Konfederacja Wolność i Niepodległość

Z RPedia

Partia Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy powstała przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W jej skład wchodzą: KORWiN, Ruch Narodowy, Federacja dla Rzeczypospolitej, stowarzyszenie Skuteczni, nieformalna organizacja Pobudka, Partia Kierowców oraz Fundacja Życie i Rodzina.[1]

Założenie: 27 lutego 2019 r.

Założyciele: Grzegorz Braun, Nowa Nadzieja, Janusz Korwin-Mikke, Ruch Narodowy, Liroy

Konfederacja Wolność i Niepodległość to partia federacyjna, której ideologia opiera się na konserwatywnym liberalizmie, narodowym liberalizmie i narodowym konserwatyzmie. Działacze tego ugrupowania są twórczy, jeśli chodzi o programy wyborcze. Podstawowe założenia Konfederacji ukazują dokumenty „Piątka Konfederacji” z 2019 r., „Polska na nowo” z 2021 r. oraz „Po stronie Polski” z 2022 r. W każdym z nich znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej odnoszącej się do samorządów), jak i zagranicznej.

Polityka społeczna

Politycy Konfederacji otwarcie sprzeciwiają się wydawaniu środków budżetowych na programy socjalne. Ich zdaniem trzynastki i czternastki dla emerytów oraz 500+ na każde dziecko powodują wzrost cen w sklepach.

Jeśli chodzi o politykę społeczną, priorytetem, zdaniem Konfederacji, powinno być wdrożenie programu mieszkaniowych kont oszczędnościowych. Wynika to ze wzrostu wysokości kredytów i faktu, że młodzi Polacy nie mogą sobie przez to często pozwolić na zakup własnego lokum przez niskie dochody i ograniczoną w związku z tym kwotowo zdolność do zaciągania zadłużenia obliczaną przez bank.

Mieszkaniowe konta oszczędnościowe to specjalny rodzaj rachunku, na którym będzie można gromadzić środki zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania. Ponadto będą one mogły być odpisane od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Na obniżenie cen mieszkań ma dodatkowo wpłynąć przeprowadzenie deregulacji prawa budowlanego oraz ułatwienie procesu odrolnienia ziemi w miastach.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Konfederacja uważa, że podatki powinny być niskie i proste. Jej działacze chcą w związku z tym uproszczenia system finansów publicznych i zreformowania sposobu opodatkowania dochodów. Rozwiązania proponowane przez Konfederację są dość radykalne. Początkowo uważali, że powinna obowiązywać powszechna ulga podatkowa („PIT 0%”) i nastąpić likwidacja ZUS-u. Później ich poglądy zmieniły się nieco na kwotę wolną od PIT i ZUS w wysokości 12-krotności płacy minimalnej.

Politycy tego ugrupowania uważają także, że emerytury powinny być finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu. Jednocześnie, zdaniem Konfederacji, to Polacy powinni decydować, czy oszczędzają pieniądze, oddając je do budżetu, czy też chcą to robić samodzielnie. Taka reforma podatkowa, ma zdaniem polityków Konfederacji, przyczynić się do wzrostu płac. To samo ma dotyczyć przedsiębiorców opłacających ZUS – to oni mają zdecydować o tym, czy będą opłacać składki do budżetu państwa.

Działacze tego ugrupowania, w ramach uproszczenia systemu podatkowego, chcą ponadto zlikwidować:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek cukrowy (w cenie żywności)
 • opłatę paliwową (w cenie paliwa),
 • opłatę emisyjną (w cenie paliwa),
 • opłatę mocową (w cenie prądu),
 • opłatę przejściową (w cenie prądu),
 • opłatę reprograficzną (w cenie elektroniki),
 • opłatę wodną (w cenie wody),
 • opłatę wpisową i roczną w rejestrze BDO (obowiązkową dla przedsiębiorców)
 • opłatę za korzystanie ze środowiska (w cenie wywozu odpadów),
 • podatek od środków transportowych,
 • opłatę targową,
 • opłatę uzdrowiskową,
 • opłatę miejscową,
 • podatek od psa.[2]

Program wyborczy Konfederacji Wolności i Niepodległości z 2019 roku i obietnice wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Członkowie, liderzy, sondaże Źródło: PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF Konfederacja jest koalicją o charakterze eurosceptycznym i prawicowym. W jej skład wchodzą stowarzyszenia programowo związane z konserwatywną prawicą oraz eurosceptyczne partie polityczne. Koalicja została zawiązana przed wyborami do Europarlamentu 2019 i zarejestrowana jako komitet wyborczy pod nazwą KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Od tego czasu jest kontynuowana, a w lipcu 2019 zarejestrowano ją jako federacyjną partię polityczną pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy[edytuj | edytuj kod]

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – geneza i historia ugrupowania

Powołanie do istnienia Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy stało się faktem na przełomie 2018 i 2019 roku. Porozumienie zawarły początkowo tylko dwa ugrupowania: KORWiN na czele z Januszem Korwinem-Mikke oraz Ruch Narodowy kierowany przez Roberta Winnickiego. Roboczą nazwą komitetu była Koalicja Propolska (jako przeciwwaga dla Koalicji Europejskiej).

W styczniu 2019 roku do Konfederacji przystąpiły stowarzyszenie Skuteczni Piotra "Liroya" Marca oraz organizacja Pobudka Grzegorza Brauna. W marcu w skład koalicji weszła Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka, a w kwietniu Partia Kierowców (wywodząca się z KORWiN).

Pod koniec marca działające w Sejmie koło poselskie Wolność i Skuteczni przemianowało się na Konfederację. Przewodniczącym ugrupowania został Jacek Wilk. W kole byli także Marek Jakubiak, Piotr "Liroy" Marzec, Robert Winnicki, Jakub Kulesza i Robert Majka. Wszyscy dostali się do Sejmu z list partii Kukiz'15.

Komitet Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy zarejestrował listy wyborcze we wszystkich trzynastu okręgach i wylosował dla swoich list numer 1.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – kandydaci do Parlamentu Europejskiego

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 z ramienia Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy startowało dwóch europarlamentarzystów wybranych na poprzednią kadencję organu UE: Robert Iwaszkiewicz i Dobromir Sośnierz. Swoje kandydatury do Europarlamentu z listy prawicowego komitetu zgłosili również tacy działacze jak Kaja Godek (pro-life, Fundacja Życie i Rodzina), Lucyna Kulińska, Włodzimierz Osadczy, Andrzej Zapałowski (środowisko kresowe) oraz Halszka Bielecka (Akademia Patriotów).

Liderami Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w poszczególnych okręgach byli:

 • 1 (Gdańsk) – Sławomir Mentzen,
 • 2 (Bydgoszcz) – Krzysztof Drozdowski,
 • 3 (Olsztyn) – Robert Winnicki,
 • 4 (Warszawa I) – Krzysztof Bosak,
 • 5 (Warszawa II) – Kaja Godek,
 • 6 (Łódź) – Waldemar Utecht,
 • 7 (Poznań) – Piotr „Liroy” Marzec,
 • 8 (Lublin) – Witold Tumanowicz,
 • 9 (Rzeszów) – Grzegorz Braun,
 • 10 (Kraków) – Konrad Berkowicz,
 • 11 (Katowice) – Jacek Wilk,
 • 12 (Wrocław) – Robert Iwaszkiewicz,
 • 13 (Gorzów Wielkopolski) – Krzysztof Tuduj.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – postulaty wyborcze

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy to największy sojusz narodowców po 1989 roku. Skupił polityków oraz niezrzeszonych aktywistów o poglądach zarówno konserwatywnych, jak i libertariańskich. Wszystkich członków ugrupowania łączył krytyczny stosunek wobec działań Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że Konfederacja angażowała się w protesty będące reakcją na uległość rządu w stosunku do amerykańskiej ustawy JUST majacej na celu m.in. wyegzekwowanie od Polski majątku utraconego przez Żydów wskutek Holocaustu.

Według deklaracji programowych Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy na pierwszym miejscu stawiała interes Polski. Jej hasłami przewodnimi były wolność, naród i tradycja. Ważne miejsce w programie Konfederacji zajmowała także rodzina.

Ugrupowanie przedstawiło Kartę Polskiej Rodziny, czyli odpowiedź prawicy na kartę LGBT Plus przygotowaną przez Rafała Trzaskowskiego. Głównym z zapisanych w niej postulatów było wycofanie się z Konwencji Stambulskiej. Znajdowały się tam również m.in. "zakaz indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów bez zgody rodziców" oraz "nie dla państwowych małżeństw homoseksualnych i adpocji dzieci przez pary homoseksualne".

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy walczyła także o:

 • zahamowanie niekontrolowanego napływu imigrantów do Europy,
 • niezależność polskiej polityki od obcych rządów (Brukseli, Berlina, Waszyngtonu, Jerozolimy),
 • utrzymanie podstawowych praw człowieka, przede wszystkim poprzez ochronę życia poczętego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 Konfederacja uzyskała 4,55% (4. miejsce), co nie pozwoliło na osiągnięcie progu wyborczego[3]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]