Afera Wiatrakowa

Z RPedia
Twarz projektu ustawy - Paulina Hennig-Kloska

28 listopada 2023 r. grupa posłów Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 złożyła projekt ustawy[1], w której oprócz przepisów gwarantujących Polakom niższe ceny energii, co miało być sfinansowane przez Orlen, przemycono skandaliczne przepisy dotyczące budowy farm wiatrowych. Wiatraki - zgodnie z zapisami ustawy - będą mogły być budowane w bliskim sąsiedztwie zabudowań oraz przewidziano wywłaszczanie w związku z budową wiatraków i innych urządzeń z kategorii odnawialnych źródeł energii. Opinia publiczna oraz politycy od razu skojarzyli, że bardzo korzystne zapisy dla branży wiatrakowej korespondują z bardzo złą sytuacją niemieckiego producenta turbin wiatrowych - Siemensa, którego jedna ze spółek Siemens Gamesa, zanotuje w 2023 r. prawie 5 miliardów euro strat. Twarzą ustawy oraz osobą zaangażowaną w jej powstanie była posłanka KO Paulina Hennig-Kloska. Na początku grudnia 2023 r. prokuratura warszawska wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z przygotowaniem projektu ustawy[2].


Kontrowesje[edytuj | edytuj kod]

Gra polityczna ustawą[edytuj | edytuj kod]

Ustawa w pierwszej kolejności zawiera przepisy, które gwarantują dla Polaków niższe ceny energii. Jednocześnie ustawa przemyca masę innych, kontrowersyjnych zapisów. W przypadku weta Prezydenta, związanego z kontrowersyjnymi przepisami zostaną zawetowane również przepisy dotyczące mrożenia cen energii. Sugeruje to, że w takiej sytuacji, przy niedostatecznej informacji posiadanej przez opinię publiczną, Prezydent mógłby być oskarżony o blokowanie korzystnych dla Polaków rozwiązań.

Wywłaszczenie na cele publiczne[edytuj | edytuj kod]

Artykuł 11 projektu ustawy zakłada rozszerzenie celów publicznych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o cele związane z budową, przebudową i utrzymaniem instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w art. 6 po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu: „4c) budowa, przebudowa i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w szczególności elektrowni wiatrowej wraz z inwestycją towarzyszącą w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.);"

Otwiera to w sposób oczywisty drogę do wywłaszczeń.

Odległość od zabudowań[edytuj | edytuj kod]

Przepisy ustawy zmniejszyły drastycznie odległość w jakich będzie można lokalizować farmy wiatrowe. Przy spełnieniu warunków dotyczących hałasu elektrowni wiatrowych, będzie można je stawiać nawet w odległości 300m od zabudowań.

Farmy w parkach krajobrazowych[edytuj | edytuj kod]

Ustawa przewiduje lokalizowanie farm wiatrowych w parkach krajobrazowych.[3]

Farmy bezpośrednio przy parkach narodowych i rezerwatach przyrody[edytuj | edytuj kod]

Ustawa przewiduje lokalizowanie farm wiatrowych w bezpośredniej odległości 300 m. od parków narodowych. i rezerwatów przyrody.[3]

Przepisy korzystne dla branży turbin wiatrowych[edytuj | edytuj kod]

W związku z szeregiem przepisów liberalizujących w sposób bardzo kontrowersyjny prawo dla farm wiatrowych zostało to od razu połączone z bieżącą, bardzo złą sytuacją finansową firmy Siemens Gamesa. Spółka ta za 2023 r. może zanotować stratę nawet w wysokości 4,5 miliarda euro[4], a przepisy zostały od razu odebrane jako koło ratunkowe dla tej niemieckiej firmy.

Orlen jako jedyna firma ponosząca koszty zamrożenie cen energii[edytuj | edytuj kod]

Ustawa przewiduje, że Orlen będzie teraz jedyną firmą łożącą na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Wyliczono, że może chodzić nawet o 15 miliardów złotych. Po wniesieniu projektu ustawy akcje Orlen straciły 9% na giełdzie. Wobec dotychczasowych ataków polityków tzw. demokratycznej opozycji na Orlen oraz nawet zapowiedzi sprywatyzowania tego narodowego giganta, taka konstrukcja przepisów została od razu odebrana przez opinię publiczną jako atak na tę spółkę.

Współpracownik Szymona Hołowni oraz jego żona powiązani[edytuj | edytuj kod]

Dziennikarz Marcin Dobski na platformie X ustalił, że żona Krzysztofa Bolesta (jednego ze współpracowników Szymona Hołowni): Agata Staniewska-Bolesta, stoi na czele Offshore Ørsted Polska[5].

Tajemniczy gość na komisji[edytuj | edytuj kod]

W środę, 6 grudnia 2023 r. na posiedzeniu połączonych komisji energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych, na którym zajmowano się ustawą pojawił się tajemniczy gość. Wyznaczony do reprezentowania wnioskodawcy poseł, zamiast odpowiadać na pytania posłów osobiście, kierował pytania do tajemniczego gościa. Komisja dopytała gościa kim jest - przedstawił się jako Adam Romanowski z Instytutu Obywatelskiego. Zgodnie z relacją posła Marka Suskiego:

Kiedy wpisaliśmy w internecie "Adam Romanowski" i "Instytut Obywatelski" nie wyświetliło się to nazwisko przy tym instytucie, natomiast wyświetliło się przy kancelarii adwokackiej i ten pan - jako główny specjalista od doradztwa firmom energetycznym, dużym firmom energetycznym - jak się później dowiedzieliśmy, jest autorem tego projektu.[6]

Sprawa ta została również poruszona na posiedzeniu Sejmu i zachowała się w sprawozdaniu stenograficznym na stronie 7[7].

Co dalej z ustawą wiatrakową?[edytuj | edytuj kod]

Szefowa resortu Klimatu i Środowiska 9 stycznia 2024 r. była gościem Radia ZET. - Resort klimatu planuje przedstawić projekt ustawy wiatrakowej do końca pierwszego kwartału tego roku - poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Będzie to ustawa rządowa (...) pod koniec pierwszego kwartału chcielibyśmy wyjść z jakimiś rozwiązaniami - powiedziała minister zapytana, kiedy powstanie ustawa wiatrakowa.[8]


Niemcy uruchomili w Polsce nową 20. farmę wiatrową

Koncern RWE poinformował, że rozpoczyna działalność jego dwudziesta lądowa farma wiatrowa w Polsce, a jest to farma o mocy zainstalowanej 48 MW położona w Żninie w województwie kujawsko-pomorskim. Uruchomienie naszej 20. farmy wiatrowej pokazuje, że firma RWE stale rozwija się w Polsce - jednym z naszych najbardziej atrakcyjnych rynków - i że inwestujemy tu długoterminowo. Koncentrujemy się na wszystkich ważnych technologiach odnawialnych, a także znacznie poszerzamy nasze portfolio w dziedzinie fotowoltaiki - powiedziała Katja Wünschel, szefowa RWE Renewables Europe & Australia.[9]

Wiceminister klimatu: w 2024 roku chcemy stworzyć pierwszy od 20 lat park narodowy w Polsce

Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska na konferencji dotyczącej ograniczenia wycinek w cennych drzewostanach informowała, że na "krótkiej liście" parków do utworzenia znajduje się Turnicki Park Narodowy. Zwracała jednak uwagę, że to nie jest jeszcze etap, na którym można ogłosić decyzję o jego utworzeniu, bo każda taka decyzja dotyka wielu podmiotów które mają prawo się wypowiedzieć. W Polsce obecnie istnieją 23 parki narodowe. Ostatnim założonym w 2001 r. jest Park Narodowy "Ujście Warty".Wiceszef MKiŚ ocenił ponadto, że zmian wymaga model finansowania w Funduszu Leśnym. Jest to mechanizm wyrównywania strat w Lasach Państwowych w niedochodowych nadleśnictwach. Środki z Funduszu trafiają również do parków narodowych. "Te pieniądze powinny trafiać do lokalnych społeczności, na transformacje, (...) poszukiwanie nowej drogi zawodowej, oraz rozwijanie lokalnej turystyki" - powiedział Dorożała.[10]

Pakiet zmian w przepisach planistycznych pod kątem budowy elektrowni wiatrowych[edytuj | edytuj kod]

08.07.2024 R. Zniesienie generalnej zasady 10H, 500 metrów jako minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań oraz minimalne odległości farm wiatrowych od form ochrony przyrody przewidują opublikowane 8 lipca założenia do projektu zmiany tzw. ustawy odległościowej. Zniesienie generalnej zasady 10H, czyli zakazu budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od budynków niż 10-krotność wysokości turbiny.Pojawić się ma 500 m jako nowa wzajemna minimalna odległość między turbinami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową, a także ustalona zostanie minimalna odległość wiatraków od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000 ustanowionych w celu ochrony ptaków i nietoperzy.[11]

Satyryczna grafika rozpowszechniona w mediach społecznościowych
Satyra stworzona przez Supermeming[12]

Satyra związana z aferą[edytuj | edytuj kod]

opisać

Przypisy[edytuj | edytuj kod]