Program europejski Platformy Obywatelskiej z 2004 roku