Program "100 obwodnic"

Z RPedia

Rządowy program premiera Morawieckiego zakładał wybudowanie stu obwodnic w latach 2020-2030. To nowe, niezależne od już prowadzonych lub przygotowywanych, inwestycje, które powstaną w ciągu dróg krajowych.Za kwotę 28 miliardów złotych zostanie wybudowanych sto obwodnic o łącznej długości 800 kilometrów. To dodatkowe inwestycje Ministerstwa Infrastruktury, które zostaną sfinansowane między innymi z wpływów z opłat paliwowych, elektronicznego systemu poboru opłat i dofinansowania UE z programów na lata 2014-2020 i 2021-2027.[1]

GDDKiA podsumowała rok programu budowy stu obwodnic[edytuj | edytuj kod]

08.02.2021 r. Z podsumowania wynika, że w 2020 roku GDDKiA podpisała umowy na realizację trzech obwodnic w ramach zaplanowanego programu. Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, dla kolejnych 33 Dyrekcja szuka wykonawców dokumentacji projektowej, a dla 54 obwodnic trwa opracowanie dokumentacji lub przygotowanie do ogłoszenia przetargów na dokumentację. W ramach programu budowy 100 obwodnic podpisano już umowy na zadania o łącznej długości 437,8 km, z czego 19,9 km na realizację i 417,9 na dokumentację. Ogłoszono przetargi na obwodnice o łącznej długości 418,7 km, z czego 87,2 km na realizację i 331,5 km na dokumentację.[2]

09.09.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, iż aktualnie na etapie realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł. Dla czterech kolejnych trwa przetarg na wybór wykonawcy. Prowadzone są intensywne prace przygotowawcze dla 78 obwodnic. Dwie obwodnice już służą kierowcom, a cały Program to ponad 800 km nowych dróg, które wyprowadzą ciężki ruch z miast i mniejszych miejscowości. Głównym beneficjentem Programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.  W dniu 24 maja 2022 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Rządowego Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie.[3]

11 grudnia 2023 r. W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano pięć inwestycji z ogólnopolskiego programu budowy stu obwodnic. Pierwsza, czyli obwodnica Smolajn, została oddana do użytku w ubiegłym roku. Z pozostałych, najbardziej zaawansowana, jest obwodnica Gąsek w ciągu drogi nr 65. W maju podpisano umowę, obecnie trwa jej projektowanie. Program planowano do roku 2030. W tym terminie niezagrożone wydają się obwodnice Pisza i Szczytna.[4]

Podsumowanie 2023 roku[edytuj | edytuj kod]

Z końcem roku czas podsumować ostatnie 12 miesięcy. Udostępniliśmy do ruchu 266,5 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad i 3266,4 km dróg ekspresowych. W realizacji mamy 103 zadania (PBDK, PB100 oraz dwa zadania spoza PBDK) o łącznej długości 1298,6 km. W postępowaniach przetargowych są obecnie 34 zadania o łącznej długości 435,2 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz dziewięć obwodnic o długości 72 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Stan realizacji samego rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 opisaliśmy szczegółowo w komunikacie z 27 grudnia br. [5] Wydatki inwestycyjne GDDKiA na koniec listopada 2023 r. wyniosły niecałe 14 mld zł (lub ponad 13,9 mld zł). Jest to ponad 11 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jest to drugi, po rekordowym 2020 r., najwyższy wynik w ostatnich sześciu latach. Prognozowane wykonanie na koniec 2023 r. wyniesie około 15 mld zł. [6]

"Stu obwodnic" nie będzie. Wiceminister infrastruktury: Nie ma środków[edytuj | edytuj kod]

09.02.2024 r.Wiceminister infrastruktury w rządzie koalicji 13 grudnia Paweł Gancarz odniósł się do realizacji głównych projektów drogowych zaplanowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Przechodzimy etap weryfikacji wszystkich programów, które w ostatnich latach były uruchomione, nie zawsze w racjonalny sposób - często decyzje co do dużych inwestycji infrastrukturalnych były dyktowane decyzjami politycznymi. (...) Lista stu obwodnic, rozrosła się do ponad 150, a już dzisiaj wiadomo, że przewidziane nawet na te sto obwodnic środki w wysokości 28 mld, są niewystarczające.[7]

Ponad 100 samorządów czeka na decyzje.[edytuj | edytuj kod]

W połowie kwietnia poseł Jabłoński ponowił swoją interpelację, nazywając odpowiedzi na pierwszą głęboko rozczarowującymi.- Informacja, że od 4 miesięcy nie toczą się żadne uzgodnienia między ministrem finansów a ministrem infrastruktury, choć obowiązek prowadzenia tych ustaleń wynika z decyzji Rady Ministrów z 8 grudnia 2023 r., budzi ogromne zaniepokojenie. Oznacza bowiem nieuzasadnione niczym wstrzymanie działań na rzecz budowy obwodnic wskazanych w załączniku nr 2. W marcu 2024 r. poseł PiS Paweł Jabłoński skierował w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury i ministra finansów „w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej sprzecznymi informacjami na temat zamiarów rządu, co do kontynuowania budowy obwodnic w ramach programu wieloletniego, a w szczególności co do kontynuacji działań na rzecz realizacji projektów wskazanych w załączniku nr 2”. Chciał wiedzieć, na jakim etapie są konsultacje między ministrem infrastruktury a ministrem finansów, o których zdecydował prezes Rady Ministrów na posiedzeniu 8 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów nie posiada informacji aby przedstawiciel rządu (w tym minister infrastruktury) przeprowadzał uzgodnienia z ministrem finansów, wynikające z ustaleń posiedzenia RM z dnia 8 grudnia 2023 r. - wyjaśnił Paweł Karbownik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.[8]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]