„Komisja Giertycha”, czyli zespół ds. rozliczeń powołany decyzją Koalicji Obywatelskiej

Z RPedia

Specjalny zespół ds. rozliczeń został powołany 18.01.2024 r. przez Koalicję Obywatelską. Lider KO oraz premier Donald Tusk powierzył koordynowanie prac zespołu Romanowi Giertychowi. Roman Giertych został wiceprzewodniczącym klubu KO do spraw rozliczeń PiS i kontaktów z rządem. Mecenas zapowiedział, że zespół zbada wiele afer i nadużyć władzy, do których miało dochodzić za rządów Prawa i Sprawiedliwości.[1]

Skład zespołu[edytuj | edytuj kod]

W skład formacji poza znanym mecenasem weszli m.in. posłowie PO Aleksandra Wiśniewska[2], Przemysław Witek,[3] Krystyna Skowrońska, Jacek Karnowski[4], Marcin Bosacki,[5] Katarzyna Kierzek-Koperska, Anna Sobolak, Karolina Pawliczak[6], Ewa Kołodziej.[7]

Zadania zespołu[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem Giertycha będzie koordynowanie pracami zespołu, który w ramach współpracy z różnymi ministerstwami będzie usprawniał procedury rozliczeń polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do zadań zespołu będzie także należało składanie zawiadomień do prokuratury, a także inicjowanie postępowań administracyjnych lub karnych. [8]Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że wszyscy winni różnego rodzaju przestępstw, kradzieży, nadużyć władzy, które zostały popełnione w ciągu ostatnich ośmiu lat, zostaną złapani i ukarani. Tak, jak zostali ukarani pan Wąsik i Kamiński. I tak, jak myślę, zostanie ukarany pan Piotr W., który wczoraj został zatrzymany przez CBA – dodał koordynator Zespołu ds. Rozliczeń.Wśród ważnych w tej kwestii tematów Giertych wskazał m.in. na sprawy gospodarcze (Fundusz Sprawiedliwości, aferę respiratorową, aferę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju), zagadnienia związane z sędziami i  prokuratorami (TVN24 pisze zarówno o „prześladowaniach w ostatnich latach”, jak i nienależnych świadczeniach pobieranych przez neo-sędziów) oraz działania w „starej” TVP (według Giertycha podejmowanych przez „zorganizowaną grupę przestępczą […], która istniała w Telewizji Polskiej i w Radiu Publicznym, która zajmowała się szkalowaniem przeciwników politycznych”). [9] Dodał, że grupa zajmie się także sprawami gospodarczymi, w tym m.in. tzw. aferą w NCBiR, Funduszem Sprawiedliwości, tzw. aferą respiratorową, sprawami związanymi z prześladowaniami sędziów i prokuratorów w ciągu ostatnich lat, a także kwestiami nienależnych świadczeń, które pobierali neo-sędziowie, zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Jak mówił, zadaniem zespołu będzie również współpraca z rządem, który będzie miał Międzyresortowy Zespół ds. Rozliczeń. "Będziemy w tej współpracy bardzo wytrwali" - zapewnił.[10]

Zespół jest już po pierwszym spotkaniu z NIK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.[edytuj | edytuj kod]

Przebieg prac można obejrzeć na oficjalnym kanale Romana Giertycha w serwisie YouTube. w Sejmie odbyło się posiedzenie zespołu KO ds. rozliczeń PiS z udziałem m.in. inspektorów Najwyższej Izby Kontroli Tomasza Sordyla i Pawła Gibula zaangażowanych w badanie spraw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Inspektorzy referowali wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK z działalności Funduszu Sprawiedliwości w latach 2018-2020, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Jak mówili, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie ministra sprawiedliwości w zakresie zapewnienia właściwych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, a także sposób wykorzystania będących w jego dyspozycji środków publicznych. Sordyl przekazał, że łączna wartość efektów finansowych kontroli, czyli kwot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie - wyniosła ponad 280 mln złotych. Poinformował jednocześnie, że NIK zdecydował o podjęciu kolejnej kontroli funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Dodał, że czynności kontrolne rozpoczną się w drugim kwartale roku i obejmą lata 2021- 2024. Inny przedstawiciel NIK Paweł Gibula szczegółowo przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli. Wskazał, że NIK skontrolowała w sumie 14 organizacji pozarządowych, 4 uczelnie wyższe, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz jeden wojewódzki szpital specjalistyczny. Po wystąpieniach inspektorów z NIK członkowie zespołu przyjęli uchwałę, której treść przeczytał koordynator zespołu poseł Roman Giertych. "Zwracamy się z apelem do prokuratora generalnego Adama Bodnara o podjęcie pilnych kroków w celu zintensyfikowania działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości wskazanych w raporcie NIK. Zwracamy się z wnioskiem o poinformowanie zespołu KO ds. rozliczeń PiS o podjętych działaniach" - podkreślił.[11]

Giertych zawiadamia prokuraturę. „Opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA”[edytuj | edytuj kod]

21.01.2024 r. Giertych zapowiedział, że zespół podejmie pierwsze kroki prawne. „W związku z ujawnieniem przez b. agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo tej służby na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia PiS złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury” – poinformował na portalu X. W kolejnym wpisie doprecyzował, że chodzi o „przestępstwa z art. 231 par. 2 kk, czyli przekroczenie uprawnień przez kierownictwo CBA w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści osobistych”. „Jeżeli denuncjacje Tomasza Kaczmarka się potwierdzą, to moim zdaniem wszyscy sprawcy winni zostać niezwłocznie aresztowani. Aresztowaniu nie stoi na przeszkodzie ewentualne odbywanie przez sprawców kary pozbawienia wolności” – dodał Giertych.[12]

R. Giertych o NCBiR: ukradziono nam wszystkim 250 mln zł[edytuj | edytuj kod]

13.02.2024 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie powołanego przez KO zespołu, na którym przedstawiciele NIK zaprezentowali wnioski z przeprowadzonej przez Izbę w ubiegłym roku kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).P.o. dyrektora delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk przypomniał, że w założeniu kontrola dotyczyła organizacji przyznawania środków w ramach konkursu "Szybka Ścieżka" - (organizowanego przez NCBiR); rozszerzono jednak jej zakres. Starszy inspektor kontroli państwowej NIK Robert Sieńko wskazywał, że w wyniku kontroli stwierdzono szereg naruszeń i nieprawidłowości związanych z przygotowaniem samego konkursu "Szybka Ścieżka". Według głównego specjalisty kontroli państwowej NIK Jakuba Dąbrowy, w procesie wyboru projektu do dofinansowania naruszono zasady przejrzystości, rzetelności i bezstronności. "Na polecenie ówczesnego dyrektora NCBiR przekazywano mu informacje o etapach oceny poszczególnych wniosków. Ponadto, w przypadku wniosku o najwyższej kwocie dofinansowania przewodniczący oceniający wniosek przekazywał dyrektorowi NCBiR informacje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę wniosku jak i jego kopię" - wyjaśnił. Jak przekazał dyrektor Pawelczyk podczas posiedzenia, po kontroli NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury, do tej pory nie wszczęto jednak postępowań. Według NIK, NCBiR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. W grudniu 2023 roku nowo powołany wówczas minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pełny audyt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.[13]

Wdrożenie śledztw na zlecenie Zespołu Giertycha[edytuj | edytuj kod]

Prokurator Generalny powołał 30 stycznia 2024 r. zespół śledczy ws. Funduszu Sprawiedliwości.[edytuj | edytuj kod]

"Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu" - przekazał ponadto resort. Jak podano, 27 grudnia ub.r. zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. "Wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów. Umowy będą jednak wnikliwie analizowane" - zaznaczało wówczas MS. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 r. przedstawiła wyniki po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie NIK, środki z Funduszu wydatkowane były w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł. Zarzuty NIK odpierał wtedy ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jego zdaniem, raport NIK był "szokującym dowodem". "Ale nie jest on dowodem nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to zatrważający dowód braku elementarnej rzetelności NIK. Szkoda, że prezes NIK wykorzystuje tę instytucję do walki politycznej i do próby obrony przed prokuratorskimi zarzutami" - zaznaczył w 2021 r. Romanowski.[14]

Giertych zachęcił wszystkich, którzy uważają, że mają jakaś wiedzę odnośnie rzekomych przestępstw PiS, do donoszenia[edytuj | edytuj kod]

Oświadczam im więc po raz kolejny: wszystko rozliczymy i jedyną szansą dla osób, które uczestniczyły w przestępstwach posłów czy działaczy PiS jest natychmiastowe skontaktowanie się z najbliższym znanym sobie adwokatem i poproszenie o przygotowania zawiadomienia o tych przestępstwach oraz złożenie później pełnych wyjaśnień. Ja oraz mój przyjaciel mec. Jacek Dubois również nie możemy nikomu odmówić w takiej sprawie pomocy prawnej. Jest absolutna zbieżność interesów Rzeczpospolitej Polskiej (której razem z mec. Dubois służymy nieodpłatnie) z osobami, które chcą, współpracując z organami ściągania, pomóc w rozliczeniu PiS— napisał Giertych. Wszystkie osoby, które mają wiedzę o przestępstwach popełnianych przez poprzednią władzę zachęcamy do ujawnienia tych czynów, przypominając, że w sytuacji, gdy ktoś w tych przestępstwach uczestniczył może skorzystać z dobrodziejstw art. 60 kk, który pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary tej osoby, która ujawnia czyn przestępczy nieznany wcześniej organom ścigania. W tej sytuacji zasada “kto pierwszy, ten lepszy” ma bezwzględne zastosowanie. Wobec podejrzanego, którego reprezentujemy z mec. Dubois w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokuratura nie zastosowała żadnych środków zapobiegawczych właśnie ze względu na jego wzorową postawę w śledztwie. Takiej wzorowej postawy życzymy wszystkim— zaznaczył.[15][16][17]

Kontrola NIK Banasia paliwem dla zespołu Giertycha. Chodzi o przetargi w czasie pandemii COVID-19[edytuj | edytuj kod]

10.04.2010 r. Kierowany przez Romana Giertycha tak zwany zespół ds. rozliczeń PiS zajął się na posiedzeniu – jak mówił Giertych – „kwestiami związanymi z pracami NIK w odniesieniu do przetargów w czasie epidemii COVID-19”.NIK skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poinformował, że w toku kontroli napotkano na wiele utrudnień, zarówno ze strony ówczesnej prokuratury jak i służb specjalnych, ponieważ to do tych instytucji zwracano się z pytaniami o ich udział w ramach tego przedsięwzięcia. Niestety trafiliśmy na bardzo istotne utrudnienia, a wręcz odmowę i ignorowanie zapytań— przekazał Pawelczyk.Giertych zapowiedział, że zespół będzie w tej sprawie rozmawiać także z prokuratorem generalnym, w związku z niedopełnieniem obowiązków ze strony prokuratorii, która ma obowiązek działać w sprawach, w których zagrożony jest interes ekonomiczny państwa.[18]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/komisja-giertycha-zespol-ds-rozliczen-co-to-jest-sklad-czym-sie-zajmuje
 2. https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/aleksandra-k-wisniewska-kim-jest-poslanka-ko-do-sejmu-wiek-wyksztalcenie-rodzina
 3. https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,30608705,posel-ziemi-czestochowskiej-z-lublinca-bedzie-tropil-afery-pis.html
 4. https://wiadomosci.radiozet.pl/tag/kategoria/jacek-karnowski
 5. https://wiadomosci.radiozet.pl/tag/kategoria/marcin-bosacki
 6. https://calisia.pl/poslanka-karolina-pawliczak-zajmie-sie-rozliczaniem-funduszu-sprawiedliwosci-i-finansowania-kaliskiej-akademii-wymiaru-sprawiedliwosci,65659
 7. https://www.facebook.com/ewakolodziej.posel/?locale=pl_PL
 8. https://dorzeczy.pl/opinie/539052/zespol-ds-rozliczen-pis-giertych-wskazuje-cele-i-sprawy.html
 9. https://www.money.pl/gospodarka/ko-stworzyla-zespol-ds-rozliczen-kazda-ukradziona-zlotowka-ma-wrocic-do-budzetu-panstwa-6986086059272960a.html
 10. https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/komisja-giertycha-zespol-ds-rozliczen-co-to-jest-sklad-czym-sie-zajmuje
 11. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Giertych-o-Funduszu-Sprawiedliwosci-to-jest-ogromny-przekret-8688281.html
 12. https://www.wprost.pl/polityka/11555695/giertych-zawiadamia-prokurature-oplacanie-prostytutek-dla-funkcjonariuszy-cba.html
 13. https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/r-giertych-o-ncbir-ukradziono-nam-wszystkim-250-mln-zl,804592.html
 14. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prokurator-Generalny-powolal-zespol-sledczy-ws-Funduszu-Sprawiedliwosci-8687472.html
 15. https://wpolityce.pl/polityka/686751-giertych-reprezentuje-podejrzanego-ws-fsweglarczyk-reaguje
 16. https://wpolityce.pl/polityka/686744-areszt-dla-3-osob-w-tym-ks-olszewskiego-bedzie-zazalenie
 17. https://wpolityce.pl/polityka/686747-jaki-ks-olszewski-nie-spelnial-kryterium-ktorego-nie-bylo
 18. https://wpolityce.pl/polityka/688043-kontrola-nik-banasia-paliwem-dla-zespolu-giertycha