Wojna Polsko-Bolszewicka

Z RPedia

Wojna Polsko-Bolszewicka zaczeła się w 1920, 2 lata po odzyskaniu niepodległości. Wojna toczyła się pomiędzy Polską i Rosją Bolszewicką (Związkiem Radzieckim). Wojna ta zakończyła się się sukcesem dla Polski dzięki geniuszowi marszałkowi Józefowi Piłsudzkiemu.