/polityka/679650-nasz-temat-sedziowie-ostrzegaja-ministra-bodnara
 115. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokuratorzy-delegowani-do-pk-apeluja-o-zaniechanie-atakow-na-prokuratorow-wykonujacych-obowiazki-sluzbowe,798534.html
 116. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokuratorzy-z-pk-apeluja-o-zaniechanie-atakow-oraz-o-okragly-stol,798644.html
 117. https://wpolityce.pl/polityka/679455-prezes-pis-przed-pk-proba-zmiany-ustroju-sila
 118. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/politycy-pis-doszlo-do-bezprawnej-proby-przejecia-wladzy,798254.html
 119. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokurator-generalny-powolal-na-stanowiska-prokuratorow-pk-szesc-osob-zdegradowanych-w-2016-r,799044.html
 120. https://wpolityce.pl/polityka/679707-tylko-u-nas-prokurator-ostrowski-krytykuje-decyzje-bodnara
 121. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/jaki-odwolanie-10-prokuratorow-regionalnych-i-okregowych-wbrew-prawu-o-prokuraturze,799603.html
 122. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zastepcy-pg-apeluja-do-bodnara-o-uchylenie-zarzadzenia-ws-organizacji-pracy-prokuratury-krajowej,799711.html
 123. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/ms-powolano-rzecznika-dyscyplinarnego-ds-kwestionowania-przez-zastepce-pg-kompetencji-bodnara,799903.html
 124. https://wpolityce.pl/polityka/680284-nasz-news-kolejna-czystka-bodnara-tym-razem-w-krakowie
 125. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prezydent-duda-zwrocil-sie-do-premiera-tuska-ws-zmian-w-prokuraturze-krajowej,800129.html
 126. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/pk-powolano-szefow-warszawskich-prokuratur-regionalnej-i-okregowych,801103.html
 127. https://wpolityce.pl/polityka/683264-tylko-u-nas-sensacyjne-ustalenia-ws-uzurpatora-bodnara
 128. https://www.wnp.pl/finanse/prokurator-krajowy-jednym-z-moich-glownych-priorytetow-rozliczenie-przestepstw-z-lat-2016-2023,830420.html
 129. https://wpolityce.pl/polityka/695058-bodnarowcy-masowo-skladaja-wnioski-o-wylaczenie-sedziow
 130. https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/9431739,jest-nowy-projekt-zmian-w-krs-resort-sprawiedliwosci-opublikowal-doku.html
 131. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krs-projekt-noweli-ustawy-o-krs-sprzeczny-z-fundamentalnymi-konstytucyjnymi-zasadami-polskiego-porzadku-prawnego,805347.html
 132. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/ministerstwo-sprawiedliwosci-powolalo-trzeciego-rzecznika-dyscyplinarnego-ad-hoc,805369.html
 133. https://wpolityce.pl/polityka/681572-chca-od-bodnara-weryfikacji-sledztw-min-karpinskiego
 134. https://wpolityce.pl/polityka/681699-odzywa-doktryna-neumanna-zaryn-wstyd-ze-sie-ktos-podpisal
 135. https://wpolityce.pl/polityka/682004-nasz-news-zemsta-bodnara-prokurator-zeslana-za-sledztwa
 136. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/klub-pis-w-uchwale-dzialania-podjete-przez-tuska-i-bodnara-dot-prokuratury-nielegalne,803417.html
 137. https://www.wnp.pl/wiadomosci/szef-ms-zwrocil-sie-do-kbw-o-sprawdzenie-wydatkow-z-funduszu-sprawiedliwosci,841673.html
 138. https://wpolityce.pl/kraj/694255-ministerstwo-sprawiedliwosci-naciska-na-pkw
 139. https://wpolityce.pl/polityka/694598-prezydent-brak-uzasadnienia-dla-odwolania-prok-janeczka
 140. https://www.wnp.pl/energetyka/plock-sledztwo-ws-polaczenia-orlenu-i-lotosu-podejrzenie-przekroczenia-uprawnien-i-niedopelnienia-obowiazkow,800012.html