Myśli nowoczesnego Polaka

Z RPedia

Myśli nowoczesnego Polaka - zbiór tekstów politycznych autorstwa Romana Dmowskiego, które ukazywały się pierwotnie w formie artykułów na łamach "Przeglądu Wszechpolskiego" w 1902 roku pod pseudonimem R. Skrzycki. Książkowe wydanie "Myśli", opublikowane w 1903 roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem i miało nakład około tysiąca egzemplarzy.

Myśl nowoczesnego Polaka Lwów 1903
Myśl nowoczesnego Polaka Lwów 1903

Kolejne wydania książki ukazywały się w latach następnych, w tym w 1904 roku we Lwowie oraz w 1907 roku, kiedy to w wyniku nieporozumienia z wydawcą, część ostatnia zawierała artykuł Podstawy polityki polskiej z 1905 roku. W 1933 roku, podczas czwartego wydania w Warszawie, autor wzbogacił tekst o dodatkowe dopełnienia.

Podczas II wojny światowej, w 1943 roku, z okazji 40. rocznicy pierwszego wydania, konspiracyjna organizacja Ojczyzna wydała piąte, antydatowane na rok 1934, konspiracyjne wydanie "Myśli".

W okresie PRL publikacja "Myśli" była zakazana przez cenzurę, dlatego też ukazywały się one na emigracji, głównie w Londynie, oraz w tzw. drugim obiegu. Pierwsze oficjalne wydanie powojenne, poprzedzone przedmową Jana Dobraczyńskiego, miało miejsce w 1989 roku.

Treść i znaczenie[edytuj | edytuj kod]

"Myśli nowoczesnego Polaka" autorstwa Romana Dmowskiego to wyjątkowe dzieło, które stanowi nie tylko fundament polskiego nacjonalizmu, ale również drogowskaz dla budowy silnego i niezależnego państwa polskiego w duchu patriotyzmu.

Książka ta jest ukoronowaniem wieloletniej pracy Dmowskiego jako niezłomnego obrońcy polskiej tożsamości narodowej oraz orędownika suwerenności Polski. "Myśl Nowoczesnego Polaka" przynosi głębokie zrozumienie potrzeby narodowej jedności i solidarności w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych.

Dmowski w swoim dziele promuje ideę nacjonalizmu jako siły napędowej dla rozwoju narodu polskiego, podkreślając jednocześnie znaczenie poszanowania i pielęgnowania polskiej historii, kultury oraz tradycji. Poprzez podkreślenie wartości narodowych, Dmowski inspiruje czytelników do budowania silnego społeczeństwa opartego na duchu wspólnoty i wzajemnego szacunku.

W "Myśli Nowoczesnego Polaka" Dmowski nie tylko analizuje problemy i wyzwania, przed którymi stoi Polska, ale także proponuje konstruktywne rozwiązania oparte na zasadach narodowego interesu. Jego wizja opiera się na współpracy między różnymi warstwami społeczeństwa, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu - suwerennej i silnej Polski.

Jako jeden z najwybitniejszych myślicieli polskiego nacjonalizmu, Dmowski w "Myśli Nowoczesnego Polaka" stawia się w roli przewodnika i mentora dla wszystkich, którzy pragną działać na rzecz dobra ojczyzny. Jego książka jest inspiracją do działania na rzecz Polski, budując ją na fundamentach narodowej tożsamości, godności i niezależności.

Podsumowując, "Myśl Nowoczesnego Polaka" Romana Dmowskiego to arcydzieło polskiego nacjonalizmu, które nie tylko ożywia ducha patriotyzmu, ale także wskazuje drogę do budowy lepszej przyszłości dla Polski i jej obywateli.