Program wyborczy Polski 2050 z 2023 roku

Z RPedia

Program wyborczy Polski 2050 z 2023 roku - program wyborczy Polski 2050 w ramach koalicji Trzeciej Drogi umieszczony na stronie internetowej partii.[1] Program nie posiadał osobnego, zwartego dokumentu, pliku pdf.

Program został podzielony na osobne rozdziały:

 • Plan dla gospodarki – jak budować rozwój gospodarczy[2]
  • Dobrze płatna i bezpieczna praca – zwalczymy mobbing w pracy![3]
  • Propozycje dla przedsiębiorców – wspieramy Wasze innowacje[4]
  • Proste podatki, proste prawo i szybsze urzędy[5]
  • Administracja publiczna – pomocni urzędnicy i szybsze urzędy[6]
 • Reforma ochrony zdrowia – lepiej zapobiegać niż leczyć[7]
  • Profilaktyka zdrowotna i krótsze kolejki do lekarza[8]
  • Podwyżki w ochronie zdrowia i godne warunki pracy[9]
  • Zdrowie kobiet priorytetem![10]
 • Reforma oświaty – lepsze szkoły i podwyżki dla nauczycieli[11]
  • Reforma edukacji i szkoła przyszłości[12]
  • Cenieni naukowcy, więcej kobiet w nauce i swoboda uczelni[13]
  • Godność, szacunek i podwyżki dla nauczycieli[14]
 • Polska powiatowa – Polska równych szans, dla każdego![15]
  • Małe miasta – koniec wykluczenia komunikacyjnego i zdrowotnego[16]
  • Rozwój rolnictwa | Polska żywność i proste dopłaty bezpośrednie[17]
  • Program samorządowy – weto i nietykalna subwencja oświatowa[18]
  • Sołectwo – poprawimy Fundusz Sołecki i dofinansujemy OSP[19]
 • Obywatelska Polska, koniec partyjniactwa i nepotyzmu![20]
  • Obywatelska Polska – praworządność i państwo w rękach obywateli[21]
  • Polska armia – nowoczesna, odpolityczniona i zgrana z NATO[22]
  • Rozdział Kościoła od Państwa. Koniec pedofilii i Funduszu Kościelnego[23]
  • Naprawa TVP – likwidacja abonamentu RTV i propagandy PiS[24]
 • Rodzina jest najważniejsza – zapewnimy jej konstytucyjną pomoc[25]
  • Więcej dzieci – nie 800+, a realne wsparcie w opiece dzieci[26]
  • Program dla młodych – po dobrej edukacji praca dla młodych[27]
  • Mieszkanie to prawo. Wiemy jak pomóc młodym ludziom[28]
 • Ochrona środowiska, energetyka i ekologia – być albo nie być dla Polski i świata[29]
  • Katastrofa na Odrze nie może się powtórzyć – Dbajmy o rzeki![30]
  • Bioróżnorodność i prawa zwierząt | Dbajmy o nie wszyscy![31]
  • System kaucyjny | Najlepszy sposób na recykling odpadów[32]
  • Odnawialne źródła energii – czyste powietrze i ochrona klimatu[33]
  • Ochrona lasu | Walczymy z wycinką lasów i eksportem drewna[34]
  • Zielony, czysty prąd z odnawialnych źródeł energii dla każdego[35]
 • Seniorzy, dzieci i niepełnosprawni | Państwo musi zadbać o każdego[36]
  • Program dla seniorów – aktywność zawodowa, która się opłaca[37]
  • Rodzinna piecza zastępcza – likwidacja domów dziecka do 2030 r.[38]
  • Asystencja osobista i opieka wytchnieniowa | OzN pełnoprawni![39]


Oprócz tego programu został opracowany przez przybudówkę partii - Instytut Strategie 2050 - Plan dla Polski, w formie osobnych publikacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://polska2050.pl/polska-2050-program-trzecia-droga-to-programy-a-nie-klotnie/
 2. https://polska2050.pl/plan-dla-gospodarki-rozwoj-gospodarczy/
 3. https://polska2050.pl/dobrze-platna-i-bezpieczna-praca-zwalczymy-mobbing-w-pracy/
 4. https://polska2050.pl/propozycje-dla-przedsiebiorcow-wspieramy-wasze-innowacje/
 5. https://polska2050.pl/proste-podatki-proste-prawo-i-szybsze-urzedy/
 6. https://polska2050.pl/administracja-publiczna-pomocni-urzednicy-i-szybsze-urzedy/
 7. https://polska2050.pl/reforma-ochrony-zdrowia-lepiej-zapobiegac-niz-leczyc/
 8. https://polska2050.pl/profilaktyka-zdrowotna-i-krotsze-kolejki-do-lekarza/
 9. https://polska2050.pl/podwyzki-w-ochronie-zdrowia-i-godne-warunku-pracy/
 10. https://polska2050.pl/zdrowie-kobiet-priorytetem-referendum-w-sprawie-aborcji/
 11. https://polska2050.pl/reforma-oswiaty-lepsze-szkoly-i-podwyzki-dla-nauczycieli
 12. https://polska2050.pl/reforma-edukacji-i-szkola-przyszlosci/
 13. https://polska2050.pl/cenieni-naukowcy-wiecej-kobiet-w-nauce-i-swoboda-uczelni/
 14. https://polska2050.pl/godnosc-szacunek-i-podwyzki-dla-nauczycieli/
 15. https://polska2050.pl/polska-powiatowa-polska-rownych-szans-dla-kazdego/
 16. https://polska2050.pl/male-miasta-koniec-wykluczenia-komunikacyjnego-i-zdrowotnego/
 17. https://polska2050.pl/rozwoj-rolnictwa-polska-zywnosc-i-proste-doplaty-bezposrednie/
 18. https://polska2050.pl/program-samorzadowy-veto-i-nietykalna-subwencja-oswiatowa/
 19. https://polska2050.pl/solectwo-poprawimy-fundusz-solecki-i-dofinansujemy-osp/
 20. https://polska2050.pl/obywatelska-i-zielona-polska-koniec-partyjniactwa-i-nepotyzmu/
 21. https://polska2050.pl/obywatelska-polska-praworzadnosc-i-panstwo-w-rekach-obywateli/
 22. https://polska2050.pl/polska-armia-nowoczesna-odpolityczniona-i-zgrana-z-nato/
 23. https://polska2050.pl/rozdzial-kosciola-od-panstwa-koniec-pedofilii-i-funduszu-koscilenego/
 24. https://polska2050.pl/naprawa-tvp-likwidacja-abonamentu-rtv-i-propagandy-pis/
 25. https://polska2050.pl/rodzina-jest-najwazniejsza-zapewnimy-jej-konstytucyjna-pomoc/
 26. https://polska2050.pl/wiecej-dzieci-nie-800-plus-a-realne-wsparcie-w-opiece-dzieci/
 27. https://polska2050.pl/program-dla-mlodych-po-dobrej-edukacji-praca-dla-mlodych/
 28. https://polska2050.pl/mieszkanie-to-prawo-wiemy-jak-pomoc-mlodym-ludziom/
 29. https://polska2050.pl/ochrona-srodowiska-i-ekologia-byc-albo-nie-byc-dla-polski-i-swiata/
 30. https://polska2050.pl/katastrofa-na-odrze-nie-moze-sie-powtorzyc-dbajmy-o-rzeki/
 31. https://polska2050.pl/bioroznorodnosc-i-prawa-zwierzat-dbajmy-o-nie-wszyscy/
 32. https://polska2050.pl/system-kaucyjny-najlepszy-sposob-na-recykling-odpadow/
 33. https://polska2050.pl/odnawialne-zrodla-energii-to-czyste-powietrze-i-ochrona-klimatu/
 34. https://polska2050.pl/ochrona-lasu-walczymy-z-wycinka-lasow-i-eksportem-drewna/
 35. https://polska2050.pl/zielony-czysty-prad-z-odnawialnych-zrodel-energii-dla-kazdego/
 36. https://polska2050.pl/seniorzy-dzieci-i-niepelnosprawni-panstwo-musi-zadbac-o-kazdego
 37. https://polska2050.pl/program-dla-seniorow-aktywnosc-zawodowa-ktora-sie-oplaca/
 38. https://polska2050.pl/rodzinna-piecza-zastepcza-likwidacja-domow-dziecka-do-2030-r/
 39. https://polska2050.pl/asystencja-osobista-i-opieka-wytchnieniowa-ozn-pelnoprawni/