Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Z RPedia

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego - państwowa instytucja powołana na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego[1][2].

Przedmiot działalności[edytuj | edytuj kod]

Instytut jest skoncentrowany na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie strat wojennych zadanych Państwu Polskiemu i jego obywatelom w toku II wojny światowej (1939-1945) oraz długofalowych konsekwencjach tego konfliktu. Instytut koordynuje prowadzenie badań naukowych w zakresie wspomnianej problematyki, a także wdraża działalność popularyzatorską.

Celem prac Instytutu jest pośrednio uzyskanie stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania za całokształt zaistniałych krzywd i zniszczeń wojennych, a w szczególności zasadniczym punktem odniesienia jest dla Instytutu opublikowany 1 września 2022 r. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”, będący wynikiem prac Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej.

Instytut posiada swoją stronę internetową[3], na której znajdują się trzy tomy "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945" w pełnych wersjach w języku polskim[4][5][6] oraz angielskim[7][8][9] oraz skrócone wersje w większej ilości języków[10][11][12][13][14][15].

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2024 r. odwołani zostali: Konrad Wnęk - Dyrektor Instytutu Strat Wojennych oraz Agnieszka Kasperek - Pierwszy Zastępca Dyrektora Instytutu Strat Wojennych[16].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]