Program wyborczy Platformy Obywatelskiej z 2001 roku