Barbara Nowacka

Z RPedia
Barbara Nowacka

Barbara Nowacka to polska polityk o poglądach lewicowych i działaczka społeczna, feministka. Barbara Nowacka urodziła się 10 maja 1975 roku w Warszawie.  Jest córką Izabeli Jarugi-Nowackiej, która w pierwszym rządzie Marka Belki była ministrem członkiem Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, a w drugim rządzie Marka Belki - wicepremierem,ministrem polityki społecznej. Izabela Jaruga-Nowacka zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.[1]

Wykształcenie[edytuj | edytuj kod]

W 2006 r. uzyskała tytuł zawodowy inżyniera w zakresie informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK), a w 2013 r. tytuł zawodowy magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. została absolwentką studiów typu MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Pracowała jako kanclerz PJATK, uczelni, której współtwórcą i rektorem jest jej ojciec.[2]

Kariera zawodowa i polityczna[edytuj | edytuj kod]

W 1993 r., zaangażowała się społecznie, pracując w Telefonie Zaufania dla Kobiet. Od 1997 r. była członkinią, a od 2000 r. wiceprzewodniczącą Federacji Młodych Unii Pracy; w 2001 r. wstąpiła do Unii Pracy, w l. 2005-2006 członkini założonej przez jej matkę partii Unia Lewicy III RP. Następnie do 2014 r. była bezpartyjna, w l. 2014-2017 związana z partią Twój Ruch Janusza Palikota (była jego współprzewodniczącą), od 2016 r. współtwórczyni i przewodnicząca stowarzyszenia Inicjatywa Polska, od 2019 r. partii o tej samej nazwie. Przewodnicząca partii Inicjatywa Polska, która od 2018 roku współtworzy Koalicję Obywatelską. W IX kadencji Sejmu pracowała między innymi w Komisji Edukacji i Młodzieży oraz była wiceprzewodnicząca Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Zaangażowana działaczka na rzecz praw kobiet, współorganizatorka protestów przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pełnomocniczka komitetu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie IX kadencji członkini Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.[3]Jest wiceprezeską Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Pracowała jako wolontariuszka w Telefonie Zaufania dla Kobiet założonym przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Dwukrotnie przewodniczyła Obywatelskiemu Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” liberalizującej ustawę antyaborcyjną. Była również członkinią Obywatelskiego Komitetu „Tak dla in vitro”. Jest współtwórczynią Campusu Polska Przyszłości – największego w Europie festiwalu społeczno-politycznego dla młodych aktywistów.[4] W trzecim rządzie Donalda Tuska objęła tekę ministra edukacji.[5]

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Barbara Nowacka spotykała się kiedyś z innym politykiem – Adrianem Zandbergiem. Barbara Nowacka od lat związana jest z Maciejem Rembarzem, z którym mają córkę Zosię i syna Kubę. Są już nastolatkami. Maciej jest dyrektorem biura projektów w polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Barbara Nowacka pełni za to funkcję kanclerza uczelni. [6][7]

Minister Edukacji Barbara Nowacka[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia 2024 r. nastąpi podział Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa odrębne resorty – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Resortem będzie kierowała Minister Edukacji Barbara Nowacka.[8][9]

16.01.2024 r. Minister Edukacji Barbara Nowacka odwołała kolejnych kuratorów oświaty.[10]

16.01.2024 r. Instytut im. św. Maksymiliana Marii Kolbego był przepompownią pieniędzy do instytucji jednoznacznie kojarzonych z PiS. Duża część środków została „przejedzona”. Zastopujemy wydawanie publicznych pieniędzy na tego typu działania i rozliczymy osoby odpowiedzialne za niegospodarność – powiedziała wiceminister Joanna Mucha podczas konferencji prasowej.[11]

19.01.2024 r. To, co jest potrzebne, to jest odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych i od początku kwietnia takie rozporządzenie wejdzie - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską ministra edukacji Barbara Nowacka. - Jestem pewna, że po kilku latach funkcjonowania braku prac domowych w szkołach podstawowych w szkołach średnich też to będzie zniesione - dodała.[12]

22.01.2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w mediach społecznościowych ogłoszenie o tym, że poszukuje osób mających wiedzę o nieprawidłowościach w przyznawaniu dotacji. Chodzi o Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.[13]

26.01.2024 r. Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji jest zmiana formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacja z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki. – Brak prac domowych w przypadku najmłodszych uczniów ma wiele zalet i sprzyja wyrównywaniu szans – uzasadnia Minister Edukacji Barbara Nowacka.[14]

08.02.2024 r. Zawieszenie programu „Laptop dla ucznia” i prace nad nowymi rozwiązaniami[15]

16.02.2024 r. Sekretarz Stanu Joanna Mucha oraz Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Margit Gottstein otworzyły w Warszawie 33. posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.[16]

12.02.2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało nową, okrojoną listę lektur. Wypadły z niej m.in. utwory Stefana Żeromskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. W szkołach średnich pojawiła się Olga Tokarczuk.[17]

Czystka w podstawie programowej z historii[edytuj | edytuj kod]

Prof. Andrzej Nowak w trakcie wykładu „Niepodległość: walka, ofiara, rezygnacja, który odbył się w Warszawie 20 lutego 2024 r. przedstawił zmiany, jakie do podstawy programowej z historii planuje wprowadzić resort edukacji pod wodzą Barbary Nowackiej. Usunięto przykłady Witolda Pileckiego, św. Maksymiliana Kolbe. Usunięto Zawisze Czarnego, zwycięstwo grunwaldzkie, przeora Kordeckiego, hetmana Czarnieckiego, Danutę Siedzikównę „Inkę”. Wykreślono, cytuję, „dokonania Bolesława Krzywoustego” i – cytuję – „konflikt z cesarstwem niemieckim”. Nie było żadnych konfliktów, nie było Bolesława Krzywoustego. Wykreślono obowiązek, cytuję, „umieszczenia w czasie wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi”. Nie było żadnej wojny z Krzyżakami, po prostu nie było tego problemu– zwracał uwagę historyk.Wykreślono, z niezwykłą czujnością cenzorską, cytuję, „związki Polski z Węgrami” – nie było związków Polski z Węgrami w XIV wieku. Usunięto, cytuję, „charakterystykę polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych”. Koniec. O co chodzi? Oczywiście, nie było hołdu pruskiego, nie było czegoś takiego– mówił.[18]

26.02.2024 r. Dopytywana, kiedy MEN zdecyduje o kształcie zmian w podstawie przekazała, że najpierw pracownicy ministerstwa muszą zebrać i opracować 50 tys. uwag dotyczących przedstawionych propozycji eksperckich. "Prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni dostanę już gotowy dokument, który już pójdzie w obiegu konsultacji, również uzgodnień międzyresortowych, i dopiero jak będzie gotowy i podpisany, to będzie to decyzja MEN jak wyglądają te podstawy programowe odchudzone o 20 proc."."Co więcej, my nie zmieniamy książek, więc młodzież nadal będzie się uczyć z tych samych książek. Nawet gdybyśmy przyjęli pomysły eksperckie to książki i tak pozostają te same" - powiedziała minister.Młodzież pędziła z programem bez czasu zastanowienia się, nauczenia, a lektury w Polsce od lat były tylko dokładane bez takiej refleksji, że żyjemy w XXI wieku. W kanonie lektur, które zastaliśmy nie ma żadnej książki napisanej w XXI w. a przypominam jest rok 2024 (...) Kanon lektur oczywiście musi być i musi być to kanon powszechnie zrozumiały, natomiast też dopasowany do wieku i w takiej ilości żeby młodzież zachęcać do czytania" - powiedziała.[19]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/9376853,kim-jest-barbara-nowacka-minister-edukacji-biogram.html
 2. https://www.gov.pl/web/edukacja/barbara-nowacka
 3. https://mamprawowiedziec.pl/polityk/41664_barbara_nowacka
 4. https://www.gov.pl/web/edukacja/barbara-nowacka
 5. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9376588,kim-jest-barbara-nowacka-nowa-ministra-edukacji-biogram.html
 6. https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/barbara-nowacka-partner-wiek-wyksztalcenie-poglady-najwazniejsze-informacje
 7. https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,30507380,ministerka-edukacji-z-partnerem-wychowuje-nastoletnie-dzieci.html
 8. https://www.gov.pl/web/edukacja/podzial-ministerstwa-edukacji-i-nauki-od-1-stycznia-2024-r
 9. https://wyborcza.pl/7,75398,30511066,osiem-zmian-w-szkolach-ministra-barbara-nowacka-podjela-juz.html
 10. https://www.gov.pl/web/edukacja/odwolania-kuratorow-oswiaty2
 11. https://www.gov.pl/web/edukacja/kontrola-dzialalnosci-instytutu-rozwoju-jezyka-polskiego-im-swietego-maksymiliana-marii-kolbego--konferencja-prasowa-wiceminister-joanny-muchy
 12. https://edukacja.rp.pl/edukacja/art39719261-barbara-nowacka-koniec-prac-domowych-od-kwietnia-wejdzie-rozporzadzenie
 13. https://edukacja.rp.pl/oswiata/art39727131-men-szuka-sygnalistow-chodzi-o-dotacje-z-instytutu-im-kolbego
 14. https://www.gov.pl/web/edukacja/prace-domowe-i-srednia-ocen-w-szkolach-publicznych-projekt-nowelizacji-rozporzadzenia-ministra-edukacji-skierowany-do-konsultacji-i-uzgodnien
 15. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-programu-laptop-dla-ucznia-i-prace-nad-nowymi-rozwiazaniami
 16. https://www.gov.pl/web/edukacja/xxxiii-posiedzenie-rady-polsko-niemieckiej-wspolpracy-mlodziezy-pnwm
 17. https://www.rp.pl/edukacja/art39823241-pozegnanie-syzyfowych-prac-ktore-lektury-chce-wykreslic-men
 18. https://wpolityce.pl/polityka/682952-men-wycina-historie-miazdzaca-ocena-prof-nowaka
 19. https://forsal.pl/lifestyle/edukacja/artykuly/9443011,zmiany-w-szkolach-co-dalej-z-nowa-podstawa-programowa.html