Zespół do spraw przywracania praworządności

Z RPedia

Zespół został powołany 13 grudnia 2023 r. roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należą m.in. działania legislacyjne i opiniowanie projektów dokumentów związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego.

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego.[edytuj | edytuj kod]

23 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu . Poprzednie, które odbyło się 16 stycznia br. poświęcone było projektowi nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa tak, aby jej przepisy były zgodne z zapisami Konstytucji RP oraz uregulowaniami traktatowymi. W posiedzeniu - oprócz stałych uczestników Zespołu - wzięli udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" - reprezentowane przez prof. Krystiana Markiewicza; Stowarzyszenie Sędziów "Themis" - reprezentowane przez Prezes Honorową Irenę Kamińską; Helsińska Fundacja Praw Człowieka - reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Nowickiego i Marcina Szweda; Fundacja Wolne Sądy - reprezentowana przez Sylwię Gregorczyk-Abram, Paulinę Kieszkowską-Knapik i Michała Wawrykiewicza; Kancelaria Prawna Romanowski i Wspólnicy - przez prof. Michała Romanowskiego.Pierwszym tematem była kwestia wyboru sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kolejnym punktem obrad Zespołu była prezentacja proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.[1]

Posłowie KO o powołaniu komisji śledczej do zbadania fuzji Lotosu z Orlenem[edytuj | edytuj kod]

Poseł KO Roman Giertych 25 stycznia na konferencji prasowej zaapelował do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego o podjęcie z urzędu działań, tak by rozpoczęło się śledztwo i nastąpiło zabezpieczenie dokumentów ws. fuzji Orlenu z Lotosem, powołując się na doniesienia TVN24 o nieopublikowanym dokumencie NIK z lipca 2023 r. W 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos. Wcześniej, w styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami KE, Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. M.in. informowano, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, a Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech, oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.[2][3][4]

Stanowczo sprzeciwiamy się bezpodstawnym zarzutom dotyczącym połączenia ORLEN z Grupą Lotos, które padły na konferencji grupy posłów, m.in. Agnieszki Pomaskiej, Romana Giertycha i Jacka Karnowskiego. Tego rodzaju sformułowania nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości" - brzmi oświadczenie Orlenu. Jak napisał także koncern, "spekulacje dotyczące przejęcia Grupy Lotos przez Orlen, których użyto podczas konferencji opierają się na raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który nie został nawet opublikowany.[5][6]

31 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie zespołu Koalicji Obywatelskiej ds. rozliczeń rządów PiS, dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Choć jak do tej pory publikacje lewicowo-liberalnych mediów dotyczące Funduszu musiały być później prostowane przez te media, kłamstwa zarzucano także rozpowszechniającym różnego rodzaju rewelacje parlamentarzystom, zespół kierowany przez Romana Giertycha, posła KO, z zawodu adwokata, idzie w zaparte. „Nie będziemy się zastanawiać, czy pisowcy ni zarządzający pójdą do celi, ale na jak długo” - emocjonował się mecenas Giertych na platformie X. W posiedzeniu zespołu wzięli udział inspektorzy NIK, którzy przedstawili wyniki kontroli dotyczącej działalności Funduszu Sprawiedliwości w latach 2018-2020.Na koniec mecenas Giertych, który „tak szczegółowo nie czytał”, dziękował inspektorom z NIK.Chciałem również podziękować panu prezesowi NIK, z którym rozmawiałem i który wysłał Panów, żeby te informacje nam przedstawili— podkreślił.I na koniec chciałbym zaproponować podjęcie przez nasz zespół uchwały o następującej treści: Zwracamy się do Prokuratora Generalnego, pana profesora Adama Bodnara, o podjęcie pilnych kroków w celu zintensyfikowania działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości wskazanych w raporcie NIK. Zwracamy się z wnioskiem o poinformowanie zespołu KO ds. rozliczenia PiS o podjętych działaniach.Determinacji do zaspokojenia dręczącej miłośników „Uśmiechniętej Polski” żądzy pisowskiej krwi zespołowi mecenasa Giertycha na pewno nie brakuje. Rzecz w tym, że dotychczas większość ataków na Fundusz Sprawiedliwości trafiała kulą w płot, a autorzy różnych „rewelacji” musieli zamieszczać sprostowania, jak chociażby portal OKO.press. W ostatnich tygodniach do ataków wystarczyło natomiast słowo-klucz: „egzorcysta”. A że nie chciano sprawdzić, czym dokładnie zajmuje się fundacja ks. Michała Olszewskiego? Kogo to obchodzi, byleby uderzyć w PiS, a przy okazji też Kościół, rzekomo z byłą partią rządzącą szczególnie silnie sympatyzujący.[7][8]

Szef MS, Prokurator Generalny Adam Bodnar powoła w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy ds. Funduszu Sprawiedliwości

19 stycznia 2024 r. Resort sprawiedliwości wskazał, że Zespół będzie złożony z prokuratorów, którzy przyjrzą się zawiadomieniom i postępowaniom, jakie trafiły do prokuratury w ostatnich latach w tej sprawie. Zespół śledczy będzie badał czy Fundusz Sprawiedliwości był zarządzany prawidłowo i czy środki w jego ramach były wydawane zgodnie z prawem i z założeniami — wskazano w komunikacie resortu. Przede wszystkim - dodano - ma on przeanalizować zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. Chodzi o wszelkie zawiadomienia – zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych — zaznaczyło MS. Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu — podał resort.[9]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]