Przeciw bezprawiu - Archiwum im. Mec. Siły-Nowickiego

Z RPedia

25-01-2024 r. powstało specjalne archiwum, które będzie dokumentować łamanie prawa przez Koalicję 13 grudnia. Niemal codziennie obserwujemy łamanie polskiej Konstytucji oraz polskiego prawa, a także deptanie praw i wolności obywatelskich. Dzieje się to przy aprobacie zagranicznych polityków, dyplomatów niektórych państw i reprezentantów organów Unii Europejskiej. Archiwum zajmie się dokumentowaniem informacji dotyczących naruszeń prawa i ładu ustrojowego, a także osób, które odpowiadały i podżegały do tego typu działań. Pozwoli to na podjęcie wobec nich konkretnych działań prawnych. Jednocześnie wspólnie będziemy reagować na wszelkie przejawy ustrojowego bezprawia oraz będziemy stawać w obronie osób represjonowanych przez obecną władzę polityczną – poinformował mec. Lewandowski.[1] Sygnatariuszami komunikatu są: Jan Majchrowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i członek Trybunału Stanu, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Kolegium Suwerenności, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem, Fundacja „Instytut Sprawiedliwości”, Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”, Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”[2]

Ruszyło archiwum bezprawia koalicji 13 grudnia.[edytuj | edytuj kod]

14.03.2024 r. My, prawnicy polscy, ostrzegamy wszystkich łamiących prawo, popierających takie działania i podżegających do nich, że wszelkie takie działania zostaną udokumentowane - czytamy we wspólnym komunikacie licznych organizacji prawników. Jak poinformował w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski, oficjalnie rozpoczęło działalność „Przeciw bezprawiu - Archiwum im. Mec. Władysława Siły-Nowickiego”. Na jego stronach można zgłaszać zaobserwowane naruszenia prawa wiążące się ze zmianą władzy w Polsce. Uruchomienie specjalnego archiwum, w którym gromadzone będą dowody łamania prawa, jest odpowiedzią „na szereg bezprawnych działań podejmowanych przez określone organy władzy publicznej po dniu 13 grudnia 2023 r.”, które niszczą porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób, by osoby winne tych zachowań mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ich czyn — czytamy w komunikacie „Przeciw bezprawiu - Archiwum im. Mec. Władysława Siły-Nowickiego”. Jak informuje mec. Bartosz Lewandowski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris przygotowany został specjalny formularz internetowy, który służy to szybkiego i łatwego zgłaszania naruszeń. Można zgłosić każdy przejaw dostrzeżonego (osobiście, w mediach tradycyjnych i społecznościowych) działania w postaci:

➡️łamania prawa (np. Konstytucji RP, ustaw)

➡️podważania ładu ustrojowego

➡️podżegania do ww. działań

➡️pochwalania tego typu działań

— napisał na platformie X Lewandowski.[3]

Strona internetowa[edytuj | edytuj kod]

Inicjatywa działa na stronie internetowej: https://archiwumprzeciwbezprawiu.pl/

Przypisy[edytuj | edytuj kod]