Zamach na media publiczne

Z RPedia
Tak wyglądałą strona TVP Info w środę, 20 grudnia 2023 r., o godzinie 13:22

Donald Tusk przed wyborami, pod koniec września 2023 r. w Bydgoszczy złożył obietnicę, że po wygranych wyborach i po utworzeniu rządu - nowego rządu - będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny. 24 godziny żeby telewizja pisowska, rządowa, zamieniła się znowu w publiczną [tu owacje tłumu]. Trzymajcie mnie za słowo - to jest tylko kilka tygodni. Nie będę ujawniał szczegółów recepty jaką przygotowaliśmy. Nie będziemy potrzebowali ustawy, nie będziemy potrzebowali zgody Prezydenta Dudy, mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej [tu owacje tłumu]. I chcę wam to obiecać, i chcę to też sobie obiecać. Telewizja publiczna po tym jak stanie się na nowo publiczna bardzo dużo czasu poświęci na mówienie całej prawdy o rządach pisu [tu owacje tłumu - Donald Tusk, Donald Tusk!].[1][2][3][4]

Biorąc pod uwagę polskie prawo władze mediów publicznych są wybierane przez Radę Mediów Narodowych - organ powołany w 2016 r. Kadencja obecnej Rady kończy się w 2028 r. Bez zmiany ustawy nie można legalnie przejąć mediów publicznych.

Po wygranych wyborach obietnica przejęcia mediów w 24 godziny nie została zrealizowana.

Próby nielegalnego przejęcia mediów[edytuj | edytuj kod]

19 grudnia 2023 r.[edytuj | edytuj kod]

Kuriozalny projekt uchwały Sejmu[edytuj | edytuj kod]

We wtorek, 19 grudnia 2023 r., do Sejmu wpłynął projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.[5] Czytamy w nim, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym,

- uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji,

- uznaje, że stan ten jest nieakceptowany przez większość społeczeństwa, czemu obywatele dali wyraz w wyborach 15 października 2023 r.,

- wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową,

- w szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym – tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa.

Tego samego dnia, po południu Sejm przyjął uchwałę.[6]

Stanowisko Prezydenta RP[edytuj | edytuj kod]

Tego samego dnia głos zabrał Prezydent Andrzej Duda w piśmie do Marszałka Sejmu[7][8] W stanowisku Prezydent przeciwstawia się bezprecedensowym, nielegalnym praktykom - napisał między innymi, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań.[9][10]

Stanowisko Instytutu Myśli Schumana[edytuj | edytuj kod]

Stanowisko w sprawie tego samego dnia przedstawił Instytut Myśli Schumana: Protestujemy przeciwko zapowiedziom premiera Donalda Tuska – czytamy w oświadczeniu Instytutu Myśli Schumana. Zdaniem autorów celem nowego rządu jest usunięcie roli mediów publicznych (...) jako platformy, która ma służyć wszystkim Polakom, do prezentowania wizerunku Polski w Europie i promowania Wspólnoty Narodów Europy Schumana, a nie superpaństwa, we wszystkich wymiarach społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, religijnych i politycznych. Instytut precyzuje, że chodzi o m.in. Telewizję Polską oraz Polskie Radio. W proteście czytamy również, że obecnie w Europie dąży się do budowania superpaństwa (…), Pan Donald Tusk jako członek Europejskiej Partii Ludowej, do której kiedyś należał Schuman, która wówczas działała na rzecz budowania Wspólnoty Narodów Europy, powinien kontynuować dzieło Schumana, a nie przeciwstawiać się Jego ideom. Dążenie do superpaństwa (…) jest jednocześnie niszczeniem wspólnot narodowych, a także walką z tradycjami religijnymi i kulturowymi narodów, aby ostatecznie usunąć także takie instytucje narodowe jak parlamenty, przekazując ich rolę do Brukseli[11]

Wezwanie PAP do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych spółki[edytuj | edytuj kod]

Zarząd PAP wysłał 19 grudnia 2023 r. wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych spółki w związku z projektem sejmowej uchwały dotyczącej mediów publicznych. Wezwanie zostało wysłane do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Kultury oraz Rady Mediów Narodowych. W piśmie czytamy: Działając w imieniu Polskiej Agencji Prasowej S.A., niniejszym wzywam autorów wyżej wymienionej uchwały do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Polskiej Agencji Prasowej w postaci dobrego imienia i renomy, poprzez wprowadzanie obywateli w błąd i publikowanie nieprawdziwych oraz niczym niepotwierdzonych informacji na temat rzekomych nieprawidłowości w działaniu Spółki, a w szczególności braku ładu prawnego oraz braku bezstronności i rzetelności.[12]

Pierwsze sygnały dotyczące siłowego przejęcia TVP[edytuj | edytuj kod]

We wtorek 19 grudnia 2023 r. w mediach pojawiły się informacje, że wieczorem może dojść do siłowej próby przejęcia TVP.[13] Wieczorem w siedzibie TVP pojawiło się wielu polityków PiS gotowych do obrony mediów, włącznie z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim.[14][15][16][17][18] W środę o godzinie 11:18 sygnał telewizyjny TVP Info został wyłączony. W sieciach kablowych na tym kanale emitowano program pierwszy TVP. Została wyłączona witryna TVP Info.[19][20] Po godzinie 14:00 domena tvp.info została przekierowana na domenę tvp.pl.

20 grudnia 2023 r.[edytuj | edytuj kod]

Siłowe przejęcie TVP[edytuj | edytuj kod]

Bartłomiej Sienkiewicz w środę 20 grudnia 2023 r. odwołał z pogwałceniem zabezpieczenia ustanowionego przez Trybunał Konstytucyjny i z pogwałceniem przepisów prawa dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.

W środę 20 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wbrew literalnemu brzmieniu przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (art. 27 i 28) oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych (art. 2 ust. 1), dotyczących powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji jest rażącym przekroczeniem uprawnień.[21]

Siłowe przejęcie PAP[edytuj | edytuj kod]

W środę 20 grudnia 2023 r., były minister Gliński przekazał: Jestem w gabinecie prezesa PAP. Miała tu miejsce próba siłowego przejęcia instytucji. Wtargnęło tu 4 panów bez żadnych legalnych podstaw. Używają siły fizycznej. Nie ustąpimy! Białoruś![22][23]

Siłowe przejęcie Polskiego Radia[edytuj | edytuj kod]

Do siłowego przejęcia doszło także w środę, 20 grudnia 2023 r. w siedzibie Polskiego Radia. Prezes Zarządu Polskiego Radia poinformowała na pltformie Twitter/X: Stanowczo zaprzeczam, jakobym podpisała lub złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Po wtargnięciu do mojego gabinetu przez liczną grupę osób powołujących się na decyzję ministra KiDN zostałam zmuszona do opuszczenia gabinetu.[24][25]

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich[edytuj | edytuj kod]

20 grudnia 2023 Zarząd Główny SDP wydał oświadczenie: ZG SDP stanowczo protestuje wobec bezprawnych działań podejmowanych przez rząd Donalda Tuska przeciwko mediom publicznym, jakie mają miejsce w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2023 r. Są to : bezprawne odwołanie władz mediów publicznych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, bezprawne powołanie nowych władz mediów publicznych, bezprawne wtargniecie do siedzib mediów publicznych – TVP i PR bezprawne wyłączenie nadajników TVP INFO, TVP WORLD oraz bezprawne wyłączenie strony internetowej tvpinfo.pl .  Rząd podjął te nielegalne działania na podstawie uchwały Sejmu z 19.12. 23 r. i na podstawie kodeksu spółek handlowych.  Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce,  zmiany w mediach publicznych mogą być wprowadzone jedynie na podstawie USTAWY przyjętej przez Sejm i Senat  oraz podpisanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.[26][27]

Uchwała Rady Mediów Narodowych[edytuj | edytuj kod]

Osoby, które uczestniczą w odbywającym się na naszych oczach bezprawnym zamachu na media publiczne, powinny liczyć się z tym, że poniosą surowe konsekwencje na podstawie przepisów Kodeksu Karnego - brzmi oświadczenie trojga członków Rady Mediów Narodowych.[28][29] Pełna treść uchwały RMN znajduje się na stronie internetowej Sejmu.[30] Rada potępia w niej zamach na media publiczne i ostrzega: Osoby, które uczestniczą w odbywającym się na naszych oczach bezprawnym zamachu na media publiczne powinny liczyć się z tym, że poniosą surowe konsekwencje na podstawie przepisów Kodeksu Karnego.

Pobicie posłanki PiS[edytuj | edytuj kod]

20 grudnia 2023 r. w trakcie siłowego przejmowania władzy w TVP niezidentyfikowany mężczyzna pobił posłankę PiS, Joannę Borowiak. Przebywający w siedzibie ludzie wezwali policję. Portal niezależna.pl podał, że mężczyzna, którego po długim czasie braku aktywności aresztowała policja, został zidentyfikowany jako Marek Jurczak - szef Biura Bezpieczeństwa TVP.[31][32]

Dyżury posłów[edytuj | edytuj kod]

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podjęli decyzję o dyżurowaniu 10-osobowych grup posłów w siedzibie TVP.

Odcięcie komunikacji wokół TVP[edytuj | edytuj kod]

Jak podał w środę 20 grudnia 2023 r. po południu portal niezalezna.pl nadawcy sieci komórkowej dostali polecenie wyłączenie BTS-ów wokół TVP.[33]

Protesty przed siedzibą TVP[edytuj | edytuj kod]

Przed godziną 20:00, 20 grudnia 2023 r., przed siedzibą TVP zaczęli pojawiać się ludzie protestujący przeciw zamachowi na media publiczne.[34] Protesty trwały też przed regionalnymi oddziałami TVP. Przed siedzibą pojawiły się też liczne oddziały Policji.[35][36] Poseł Jan Kanthak opublikował na platformie Twitter/X film przedstawiający konwój około 30 furgonów policyjnych.[37]

21 grudnia 2023 r.[edytuj | edytuj kod]

Odgrodzenie siedziby TVP barierkami[edytuj | edytuj kod]

Od godzin południowych 21 grudnia 2023 r. siedziba TVP zaczęła być odgradzana barierkami.[38] Opinia publiczna zauważyła, że biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka dni wcześniej Marszałek Sejmu Szymon Hołownia chwalił się likwidacją barierek sprzed Sejmu, to jest to wyrazem hipokryzji obecnej władzy.[39]

Złożenie zawiadomienia do prokuratury[edytuj | edytuj kod]

21 grudnia o godzinie 13:27 na konferencji prasowej w Sejmie poseł Patryk Jaki poinformował, że zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa[40][41] przez:

 • Donalda Tuska
 • Bartłomieja Sienkiewicza
 • Piotra Zemło
 • innych nie ustalonych osób

polegające między innymi na:

 • napaści na ustrój państwa i przekroczenie uprawnień
 • napaści na funkcjonariusza publicznego
 • nielegalnym przejęciu sygnału telewizji
 • wyrządzeniu znaczącej szkody na majątku publicznym

Wywiad Prezydenta w Radiu ZET[edytuj | edytuj kod]

21 grudnia Prezydent Andrzej Duda odniósł się szerzej, w mocnych i stanowczych słowach do wydarzeń z 20 grudnia.[42][43][44] Powiedział między innymi: wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. (…) To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, gdy (…) zmiana prawa jest w normalny sposób możliwa, a tej ustawy nigdy nie kwestionowano. Powiedział też: Natomiast jeśli chodzi o to, co wczoraj obserwowaliśmy w związku z telewizją publiczną, ja podjąłem takie działania, które w moim przekonaniu powinien podjąć prezydent. Na gruncie konstytucji, na gruncie obowiązującej ustawy, wypowiedziałem się i to zarówno na piśmie do pana premiera Donalda Tuska, jak i w rozmowie z premierem Tuskiem i panem marszałkiem Hołownią. Bardzo wyraźnie przedstawiłem im swoje stanowisko, prawne, nie polityczne stanowisko.

Interwencja poselska w siedzibie PAP[edytuj | edytuj kod]

Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Łukasz Schreiber w okolicach godziny 14:00, 21 grudnia 2023 r. rozpoczęli interwencję poselską w siedzibie PAP. Podczas interwencji uzyskano od osoby uzurpującej sobie bycie prezesem sprzeczne informacje, w tym uzurpator potwierdził, że nie został powołany zgodnie z ustawą [45]

Dziennikarz uzurpator w gmachu Sejmu[edytuj | edytuj kod]

Po południu 21 grudnia 2023 r. na korytarzach sejmowych pojawił się dotąd nieznany reporter TVP w towarzystwie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Sprawą zainteresował się poseł Dariusz Matecki. Włączył telefon i zaczął pytać pseudo-dziennikarza o imię i nazwisko - bezskutecznie. Pseudo dziennikarz był mocno zmieszany. Posłanka PIekarska widząc to zaproponowała, że oddalą się. Odchodząc, pseudo-dziennikarz był pytany przez dziennikarza TV Republika o to czy dziś będą wiadomości wzruszył ramionami i odpowiedział to nie do mnie pytanie. Po chwili zniknęli razem z posłanką KO za jednymi z drzwi oznaczonymi biało-czerwonym serduszkiem.[46]

Kolejne dni[edytuj | edytuj kod]

Protest Wolnych Polaków[edytuj | edytuj kod]

W okolicach 22 grudnia 2023 r. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało organizację wielkiego protestu w Warszawie, który odbył się 11 stycznia. Protest jest znany jako Protest Wolnych Polaków.

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka[edytuj | edytuj kod]

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała 22 grudnia 2023 r. oświadczenie w związku z zamachem na media.[47] Czytamy w nim na wstępie o krytyce mediów pod rządami PiS, jednak w dalszej części oświadczenia fundacja stwierdza: Zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany w składzie władz mediów publicznych nastąpiły na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zauważamy jednak, że kwestia powoływania i odwoływania składów osobowych organów mediów publicznych regulowana jest obecnie w ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawie o Polskiej Agencji Prasowej.

Interwencje poselskie[edytuj | edytuj kod]

W kolejnych dniach zamachu na media publiczne trwały interwencje poselskie w TVP, PAP, ze szczególnym zaangażowaniem posłów Szymona Szynkowskiego vel Sęk oraz Łukasza Schreibera. W wyniku interwencji ustalane są dane dotyczące osób uzurpujących sobie stanowiska w TVP oraz dokumentowane są zdarzenia. Osoby podające się za władze mediów, nowi pseudo-pracownicy bardzo niechętnie udzielają odpowiedzi, podają swoje dane.[48][49]

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich[edytuj | edytuj kod]

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich Ralf Schneider ostro skrytykował działania rządu w Polsce wobec mediów publicznych: Fakt, że rząd, podobnie jak w Polsce, w wyniku zamachu stanu odwołuje całe kierownictwo mediów publicznych, jest nie do przyjęcia z demokratycznego punktu widzenia i na tle europejskiej wspólnoty wartości.[50][51]

107 minut Sienkiewicza[edytuj | edytuj kod]

Wpis Marcina Dobskiego, w którym pyta czy nie doszło do poświadczenia nieprawdy. Wpis na dzień zrobienia zrzutu - 10 stycznia - miał 1,2 milionów wyświetleń.[52]

Marcin Dobski na portalu X zasugerował, że realnie niemożliwe było w 107 minut po uchwaleniu przez Sejm uchwały przeprowadzić trzy walne zgrom adzenia, trzy rady i sporządzić 5 aktów notarialnych. Prawdopodobnie mogło dojść do przestępstwa poświadczenia nieprawdy.[53][54][55]

12 stycznia 2024 r. portal Wpolityce.pl poinformował, że na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przeszukano biuro notarialne oraz mieszkanie należące do notariusz Joanny Kończyk, która brała udział w skoku na media publiczne (...) śledczy zabezpieczyli całą dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Sprawa kontrowersyjnych decyzji znanej warszawskiej notariusz była szeroko komentowana przez polityków. Bartłomiej Sienkiewicz miał zwołać walne zgromadzenie spółek mediów publicznych w swoim gabinecie, w którym znalazła się notariusz Joanna Kończyk. To ona zaprotokołowała m.in. odwołanie zarządu TVP, Polskiego Radia i PAP oraz powołanie nowych władz tych spółek. [56][57]

25, 26 stycznia 2024 media informowały, że prokuratura postawiła zarzuty notariusz - Joannie K.[58][59] Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Niezalezna.pl, notariusz Joanna K. najpierw przebywała w Dubaju, a następnie w Ameryce Południowej.[60]

List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego[edytuj | edytuj kod]

opisać[61][62]

Problemy z aktualizacją KRS[edytuj | edytuj kod]

Odrzucenie zmian w TVP przez KRS[edytuj | edytuj kod]

Postanowienie o oddaleniu zmiany dotyczących TVP w KRS 1/2[52]
Postanowienie o oddaleniu zmiany dotyczących TVP w KRS 2/2[52]

Złożony 22 grudnia 2023 r. wniosek do KRS o zmianę został oddalony 9 stycznia 2024 r. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki Telewizja Polska Spółka akcyjna - podał w serwisie X sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.[63] To dlatego płk Sienkiewicz wprowadził później media publiczne w stan likwidacji - zrozumiał, że wcześniej złamał prawo - skomentował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. W postanowieniu sądu odwołano się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku i stwierdzono: Rekapitulując, uchwała o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członków rady nadzorczej spółki i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu spółki zostały podjęte przez organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami UKRRiTV, a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego KSH.[64][52][65]

Komentarz Prezydenta po odmowie zmian w KRS[edytuj | edytuj kod]

KRS wydał dziś rano postanowienie odmawiające zarejestrowania zmian władz w spółkach mediów publicznych, które próbował zarejestrować minister Sienkiewicz - powiedział prezydent Andrzej Duda w specjalnym oświadczeniu, które wygłosił 10 stycznia 2024 r., dzień po zatrzymaniu w ramach politycznej zemsty w związku z wykryciem afery gruntowej oraz afery hazardowej byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z oczywistych przyczyn potrzebnych jest kilka słów mojego komentarza do zdarzeń, których przez ostatnie godziny byliśmy i jesteśmy świadkami — mówił prezydent w oświadczeniu. KRS wydał dziś rano postanowienie odmawiające zarejestrowania zmian władz w spółkach mediów publicznych, które próbował zrealizować minister Sienkiewicz. Mówiłem wówczas bardzo wyraźnie, że są to działania absolutnie rażącym naruszeniem konstytucji i prawa, że ministrowi nie wolno działać na podstawie uchwał Sejmu, które w żaden sposób nie mogą stanowić podstawy prawnej. Ta bezprawność działania min. Sienkiewicza została potwierdzona wspomnianą odmową wpisu - podkreślił.[66]

MKiDN: postanowienie ws. TVP nie jest prawomocne[edytuj | edytuj kod]

"Postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie oddalenia wniosku o wpis zmian w spółce w zakresie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej TVP S.A. (obecnie w likwidacji) nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje skarga. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdzie 100 proc. akcji spółki reprezentuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o powołaniu Rady Nadzorczej pozostaje w mocy, a wszelkie czynności nowej Rady są w pełni zgodne z prawem" - poinformowano na stronie resortu kultury. Wskazano, że "postanowienie Referendarza Sądowego nie odnosi się do otwarcia likwidacji". "Spółka TVP jest w trakcie procesu likwidacji, a czynności zarządcze wykonuje powołany przez WZA likwidator spółki TVP S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie" - dodano.[67]

Sąd rejestrowy nie uznał zmian w Polskim Radiu[edytuj | edytuj kod]

"Po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2024 r., na posiedzeniu jawnym, sprawy z wniosku Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy uczestnictwie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, o zmianę wpisu. Postanowienia: Oddalić wniosek" - napisano w postanowieniu sądu. Postanowienie zostało podpisane przez referendarza sądowego Karolinę Ilczuk.Do wpisu dołączył postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. [68]

Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji[edytuj | edytuj kod]

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela - podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.[69]

MKiDN: minister kultury powołał trzech likwidatorów rozgłośni regionalnego Polskiego Radia[edytuj | edytuj kod]

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako reprezentant Skarbu Państwa, kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, powołał likwidatorów dla Radia Katowice, Radia Łódź i Radia Szczecin – poinformował w środę na portalu X resort kultury.Wcześniej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowano także, że "reprezentujący Skarb Państwa, właściciela 100 proc. akcji w kapitale zakładowym Spółki, informuje, że Sąd Rejonowy w Gdańsku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku".Podjęte w środę decyzje są konsekwencją ogłoszonej 29 grudnia 2023 r. likwidacji rozgłośni wchodzących w skład Audytorium 17, powołanego w 2001 roku porozumienia radiowego koordynującego działalność lokalnych stacji Polskiego Radia. Jest to spółka, której udziałowcami jest 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia.[70]

16-01-2024 "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100 proc. akcji, informuje, że Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze +Radio Zachód+ S.A. w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze" - poinformowano we wtorek na platformie X resortu kultury.[71]

KRRiT: Wyprzedaż majątku mediów publicznych jest naruszeniem interesu publicznego[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 stycznia poinformowało, że sąd wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Radia Katowice. W związku z doniesieniem Polskiej Agencji prasowej z dnia 10 stycznia 2024 r. (godz. 17:47) mówiącym o tym, że władze Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zgłosiły Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego chęć zakupu rozgłośni publicznego radia w Katowicach KRRIT wydało oświadczenie:"Członkowie KRRiT stanowczo sprzeciwiają się wyprzedaży majątku polskiego radia i telewizji, który stanowi dobro publiczne. Wszelkie tego rodzaju działania będą przez KRRiT zaskarżane. Zgodnie z art. 213 Konstytucji RP, KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wyprzedaż majątku mediów publicznych jest naruszeniem interesu publicznego" - podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego rady, Macieja Świrskiego.[72]

KRRiT: twierdzenia prof. Tadeusza Kowalskiego są „całkowicie nieprawdziwe”[edytuj | edytuj kod]

10 stycznia 2024 roku KRRiT podjęła uchwałę w sprawie przesunięcia terminu realizacji harmonogramu przekazania środków z abonamentu rtv. Przesunięcie terminu wypłat, wynika ze stanu chaosu prawnego powstałego w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołanego decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - przypomnieli członkowie KRRiT. Swoją środową decyzje KRRiT uzasadnili stanem "niepewności prawnej, przyjęcie uchwały było konieczne i wynikało z dbałości o interes publiczny" oraz koniecznością zapewnienia, że środki publiczne pochodzące z abonamentu rtv nie zostaną wykorzystane "niezgodnie z prawem, przez nieuprawnione do tego osoby". Członkowie KRRiT podkreślili także sprzeciwiają się wypowiedziom członka KRRiT prof. Tadeusza Kowalskiego, który nie poparł tej decyzji. "Twierdzenie Tadeusza Kowalskiego, cytowane w mediach, o ograniczaniu przez KRRiT dopływu środków dla mediów publicznych jest całkowicie nieprawdziwe" - napisano w oświadczeniu . Dodano, że "członkowie KRRiT wyrażają zdumienie, że jeden z członków Rady dezawuuje działania podejmowane na rzecz ochrony środków publicznych i dobra mediów publicznych".[73]

Postępowanie prokuratury w.s.[edytuj | edytuj kod]

Prokuratura przeszukała biuro i mieszkanie notariusz, która pomagała w skoku na TVP. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przeszukano biuro notarialne oraz mieszkanie należące do notariusz Joanny Kończyk, która brała udział w skoku na media publiczne. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że śledczy zabezpieczyli całą dokumentację oraz sprzęt elektroniczny.Sprawa kontrowersyjnych decyzji znanej warszawskiej notariusz była szeroko komentowana przez polityków. Bartłomiej Sienkiewicz miał zwołać walne zgromadzenie spółek mediów publicznych w swoim gabinecie, w którym znalazła się notariusz Joanna Kończyk. To ona zaprotokołowała m.in. odwołanie zarządu TVP, Polskiego Radia i PAP oraz powołanie nowych władz tych spółek.[74]

Ktoś chce "skręcić" zamach na TVP? Akta notariusz przeniesione do innej prokuratury[edytuj | edytuj kod]

23.02.2024 r. Z naszych ustaleń wynika, że akta przeniesiono pod nieobecność prokuratora, który zajmuje się tą sprawą. On sam przebywa bowiem na urlopie. Wystąpiliśmy w tej sprawie o wyjaśnienia.Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Akta zostały przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w związku z ich kontrolą. Nieobecność prokuratora referenta nie ma związku z faktem przesłania akt do kontroli— czytamy w odpowiedzi Prokuratury Okręgowej w Warszawie[75]

12 stycznia reżim zmierza do siłowego przejęcia siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej[edytuj | edytuj kod]

Od kilkudziesięciu godzin budynek otoczony jest kordonami policji. Likwidator „wskazany” przez Ministra Kultury bez żadnej podstawy prawnej, nakazał bowiem ochronie całkowite odcięcie placu.Ochrona nie reaguje na pokazywane legitymacje poselskie, policja ochrania, akceptuje bezprawie. Przypomina to obrazy sprzed 42 lat. Wygląda na to, że ktoś postanowił ostatecznie zacisnąć pętlę. Przegrali w sądzie, KRS odmówił wpisania „prezesa” wysłanego do TVP przez ministra-pułkownika Sienkiewicza, więc tym bardziej zdecydowali się na siłowe dokończenie siłowej operacji. Wiedzą, że także „likwidator” jest nielegalny więc się spieszą— komentuje dla nas prezes TVP Michał Adamczyk.Gdy pytamy, co dalej, stwierdza:Walczę nadal. Wierzę, że każdy dzień oporu wobec bezprawia i przemocy ma sens. Nie dałem się zastraszyć, nie uległem rozpętanej w ostatnich dniach nagonce, nie poddam się teraz. Spokojnie czekam na decyzje sądów, które na razie przyznają nam rację. Prezes, którego wysłał do TVP pan Sienkiewicz, był prezesem nielegalnym. Mieliśmy rację wtedy, mamy i teraz— ocenia.[76]

Oto nowy pluralizm[edytuj | edytuj kod]

Dziś, 12 stycznia, trzy stacje: TVN, Polsat i TVP, a także kanały tematyczne i portale z nimi związane pokażą wywiad z Donaldem. Wywiad poprowadzą Marek Czyż, Anita Werner i Piotr Witwicki (Bogdan Rymanowski zbyt konserwatywny?). Dzisiejsza rozmowa będzie pierwszym telewizyjnym wywiadem Tuska od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. Wywiad zostanie pokazany na żywo, o godz. 20:00, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenie zapowiadane jest od rana w reklamach i na specjalnych grafikach, jakby co najmniej dziennikarze mieli rozmawiać z prezydentem USA lub jak byśmy mieli do czynienia z lądowaniem na Marsie. Stacja TVN tak reklamuje wywiad:To będzie pierwszy wywiad Donalda Tuska, jako nowego premiera i szansa na zadanie trudnych pytań. Czy konflikt między nową, a starą władzą będzie eskalował? Jak opanować prawno-polityczny chaos. Specjalny wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. (…) Twoim prawem jest wiedzieć— zachęca stacja TVN.[77]

KRRiT protestuje przeciwko niewpuszczeniu jej członków do TVP[edytuj | edytuj kod]

12 stycznia 2024 r. po południu rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Teresa Brykczyńska przesłała PAP "Oświadczenie w sprawie uniemożliwienia członkom KRRiT uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie". Jak zaznaczono w piśmie, "w posiedzeniu legalnej Rady Nadzorczej TVP SA 12 stycznia 2024 o godz. 11.30 w siedzibie TVP SA na zaproszenie rady, zamierzali wziąć udział przewodniczący KRRiT Maciej Świrski oraz zastępca przewodniczącego KRRiT, Agnieszka Glapiak". "Ochrona z TVP i policja na polecenie neolikwidatora uniemożliwiły wejście do budynku TVP SA" - napisano. "Stanowczo potępiamy takie zachowanie. Przypominamy, że KRRIT jest organem konstytucyjnym. Zgodnie z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP stoi na straży m.in. interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Bezprawne uniemożliwienie wejścia na spotkanie członków KRRiT jest niedopuszczalne i pozbawia KRRiT wykonywania konstytucyjnych obowiązków" - podkreślono w oświadczeniu KRRiT.[78]

Likwidacja Radia dla Ciebie[edytuj | edytuj kod]

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki obecnie pod nazwą 'Radio dla Ciebie' S.A. w likwidacji" – czytamy w komunikacie "resortu kultury". Przypomnijmy, 29 grudnia 2023 r. płk Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji 17 spółek Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia. Warszawski sąd odrzucił wniosek o wpisanie do KRS nowych władz Polskiego Radia. Referendarz w uzasadnieniu powołał się na uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z 1995 r., która głosiła, że "zasada niezależności publicznej radiofonii i telewizji przybiera wyrazistą postać, gdy rozpatruje się jej pozycję wobec rządu i struktur jemu podległych".[79]

Zamknięcie kanału TVP Info na YouTube[edytuj | edytuj kod]

W piątek 12 stycznia kanał TVP Info na platformie YouTube - dotychczas niezdobyty - został usunięty, a wszystkie filmy - poza pierwszym odcinkiem "19:30" oraz innymi podobnymi - ustawione na prywatne.[80]

Zrzut ekranu youtube.com/@tvpinfo z dnia 12 stycznia 2024 r.

Przywrócenie strony i kanału TVP Info[edytuj | edytuj kod]

W poniedziałek 15 stycznia przywrócono do działania stronę internetową tvp.info, oraz kanał @tvpinfo na platformie YouTube.

Jednak ogromna ilość materiałów, oraz serial "Reset" zostały usunięte.[81]

Niestabilność strony TV Republika[edytuj | edytuj kod]

Od 11 stycznia strona internetowa telewizji Republika, która emitowała programy dziennikarzy TVP Info takie jak "Jedziemy" miewa serię dziwnych awarii.

Kilka razy strona była niedostępna, kilka razy widać było jedynie wyświetlacz "na żywo".

Nikt się tym nie interesował, nie jest więc wiadomo, czy ma to związek z zamachem na media publiczne.[80]

Zrzut ekranu tvrepublika.pl z 12 stycznia 2024 r. Ten sam obraz zobaczyć można było około godziny 16:30 16 stycznia, oraz 20 stycznia około 20:30.

Biełsat[edytuj | edytuj kod]

12 stycznia 2024 r. nowy zarząd TVP cofnął uprawnienia finansowe dyrekcji Biełsatu, jedynej niezależnej telewizji na Białorusi, będącej pod opieką TVP.

Według dyrektor Biełsatu, Agnieszki Ramaszewskiej-Huzy, grozi to zamknięciem stacji w ciągu miesiąca.[82]

Minister Sienkiewicz zostaje. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności[edytuj | edytuj kod]

Sejm odrzucił w środę wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Posłowie PiS, którzy byli autorami wniosku, zarzucają Sienkiewiczowi odpowiedzialność za "bezprecedensowy atak na media publiczne". W uzasadnieniu do wniosku o wotum nieufności napisano, że Sienkiewicz jest "bezpośrednio odpowiedzialny za bezprecedensowy atak na media publiczne — Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową".Szef MKiDN podczas debaty zwrócił uwagę, że wyborcy Koalicji 15 października chcieli mediów publicznych wolnych od propagandy. "Dlatego zagłosowali przeciw PiS. Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego miałem wybór: wejść na ścieżkę ustawodawczą trwającą miesiące albo nawet lata - tym samym pozwalając nienawiści rozlewać się dalej i zaakceptować ryzyko, że eskalacja pochłonie kolejne ofiary - albo położyć temu kres. Trzeba było zatamować potok podłości niszczący życie publiczne, zatruwający polskie rodziny i wywołujący najgłębsze podziały społeczne" - mówił Sienkiewicz.[83]

Przewodniczącemu KRRiT uniemożliwiono wygłoszenie oświadczenia. Maciej Świrski opuścił posiedzenie senatu[edytuj | edytuj kod]

Senator PO Jerzy Fedorowicz, który prowadził obrady Senackiej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu, uniemożliwił przewodniczącemu KRRiT Maciejowi Świrskiemu wygłoszenie oświadczenia. Na znak protestu przewodniczący opuścił posiedzenie.Jak czytamy na stronie Rady, Maciej Świrski wyraża „sprzeciw wobec poniżania i ograniczania prawa do wypowiedzi przedstawiciela organu konstytucyjnego, niezależnego od władzy ustawodawczej i rządu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”. Na stronie zamieszczono treść oświadczenia.[84]

TK: przepisy umożliwiające likwidację jednostki publicznej rtv niekonstytucyjne[edytuj | edytuj kod]

Przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Ponadto Trybunał orzekł, że "nie wywołują żadnych skutków prawnych" wszelkie decyzje wydane w sprawach publicznej rtv na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych mówiącego, że "członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie". Trybunał Konstytucyjny wydał to orzeczenie w składzie pięciorga sędziów. Przewodniczącą składu była prezes TK sędzia Julia Przyłębska. W składzie byli jeszcze sędziowie: Krystyna Pawłowicz, Jarosław Wyrembak, Stanisław Piotrowicz i Bogdan Święczkowski. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne zgłosiła sędzia Pawłowicz.[85]

Prof. Grabowska o wyroku TK i oświadczeniu Sienkiewicza[edytuj | edytuj kod]

Regulacje ustawowe, będące podstawą oceny prawidłowości wydania decyzji przez pana Sienkiewicza są jednoznaczne i „wyrok Trybunału nie zostawia tu wątpliwości”.Dziwi mnie, że natychmiast po tym wyroku zostało wydane oświadczenie przez resort kultury, które poczuło się władne do oceny prawnej tego wyroku. To oświadczenie, według mnie, jest oświadczeniem wręcz kuriozalnym. Usiłuje, nie tyle nie dostrzec wyroku TK, lecz go zdewaluować. Atakuje instytucje konstytucyjne, jakim jest bez wątpienia jest TK, powołując się przy tym bardzo nieudolnie na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego. Nie wiem kto pisał w ministerstwie kultury tę analizę i ocenę, ale ona nigdy nie powinna się ukazać jeżeli ta instytucja, ministerstwo kultury, ma być traktowana poważnie.Co w takim razie z wpisami do KRS o likwacji rozgłośni regionalnych Polskiego Radia np. „Radia Szczecin” czy „Radia Rzeszów”?Niestety to zależy od kompetencji sędziego, który dokonuje takiego rejestru i od, niestety, jego podejścia do prawa. Czy je interpretuje tak jak prawnik i sędzia powinien jest interpretować, czyli w sposób niezależny, zgodny z konstytucją, czy też kieruje się przesłankami politycznymi.[86]

Sąd odrzucił wniosek o likwidację Polskiego Radia[edytuj | edytuj kod]

22 stycznia 2014 r. w orzeczeniu czytamy, że "bezprecedensowy charakter sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny". Sąd, uzasadniając swoją decyzję, zaznacza, że ustawodawca nie przewidział "stanu faktycznego, z jakim mamy do czynienia obecnie, to jest postulatu dotyczącego likwidacji mediów publicznych, których firmę wprost wskazano w konkretnej ustawie". Zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, że "ilekroć będzie zmieniać się władza w Polsce, rozważane będzie postawienie mediów publicznych w stan likwidacji".Decyzja referendarza sądowego o odmowie wpisania likwidacji do KRS nie jest prawomocna. Przysługuje na nią skarga do sądu I instancji, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.[87]Decyzję tę skomentował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. "Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA) z dnia 27 grudnia 2023 r., na którym Skarb Państwa posiadający 100 proc. akcji w kapitale zakładowym reprezentował zgodnie z prawem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spółka nie posiada ani zarządu, ani prezesa, ponieważ w trakcie procesu likwidacji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych funkcje zarządcze pełni likwidator" - podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz, dodając, że "likwidatorem Spółki jest Pan Paweł Majcher powołany ww. uchwałą WZA".[88][89]

22 stycznia 2024 r. MKiDN poinformowało, że Sąd Rejonowy w Koszalinie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia "Radio Koszalin" S.A. w likwidacji z siedzibą w Koszalinie.[90]

Minister Bartłomiej Sienkiewicz powołał likwidatorów[edytuj | edytuj kod]

Jak wyjaśniono, są to: "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok - S.A. w likwidacji - p. Marcin Tomkiel; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji - p. Eryk Hełminiak; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A. w likwidacji - p. Krzysztof Lodziński; Polskie Radio ­- Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce ­ S.A. w likwidacji - p. Paweł Zbigniew Gągorowski; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. w likwidacji - p. Zdzisław Piotr Derebecki; Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A. w likwidacji - p. Tomasz Duda, oraz Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód - S.A. w likwidacji - p. Michał Iwanowski".[91]

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Michała Adamczyka o zabezpieczenie[edytuj | edytuj kod]

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Michała Adamczyka o zabezpieczenie, kwestionujący uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telewizji Polskiej S.A. (obecnie w likwidacji) o odwołaniu poprzednich i powołaniu nowych władz Spółki" - ogłoszono w środę na platformie X resortu kultury."Jest to merytoryczna decyzja Sądu Okręgowego, która oznacza, że sąd nie podziela stanowiska Michała Adamczyka o nieprawidłowości działań WZA TVP S.A. w likwidacji, na którym właściciela 100 proc. akcji, tj. Skarb Państwa, reprezentował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - wskazano.[92]

Pan Daniel Gorgosz nie jest uprawniony do występowania w imieniu spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna[edytuj | edytuj kod]

Komunikat przewodniczącego KRRiT jest odpowiedzią na pismo nominowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Daniela Gorgosza, który wezwał KRRiT do natychmiastowego przekazania spółce prawie 39 mln zł z wpływów abonamentowych. W przesłanym KRRiT piśmie podkreślił, że środki z abonamentu "miały zostać zrealizowane w dniach 11 i 22 stycznia 2024 r.". Gorgosz argumentuje, że KRRiT nie jest uprawniony do badania legalności działań szefa resortu kultury. Szef KRRiT dodał także, że przekazanie środków z opłat abonamentowych jest niemożliwe, ponieważ "nie istnieje spółka Telewizja Polska S.A. w likwidacji". Tym samym KRRiT podtrzymał swoje stanowisko dotyczące postawienia TVP w stan likwidacji, który jest uznawany za niezgodny z obowiązującymi przepisami.[93]

25 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100 proc. akcji, kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, powołał likwidatorów dla dwóch następujących spółek w stanie likwidacji: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole - S.A. w likwidacji - p. Jacek Kaczor; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie Radio Olsztyn S.A. w likwidacji - p. Artur Maria Lewandowski" - napisano w komunikacie.[94]

29-01-2024 r. Ruszyła likwidacja Polskiej Agencji Prasowej.Nowe dane dotyczące PAP zostały ujawnione na stronie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego. Według danych podanych w tym rejestrze, spółka obecnie działa pod nazwą Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji. Jako likwidator widnieje w rejestrze Marek Błoński. Jak wynika z informacji PAP, postanowienie o wpisie tych danych do rejestru zapadło w poniedziałek i zostało podjęte przez referendarz sądową Agnieszkę Bilewicz. W ub. tygodniu referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oddalili wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.[95]

Lubelskie: Sąd oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Radia Lublin[edytuj | edytuj kod]

02.02.2024 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku postanowił w czwartek oddalić wniosek o otwarcie likwidacji spółki Radio Lublin. Decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia podjął pod koniec grudnia minister kultury.W uzasadnieniu postanowienia referendarz sądowy Kamil Żurek powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia br., w którym TK orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w wyroku orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv.[96]

02.02.2024 r. Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz zapewniali, jakoby rząd dysponował opiniami prawnymi, w których zawarte jest, że zamach nowych władz na media publiczne odbył się zgodnie z prawem. O wspomniane opinie zawnioskowały dwie organizacje - Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Obydwie ich nie dostały, a HFPC zapowiedziała złożenie w tej sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała o wspomniane opinie w pierwszej kolejności Kancelarię Premiera. Ta jednak stwierdziła, że nie ma żadnych informacji o zleceniu takich opinii i odesłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei to ministerstwo stwierdziło, że… te opinie prawne nie zostały nigdzie utrwalone, innymi słowy - nie ma ich, bo prawdopodobnie miały być przekazywane słownie.Informacja publiczna nie może być przedmiotem poszukiwań i dociekań ze strony organu, który prowadziłyby do jej wytworzenia— podkreśliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.[97]

KRRiT: Pieniądze z abonamentu trafią do depozytu sądowego[edytuj | edytuj kod]

W uchwale podjętej 7 lutego KRRiT podtrzymała swoje stanowisko decydując, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji. Zapewniono również, że celem KRRiT jest wypłacenie środków z abonamentu po decyzji dotyczącej "likwidacji potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego". Dodano, że wówczas przekazane środki muszą zostać spożytkowane wyłącznie "na realizację zadań misji publicznej wykonywanych w ramach procesu likwidacji".[98]

KRRiT: uchwała z 7 lutego wskazuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wyjście awaryjne z impasu.[edytuj | edytuj kod]

Oceniono, że "Krajowa Rada podejmując to działanie kierowała się wyłącznie interesem obywateli jako odbiorców usług medialnych oraz troską o dobro społeczne jakim są jednostki publicznej radiofonii i telewizji, realizujące misję publiczną ze środków pochodzących z opłat abonamentowych"."Obecna skomplikowana sytuacja wynika z bezprawnych decyzji min. Bartłomieja Sienkiewicza. Rzekome, gdyż pozorowane, rozwiązanie spółek i otwarcie ich likwidacji przy jednoczesnym obowiązywaniu art. 468 § 1 KSH, który określa cele i zadania likwidatorów, automatycznie sparaliżowało możliwości przekazania spółkom środków z wpływów abonamentowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - napisano."Proces likwidacji jest bowiem sprzeczny z zadaniami ustawowymi nakładanymi na jednostkę publicznej radiofonii i telewizji przez ustawę o radiofonii i telewizji, a celów likwidacji nie da się w 100 proc. pogodzić z celami misji publicznej określonymi w art. 21 ust. 1 u.r.i.t. Aby chronić media publiczne przed skutkami decyzji ministra Sienkiewicza, Krajowa Rada podjęła uchwałę wskazującą nadawcom publicznym ścieżką prawną, dającą podstawy do wypłaty środków abonamentowych pomimo stanu likwidacji spółek. Spółki +w likwidacji+, realizujące cele wskazane w art. 468 § 1 KSH - a więc w statusie nieznanym ustawie o radiofonii i telewizji - poprzez złożenie miesięcznych oświadczeń dadzą KRRiT podstawę do wypłaty środków abonamentowych, co leży w interesie mediów publicznych i obywateli" - zaznaczono.[99]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił skargę na orzeczenie referendarza sądowego odmawiające wpisu rady nadzorczej TVP do KRS.[edytuj | edytuj kod]

13.02.2024 r. Wczoraj w tej sprawie zebrał się sąd. Na posiedzeniu niejawnym sędzia Małgorzata Kamińska oddaliła skargę na orzeczenie referendarza. Wniosek został oddalony, umorzono postępowanie w zakresie wpisu nowego zarządu, ustalono też, że koszty postępowania ponosi wnioskodawca.[100] Analogiczna decyzja została podjęta przez sąd w sprawie zmian w KRS dla Polskiego Radia.[101][102]

Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Joanna K., która uczestniczyła w nielegalnym przejęciu TVP przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza usłyszy zarzuty prokuratorskie. Trwa śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prokuratorzy dokonali przeszukań w biurze notarialnym Joanny K., a także w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zbierając niezbędne materiały dowodowe, w tym nagrania monitoringu z miejsca i czasu rzekomego zawarcia aktów notarialnych. W świetle zebranych dowodów oraz przeprowadzonych analiz, prokuratura stwierdziła, że istnieją uzasadnione podstawy do przedstawienia Joannie K. zarzutu poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych dotyczących zmian w zarządach kluczowych mediów publicznych. Postanowienie to nie zostało dotychczas ogłoszone podejrzanej z uwagi jej nieobecność w kraju.[103][104]

Likwidacja „Radia dla Ciebie” została zaskarżona. Wniosek o wpisanie do KRS likwidacji pochodził od podmiotu nieuprawnionego. Skargi w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Warszawie złożył zarząd spółki oraz Prokuratura Regionalna. Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do KRS likwidację „Radia dla Ciebie” 12 stycznia tego roku. Skargę złożyli Tadeusz Deszkiewicz prezes zarządu „Radia dla Ciebie” S. A. oraz Filip Krzysztof Wolski Prokuratura Regionalna w Warszawie. Jak zauważa prezes Deszkiewicz, że decyzja o wpisaniu likwidacji została podjęta z naruszeniem szeregu przepisów, w szczególności postanowienia TK o zakazie zmian we władzach oraz statusie spółek medialnych. Nie sprawdzono także uprawnień podmiotu, który o likwidację wystąpił.Referendarz nie dokonał badań, czy przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty zgodne są z przepisami prawa[105]

Konferencja prasowa ministra[edytuj | edytuj kod]

15.02.2024 r. Podczas pierwszej konferencji prasowej z udziałem kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Bartłomiej Sienkiewicz odniósł się m.in. do decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przekazaniu pieniędzy pochodzących z opłat abonamentowych do depozytu sądowego. Zaznaczył, że dopiero ostateczne orzeczenie sądu apelacyjnego nakazujące cofnąć mu uchwały walnego zgromadzenia odnośnie statusów mediów publicznych jest obowiązującym prawem. "Proces prawny ma swoje zawirowania" - dodał, zapewniając, że ma "plan B, C, D, E, F, G aż do Ź", dostosowany do wszystkich ewentualności. "Jestem przekonany, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest powołanie nadzwyczajnej komisji sejmowej ds. ładu medialnego. W interesie polskich obywateli jest to, aby ta komisja zaczęła działać jak najszybciej" - podkreślił. Zastrzegł, że "oczywiście są tutaj pewne limity, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak długo póki pan prezydent Andrzej Duda sprawuje swój urząd, finał tych prac może spotkać się z jego wetem".[106]

21.02.2024 r. Szef resortu kultury został zapytany m.in. o to, jak długo potrwa stan likwidacji mediów publicznych. "Przede wszystkim likwidacja jest też formą restrukturyzacji, czyli przywracania właściwego porządku w spółkach. Likwidacja w każdej chwili może być odwołana, może też trwać bardzo długo.Zapytany, "czy zlecił likwidatorom czystkę do gołej ziemi", odnosząc się m.in. do Radia Dla Ciebie oraz listu w obronie dotychczasowego kierownictwa rozgłośni, szef MKiDN podkreślił, że "nie wtrąca się w politykę likwidatorów".[107]

Projekt reformy mediów omówiony przez Jana Dworaka będzie procedowany jako projekt rządowy, a nie jako projekt poselski.[edytuj | edytuj kod]

29.01.2024 r. odbyła się debata "KRRiT: jak jest, jak być powinno?" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (HFPC). Uczestniczyli w niej m.in. były prezes TVP Jan Dworak, członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski. Były przewodniczący KRRiT Jan Dworak powiedział, że już dwa lata temu powstał nieformalny zespół do zreformowania mediów publicznych. "Pierwszym założeniem jest odsunięcie ich od świata bieżącej polityki, całkowite odpolitycznienie. Przewidujemy taki sposób wyboru władz mediów publicznych, aby politycy odgrywali tam drugorzędną rolę. Są i będą tam obecni, ale chcemy, by media należały przede wszystkim do opinii publicznej, a nie do polityków" - powiedział Dworak. Prof. Kowalczyk powiedział, iż we wrześniu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła europejski akt o wolności mediów - zbiór przepisów chroniących pluralizm i niezależność mediów w UE. "Przed KRRiT staną nowe wyzwania" - wyjaśnił. "Być może rada będzie akceptowała rady powiernicze, zatwierdzała lub odrzucała ich decyzje dotyczące zarządów" - powiedział dodając, że rada jako organ jest "bardzo potrzebna, jednak będziemy musieli przejść przez tzw. opcję zero. Być może KRRiT w obecnym kształcie będzie musiała zakończyć swoją misję przed upływem kadencji" - wskazał.Debata została zorganizowana w ramach projektu "Wzmacnianie ochrony wolności mediów - monitoring i edukacja" realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.[108]

Wiceszefowa MKiDN: ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest gotowa[edytuj | edytuj kod]

14.02.2024 r. Scheuring-Wielgus pytana na antenie TVP Info o to, co z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, odpowiedziała: "Ustawa jest gotowa, trwają dyskusje nt. w ogóle podejścia do mediów publicznych i zmiany". "Nawet, jeżeli zostanie to poddane pod dyskusję, bo chcemy, żeby to było szeroko dyskutowane, szczególnie przez ekspertów, ekspertki, ludzi, którzy się na tym znają, a nie polityków, wydaje mi się, że uchwalenie tego, będzie możliwe, dopiero po tym, jak prezydent Andrzej Duda nie będzie już prezydentem" - oceniła. Na pytanie, czy ten projekt będzie przedstawiany dopiero po wyborach prezydenckich, czy wcześniej, odparła: "Wydaje mi się, że będzie wcześniej, natomiast dla MKiDN są ważne dwie inne ustawy - ustawa o zawodzie artysty, to powinno być wprowadzone i nad tym pracujemy, ale również dyrektywy unijne, których PiS nie wprowadziło".[109]


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://wiadomosci.wp.pl/bedziemy-potrzebowac-24-godziny-tusk-o-planach-na-tvp-6946145133476704a
 2. https://www.youtube.com/watch?v=Its3k31zeaI
 3. https://www.youtube.com/live/tHQL4R121jw?si=YO0tjNKvHfcxe9a8&t=4838
 4. https://archive.org/details/tusk-24-godziny-media-publiczne
 5. https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=117
 6. https://www.tvp.info/74927093/zamach-na-media-publiczne-koalicja-13-grudnia-przyjela-uchwale-kagancowa
 7. https://www.tvp.info/74925601/prezydent-zabral-glos-ws-mediow-publicznych-skierowal-list-do-marszalka-holowni
 8. https://twitter.com/prezydentpl/status/1737134742582014292
 9. https://twitter.com/prezydentpl/status/1737134742582014292/photo/1
 10. https://twitter.com/prezydentpl/status/1737134742582014292/photo/2
 11. https://www.tvp.info/74926585/instytut-mysli-schumana-wyraza-protest-wobec-planow-donalda-tuska-wobec-mediow-zamach-na-demokracje
 12. https://www.tvp.info/74931749/atak-na-media-publiczne-pap-wzywa-do-zaprzestania-naruszen-dobr-osobistych-spolki
 13. https://niezalezna.pl/media/dojdzie-do-bezprawnego-przejecia-mediow-publicznych-nasz-news-o-22-zaatakuja-tvp/507017
 14. https://www.tvp.info/74932406/kaczynski-dla-portalu-tvpinfo-demokracja-nie-istnieje-bez-pluralizmu-mediow
 15. https://niezalezna.pl/polityka/jaroslaw-kaczynski-to-jest-obrona-demokracji-bo-nie-ma-demokracji-bez-pluralizmu-mediow/507037
 16. https://wpolityce.pl/polityka/675218-prezes-pis-na-woronicza-to-po-pierwsze-obrona-demokracji
 17. https://niezalezna.pl/polityka/malgorzata-gosiewska-bronimy-niezaleznosci-polskiej-telewizji-na-woronicza-m-in-kaczynski-i-blaszczak/507034
 18. https://wpolityce.pl/polityka/675215-czy-ekipa-tuska-zdecyduje-sie-na-silowe-przejecie-tvp
 19. https://wpolityce.pl/media/675264-trwa-zamach-na-media-publiczne-wylaczono-sygnal-tvp-info
 20. https://niezalezna.pl/polityka/rzad/sienkiewicz-odwolal-zarzad-tvp-pr-i-pap-sakiewicz-rzad-dokonuje-zamachu-stanu/507069
 21. https://wpolityce.pl/media/675290-jest-stanowisko-krrit-razace-przekroczenie-uprawnien
 22. https://wpolityce.pl/polityka/675307-proba-silowego-przejecia-pap-glinskinie-ustapimy-bialorus
 23. https://twitter.com/PiotrGlinski/status/1737462539552702965
 24. https://niezalezna.pl/polska/agnieszka-kaminska-polskie-radio-media-publiczne/507115
 25. https://twitter.com/AgneseKaminska/status/1737461196649881898
 26. https://sdp.pl/protest-zarzadu-glownego-sdp-przeciwko-bezprawnemu-przejeciu-mediow-publicznych-przez-rzad-donalda-tuska/
 27. https://niezalezna.pl/polityka/zarzad-glowny-sdp-przeciwko-bezprawnemu-przejeciu-mediow-publicznych-przez-rzad-donalda-tuska/507105
 28. https://www.rp.pl/polityka/art39601151-rada-mediow-narodowych-o-przejeciu-tvp-bezprawny-zamach
 29. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-rada-mediow-narodowych-grozi-konsekwencjami-karnymi-znamy-tr,nId,7221219
 30. https://www.sejm.gov.pl/RMN/kad2/Uchwa%C5%82a%20nr%2041%202023%20RMN.pdf
 31. https://niezalezna.pl/polityka/znamy-nazwisko-mezczyzny-ktory-pobil-poslanke-borowiak-wiemy-tez-gdzie-pracuje/507119
 32. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,30527357,poslanke-pis-poturbowaly-osilki-sienkiewicza-ustalamy-kto.html
 33. https://niezalezna.pl/polityka/odcinaja-lacznosc-nasz-news-nadawcy-sieci-komorkowej-dostali-polecenie-wylaczenie-bts-ow-wokol-tvp/507122
 34. https://wpolityce.pl/polityka/675378-szokujace-sceny-przed-tvp-kaluzny-przemoc-wobec-premiera
 35. https://niezalezna.pl/media/wolnosc-slowa/stop-bezprawnemu-przejeciu-telewizji-publicznej-protestujacy-w-obronie-tvp-zebrali-sie-takze-w-krakowie/507224
 36. https://wpolityce.pl/polityka/675389-to-przypomina-stan-wojenny-mnostwo-radiowozow-przed-tvp
 37. https://twitter.com/JanKanthak/status/1737580033764401444
 38. https://niezalezna.pl/polska/woronicza-w-stanie-oblezenia-policja-odgradza-siedzibe-telewizji-polskiej-barierkami/507226
 39. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-sprzed-sejmu-zniknely-barierki-symboliczny-gest-nowego-marsz,nId,7148172
 40. https://tvrepublika.pl/Juz-niedlugo-Donald-T-i-Bartlomiej-S-Jaki-zlozymy-zawiadomienie-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa-przez-Tuska-i-Sienkiewicza-WIDEO,154631.html
 41. https://www.youtube.com/watch?v=je02DtEV7iQ
 42. https://wpolityce.pl/polityka/675405-prezydent-zostala-zlamana-konstytucja-to-anarchia
 43. https://www.youtube.com/watch?v=DkUneM691C4
 44. https://niezalezna.pl/polityka/prezydent/prezydent-andrzej-duda-konstytucja-rp-bartlomiej-sienkiewicz-tvp-media-publiczne/507179
 45. https://www.youtube.com/watch?v=dzntyCTgJMQ
 46. https://twitter.com/niepoprawni_pl/status/1737861066405879944
 47. https://hfhr.pl/aktualnosci/stanowisko-hfpc-ws-zmian-w-mediach-publicznych
 48. https://tvrepublika.pl/Nieznany-mezczyzna-w-siedzibie-TAI-Politycy-PiS-interweniuja,154750.html
 49. https://twitter.com/PSzrot/status/1738517209419244031
 50. https://twitter.com/tvp_info/status/1738542291428524114
 51. https://www.europa-journalisten.de/news/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54&cHash=fd343415c9368f1f6c202c273a822546
 52. 52,0 52,1 52,2 52,3 https://twitter.com/BGoduslawski/status/1744966221672353941
 53. https://wiadomosci.wp.pl/107-minut-ministra-sienkiewicza-poslowie-pis-zapowiadaja-kontrole-6977652995205632a
 54. https://niezalezna.pl/polityka/107-minut-plk-sienkiewicza-doszlo-do-popelnienia-przestepca-politycy-pis-zapowiadaja-konkretne-dzialania/507522
 55. https://twitter.com/szachmad/status/1739323338927808957
 56. https://wpolityce.pl/polityka/678033-news-nowe-fakty-ze-sledztwa-ws-skoku-na-media-publiczne
 57. https://twitter.com/PatrykJaki/status/1750886325488582845
 58. https://www.radiomaryja.pl/informacje/sa-zarzuty-dla-notariusz-joanny-k-ktora-uczestniczyla-w-przejeciu-mediow-publicznych/
 59. https://dorzeczy.pl/kraj/542052/przejmowanie-mediow-jest-zarzut-prokuratorski-dla-notariusz.html
 60. https://niezalezna.pl/polska/kryminalne/tylko-u-nas-jest-zarzut-dla-notariusz-ktora-brala-udzial-w-akcji-przejeciu-mediow-publicznych/509794
 61. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-media-publiczne-sytuacja-potrzebna-nowelizacja-mkidn
 62. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39631731-wiacek-do-sienkiewicza-niedopuszczalny-mechanizm-zmian-w-tvp-pr-i-pap
 63. https://twitter.com/k_zaradkiewicz1/status/1744957846112833710
 64. https://wpolityce.pl/media/677736-wniosek-o-wpisanie-neo-wladz-tvp-do-krs-odrzucony
 65. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sad-nie-uznal-zmian-we-wladzach-tvp,793274.html
 66. https://wpolityce.pl/polityka/677769-prezydent-krs-potwierdzil-bezprawnosc-dzialan-sienkiewicza
 67. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/mkidn-postanowienie-ws-tvp-nie-jest-prawomocne,793362.html
 68. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sad-rejestrowy-nie-uznal-zmian-w-polskim-radiu,794128.html
 69. https://www.wnp.pl/finanse/mkidn-otwarto-likwidacje-spolki-polskie-radio-regionalna-rozglosnia-w-zielonej-gorze-radio-zachod-s-a,795270.html
 70. https://www.wnp.pl/finanse/mkidn-minister-kultury-powolal-trzech-likwidatorow-rozglosni-regionalnego-polskiego-radia,793558.html
 71. https://www.wnp.pl/finanse/mkidn-otwarto-likwidacje-spolki-polskie-radio-regionalna-rozglosnia-w-zielonej-gorze-radio-zachod-s-a,795270.html
 72. https://www.wnp.pl/finanse/krrit-wyprzedaz-majatku-mediow-publicznych-jest-naruszeniem-interesu-publicznego,793584.html
 73. https://www.wnp.pl/finanse/krrit-twierdzenia-prof-tadeusza-kowalskiego-sa-calkowicie-nieprawdziwe,793905.html
 74. https://wpolityce.pl/polityka/678033-news-nowe-fakty-ze-sledztwa-ws-skoku-na-media-publiczne
 75. https://wpolityce.pl/polityka/682829-nasz-news-ktos-chce-skrecic-sprawe-zamachu-na-tvp
 76. https://wpolityce.pl/polityka/678001-ujawniamy-zaciskaja-petle-wokol-tvp
 77. https://wpolityce.pl/polityka/678040-wywiad-z-krolem-swiata-a-nie-to-tylko-donald-tusk
 78. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krrit-protestuje-przeciwko-niewpuszczeniu-jej-czlonkow-do-tvp,794336.html
 79. https://tvrepublika.pl/Plk-Sienkiewicz-ma-kulturalny-sukces-likwidacja-Radia-dla-Ciebie,155782.html
 80. 80,0 80,1 https://niepoprawni.pl/blog/glowiak/to-juz-znowu
 81. https://tvrepublika.pl/Strona-internetowa-TVP-Info-zostala-ocenzurowana-Wielu-materialow-juz-nie-zobaczymy,155866.html
 82. https://belsat.eu/news/12-01-2024-dyrektarka-belsatu-pra-lios-telekanalu
 83. https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/9405366,sejm-odrzucil-wniosek-o-wotum-nieufnosci-wobec-ministra-sienkiewicza.html
 84. https://wpolityce.pl/media/678677-skandal-w-senacie-szef-krrit-bez-mozliwosci-zabrania-glosu
 85. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/tk-przepisy-umozliwiajace-likwidacje-jednostki-publicznej-rtv-niekonstytucyjne,796130.html
 86. https://wpolityce.pl/polityka/678790-prof-grabowska-oswiadczenie-sienkiewicza-jest-kuriozalne
 87. https://tvrepublika.pl/Kolejna-porazka-plk-Sienkiewicza-Sad-odrzucil-wniosek-o-likwidacje-Polskiego-Radia,156201.html?fbclid=IwAR0pDLGqFH7j1UBEt1mHipuvdIHEPIS4EwQOQPOxXgjK1vkwzcapneTA6yc
 88. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sad-nie-zgadza-sie-na-likwidacje-polskiego-radia-minister-sienkiewicz-obstaje-przy-swoim,797200.html
 89. https://www.wnp.pl/finanse/szef-mkidn-likwidacja-tvp-i-polskiego-radia-nie-jest-cofnieta,797366.html
 90. https://www.wnp.pl/finanse/mkidn-otwarto-likwidacje-spolki-polskie-radio-regionalna-rozglosnia-radio-koszalin-s-a,797343.html
 91. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/minister-sienkiewicz-nie-ustepuje-ws-likwidacji-polskiego-radia-idzie-o-krok-dalej,797617.html
 92. https://www.wnp.pl/finanse/mkidn-sad-okregowy-w-warszawie-oddalil-wniosek-michala-adamczyka-o-zabezpieczenie,798020.html
 93. https://www.wnp.pl/finanse/przewodniczacy-krrit-daniel-gorgosz-nie-jest-uprawniony-do-wystepowania-w-imieniu-tvp,798182.html
 94. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/mkidn-minister-kultury-powolal-likwidatorow-dwoch-regionalnych-rozglosni-polskiego-radia,798653.html
 95. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/ruszyla-likwidacja-polskiej-agencji-prasowej-sad-zdecydowal,799510.html
 96. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/lubelskie-sad-oddalil-wniosek-o-otwarcie-likwidacji-radia-lublin,801252.html
 97. https://wpolityce.pl/polityka/680538-mkidn-nie-przedstawilo-opinii-prawnych-ws-zamachu-na-media
 98. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/krrit-pieniadze-z-abonamentu-trafia-do-depozytu-sadowego,802772.html
 99. https://www.wnp.pl/finanse/krrit-uchwala-z-7-lutego-wskazuje-jednostkom-publicznej-radiofonii-i-telewizji-wyjscie-awaryjne-z-impasu,804115.html
 100. https://tvrepublika.pl/Jak-dzialali-nominaci-Sienkiewicza-Jest-decyzja-sadu-w-sprawie-TVP,157265.html
 101. https://tvmn.pl/Kolejna-sadowa-kleska-ludzi-Sienkiewicza-Skarga-na-niewpisanie-neo-zarzadu-Polskiego-Radia-oddalona-7272a
 102. https://www.salon24.pl/newsroom/1360418,kolejna-porazka-sienkiewicza-ws-mediow-publicznych-wazna-deklaracja-wicepremiera
 103. https://wpolityce.pl/polityka/679519-news-zarzuty-dla-notariusz-uczestniczaca-w-zamachu-na-tvp
 104. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/prokuratura-zdecydowala-o-postawieniu-zarzutu-notariusz-ws-zmian-w-zarzadach-mediow-publicznych-aktualizacja,798595.html
 105. https://wpolityce.pl/media/679560-wpis-do-krs-o-likwidacji-radia-dla-ciebie-zaskarzony
 106. https://www.wnp.pl/finanse/szef-mkidn-zapewniam-ze-pieniadze-na-media-publiczne-beda,805173.html
 107. https://www.wnp.pl/finanse/szef-mkidn-nie-wtracam-sie-w-polityke-likwidatorow,806968.html
 108. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/helsinska-fundacja-praw-czlowieka-zorganizowala-debate-o-krajowej-radzie-radiofonii-i-telewizji,799699.html
 109. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/wiceszefowa-mkidn-ustawa-o-radzie-mediow-narodowych-jest-gotowa-uchwalenie-zapewne-mozliwe-po-wyborach-prezydenckich,804711.html